PVDA wil aandelen Eneco niet verkopen

Gemeenteraad dinsdag 31 oktober 2017: Voorstel Verkoop Eneco-aandelen - Peter Puik: Vandaag staan we voor de vraag of we de aandelen van Eneco willen behouden of verkopen. Eneco is een goed ...

renderend bedrijf waar veel medewerkers werken die in onze regio wonen en leven. Een bedrijf wat de energie op een groene wijze opwekt. De PvdA heeft inmiddels afscheid genomen van de ooit geprezen marktwerking in en verzelfstandiging van publieke taken. Deze verzelfstandiging van de publieke taken is niet zaligmakend. Er zijn meerdere voorbeelden van verzelfstandiging van een publieke taak waardoor de dienstverlening en de rechtspositie van medewerkers achteruit is gegaan en de werkgelegenheid is aangetast. Het behouden van werkgelegenheid in de regio is voor ons een publieke taak. Door eventuele marktwerking is de werkgelegenheid bij Eneco straks in handen van een nog onbekende mogelijk buitenlandse investeerder waardoor banen naar het buitenland kunnen worden verplaatst. De duurzaamheidsagenda welke we met elkaar hebben afgesproken is volgens ons een zware renderend bedrijf waar veel medewerkers werken die in onze regio wonen en leven. Een bedrijf wat de energie op een groene wijze opwekt.

De PvdA heeft inmiddels afscheid genomen van de ooit geprezen marktwerking in en verzelfstandiging van publieke taken. Deze verzelfstandiging van de publieke taken is niet zaligmakend. Er zijn meerdere voorbeelden van verzelfstandiging van een publieke taak waardoor de dienstverlening en de rechtspositie van medewerkers achteruit is gegaan en de werkgelegenheid is aangetast. Het behouden van werkgelegenheid in de regio is voor ons een publieke taak. Door eventuele marktwerking is de werkgelegenheid bij Eneco straks in handen van een nog onbekende mogelijk buitenlandse investeerder waardoor banen naar het buitenland kunnen worden verplaatst.

De duurzaamheidsagenda welke we met elkaar hebben afgesproken is volgens ons een zware publieke verantwoordelijkheid. Eneco is een speler op de duurzaamheidsmarkt en biedt ons mogelijkheden om deze energietransformatie te bereiken.

Daarnaast is er nog het privacy aspect. Eneco heeft toegang tot veel klantgegevens en big-data door bijvoorbeeld de inzet van TOON, deze big-data zijn bij Eneco in goede handen. Of dit ook bij een buitenlandse investeerder zo blijft, is voor ons een grote vraag.

In de periode 2006-2010 is het dividend van Eneco structureel in de begroting gezet, met het idee dat wij hiervan vele jaren kunnen renderen. We verliezen bij verkoop van de aandelen structureel miljoenen aan inkomsten van het dividend. Wij vragen de wethouder om aan te geven wat het verwachtte rendement van 2017 is van de Eneco aandelen? Voorzitter, Bij eventuele verkoop ontvangt de gemeente veel, heel veel geld. Wat is voor het college de juiste opbrengst bij verkoop van de aandelen? Nu veel gemeentes hebben aangegeven dat zij tegen de verkoop zijn (meer dan 25% van het aandelenpakket). Roept dit de vraag op welke invloed dit heeft op de verkoop van de aandelen? De wethouder kan dit straks vast nader toelichten. Vandaag nemen we een principe besluit en volgend jaar een definitief besluit. Wij hebben begrepen dat een principe besluit eigenlijk betekent dat we juridisch niet anders kunnen dan verkopen, ofwel zijn we dan het point of no return al voorbij. Graag hoor ik van het college hoe dit zit? Voorzitter, de SP zal straks een motie, mede namens ons, indienen waarmee we willen zorgen dat de aandeelhouders een sterkere positie krijgen mochten we de aandelen niet verkopen. De SP zal de motie verder toelichten. Voorzitter, De PvdA vindt dat een publiek bedrijf als Eneco niet uit handen moet worden gegeven. Daarom zullen wij tegen de verkoop van de aandelen van Eneco zijn.

