PvdA Algemene Ledenvergadering

{rs_bericht.titel}
woensdag 1 november 2017 - Op donderdagavond 30 november 2017 houdt de PvdA haar Algemene LedenVergadering. De bijeenkomst wordt gehouden in DOOR, Voorstraat 142, en begint om 19.30 uur.

PVDA ALGEMENE LEDENVERGADERING

{rs_bericht.titel}
woensdag 1 november 2017 -

Woensdagavond 17 december 2014 houdt de PvdA Dordrecht een Algemene Ledenvergadering in Dordts Genoegen, Voorstraat 256, vanaf 20 uur. Besproken worden de PvdA Begroting 2015 en het Werkplan 2015.

Leden - maar ook belangstellenden - zijn van harte welkom.

Klik op de pdf-bestanden op de volgende pagina voor de uitgebreide informatie.

Agenda Gemeenteraad dinsdag 31 oktober 2017

{rs_bericht.titel}
maandag 30 oktober 2017 - Bespreekstukken in de Gemeenteraad zijn:

Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch moet worden uitgevoerd

{rs_bericht.titel}
vrijdag 27 oktober 2017 -

ADVIESCOOMMISSIE DINSDAG 24 OKTOBER 2017: Leefwerf de Biesbosch - Jacqueline van den Bergh: Opnieuw geen duidelijkheid. We zijn nu al jaren bezig met het Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch om historische schepen in de wateren van de Stadswerven een ligplaats te geven. We zeggen allemaal dat we het belangrijk vinden, maar iedere keer doemen er weer obstakels op. Het college zegt dat er in principe overeensteming met Stichting Leefwerf is. Maar somt allemaal obstakels op, die eerst moeten worden opgelost. En met de uitvoering starten in 2017 (voorwaarde Provincie) is al helemaal niet aan de orde. Knelpunten die college noemt: ...

Agenda Gemeenteraad dinsdag 31 oktober 2017 - 14.00 uur in Stadhuis Dordrecht

{rs_bericht.titel}
vrijdag 27 oktober 2017 - "Bespreekonderwerpen: - Afwijzen Verzoek Herzien Bestemmingsplan Historische Binnenstad - Verkoop Eneco aandelen: PvdA wil de aandelen behouden, en zal vertellen waarom zij de aandelen niet wil verkopen Klik hier voor de complete agenda"

Hoorzitting over Chemours in Provinciehuis

{rs_bericht.titel}
vrijdag 27 oktober 2017 -

Op woensdag 25 oktober 2017 gingen raadsleden uit Dordrecht naar de Hoorzitting in Provinciehuis in Den Haag voor raadsleden en statenleden. Daar waren DCMR (Milieudienst Rijnmond), Toxicoloof De Boer (Vrije Universiteit), RIVM, OASEN (Waterschap) en Chemours zelf. Zij gaven inzicht in hoe wetgeving en controles in elkaar zitten, in de giftigheid van stoffen - met name de Zeer Zorgwekkende Stoffen - en hoe onderzoeken worden gedaan. Jacquelline vd Bergh was er namens de PvdA. Zij reed mee met de bus met bewoners, die eveneens naar de Hoorzitting gingen. Raadsleden hadden van te voren vragen opgesteld, waarop werd in gegaan. Behalve door Chemours, die teleurstelde door een wat algemeen PR verhaal te houden. Op vragen wilde de heer Reijmers niet ingaan. Die gaat hij schriftelijke beantwoorden. Hij at wel de appel op die een ...

PvdA bij Algemene Beschouwingen: onderdak voor alle Dak/Thuislozen tijdens winter Huisvesting van mensen uit kwetsbare groepen Dordrecht als experimenteergemeente voor legale wietteelt

{rs_bericht.titel}
donderdag 26 oktober 2017 -

Dinsdag 24 oktober 2017: PVDA WOORDVOERING ALGEMENE BESCHOUWING - Cor van Verk: Voorzitter, leden van de Raad en alle andere belangstellenden, Voorzitter wij willen in de beperkte spreektijd kort ingaan op een drietal aspecten waar wij ons zorgen over maken en van het College actie verlangen: 1. De positie van dak- en thuislozen in deze stad 2. De huisvesting van mensen uit de kwetsbare doelgroepen 3. De recente ontwikkelingen op het cannabis-dossier. In alle drie de gevallen nemen wij de veiligheid als invalshoek. Belangrijke reden om deze invalshoek te kiezen zijn de cijfers uit bijlage 1 op het gebied van veiligheid. Daar waar nieuwe cijfers bekend zijn zien wij een kleine verbetering ten opzichte van vorig jaar maar in vergelijking met ...

Donderdag 26 oktober 2017: Is er nog een (vaste) baan voor mij?

{rs_bericht.titel}
dinsdag 24 oktober 2017 - "Lokaal FNV Sociaal organiseert op donderdag 26 oktober 2017 een bijeenkomst: 'Is er nog een (vaste) baan voor mij? In het FNV-gebouw aan de Spuiboulevard 422, van 17.00 - 20.00 uur. Discussie o.l.v. Ben Corino van RTV Dordrecht. Iedereen is van harte welkom, leden en niet leden. Veel mensen - vooral ook jongeren - weten niet of ze nog wel hun leven lang een baan zullen hebben/houden met voldoende inkomsten om ervan te leven. Banen verdwijnen, meer werk wordt gedaan door robots, vrijwilligers en via trajecten met bijstandsuitkeringen. Veel mensen werken op onzekere contracten. Wat is het toekomstperspectief? Hoe kom je aan een echte, vaste baan? Kun je nog wel een goed inkomen met één baan verdienen? Gastsprekers: ..."

Agenda Gemeenteraad en Adviescommissies dinsdag 24 oktober 2017

{rs_bericht.titel}
vrijdag 20 oktober 2017 -

14.00 uur: GEMEENTERAAD in Stadhuis: Algemene Beschouwingen over Begroting 2018 Dordrecht

20.00 uur: ADVIESCOMMISSIES in Stadskantoor over de Begroting 2018, incl. ingediende moties en amendementen

Adviescommissie Bestuur en Middelen: Herijking Onderwijshuisvesting Septembercirculaire 2017 Tariefsverordeningen 2018: Precariobelasting, Marktgeld, Reinigingsrecht, OZB, Riool, Afvalstoffen Heffingsverordeningen met Tarieventabel Essenhof Verordening Heffing en Invordering Hondenbelasting en Leges

Adviescommissie Fysiek: Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch

Klik op Gemeenteraad en Adviescommissies voor de uitgebreide agenda