Wethouder Mos: Moet gemeente aandeelhouder zijn van risicodragend bedrijf? Na de splitsing mogen wij geen aandelen meer bijkopen. Raad van Commissarissen zijn niet voornemens om de statuten aan te passen. Met 53 aandeelhouders is het niet gelukt om zaken te wijzigen of aan te pakken. Men zat niet op 1 lijn. Aandeelhouder heeft weinig zeggenschap. We worden het met elkaar niet eens. Eneco is al lang geprivatiseerd. Discussie over opbrengst is voor de volgende raad. Proces is zo ingericht dat we geen garanties kunnen geven. U krijgt een Raadsvoorstel in de volgende periode. Voorwaarden hebben een opbrengst drukkend effect. We weten niet hoe de markt eruit gaat zien. Ik kan niet de garantie geven dat hoofdkantoor niet wordt verplaatst. Dit zijn bedrijfsvoeringsvraagstukken. We hebben geen zeggenschap over personeel en duurzame strategie. Wijzigen van Bestuurstructuur NV hadden we in het verleden moeten doen.

Peter - PVDA: Straks andere samenstelling dan nee zeggen.

Wethouder Mos: Het gaat nu over afbouw of houden. Straks ligt er een nieuw raadsvoorstel. Afspraken liggen vast in het Convenant. Je moet het met elkaar eens worden. Met voldoende aandeelhouders kunnen we commissarissen afzetten. Veel meer is er niet geregeld in de Statuten. Stedin blijft publiek bedrijf, ook in publieke handen. 53 gemeenten zijn aandeelhouders met wisselend belang. Met elkaar moet je dan het eens zijn over wat je wil. 53 Gemeenten vonden het wel makkelijk. Cashen ieder jaar, was wel heel makkelijk. Eneco heeft Oxxio gekocht. Was dat een goed besluit? Krijgen we niet te horen. Als je verkoopt, dan krijg je een voorstel straks. We gaan het traject wel in. Het is niet vrijblijvend. Maar u gaat erover of u het bod accepteert. U krijgt het raadsvoorstel. Met criteria die we hebben meegegeven. U kunt straks stellen het voldoet niet aan een aantal criteria. Alle handelingen zijn onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad. Raad van Commissarissen wil nu nog niets aanpassen. Wachten eerst verkooptraject af. Wij zijn kritisch op beloningsbeleid.

Peter - PVDA: Er zijn gemeenten die nog een besluit moeten nemen over Eneco, die dit later deze week doen en zelfs nog half november.

Wethouder Mos: Waarom geen Wet Normering Topinkomens? Is niet van toepassing bij de Structuur NV. Het was en is meerdere keren onderdeel van gesprek geweest. Maar het is een commercieel bedrijf. Het beste wat wij hebben bereikt, is een stilstand. Er is geen formeel voorstel gedaan voor verhoging. Baangarantie: aantal banen kunnen we niet garanderen, en bij verkoop ook niet garanderen. Omdat de markt zich ontwikkelt en veranderingen plaatsvinden. Een paar kleinere gemeenten willen er nog later over beslissen. Maar het traject gaat wel opstarten. Had eigenlijk al voor de zomer moeten plaatsvinden. Hebben wij over de zomer gestild.

Cor van Verk - PVDA: Als we vandaag een principebesluit nemen, en als er straks niet voldaan is aan werkgelegenheidscriteria (te ruim geformuleerd) is dat geen grond meer om er vanaf te komen.

Wethouder Mos: Werkgelegenheid is geen onderwerp van gesprek omdat Eneco nu al haar gang gaat als commercieel bedrijf. Er verandert niets als er een andere aandeelhouder komt. Je kunt geen baangarantie opnemen. Werkgelegenheid is een bijeffect van het duurzaam opwekken van energie. Wethouder Mos: U kunt altijd besluiten om niet te verkopen.

Cor van Verk - PVDA: Als wij straks alsnog niet verkopen, wat is de schade voor gemeente Dordrecht?

Wethouder Mos: Dat is een glazen bol. Dat hangt af van welke gemeenten achterblijven. Eneco, aandeelhouders en andere partij zitten er diep in. Dat hangt van het rendement af.

Meerderheid van gemeenteraad heeft besloten tot afbouw/verkoop van de aandelen. PvdA, GroenLinks, SP en CU/SGP waren tegen.

Onduidelijk bleef of we na maart 2018 wel of niet nog van besluit kunnen veranderen. PVDA bekijkt het voorstel dat er dan ligt om tot een definitief besluit te komen. Wij willen vasthouden aan niet verkopen. Na maart dus nieuwe kansen.

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid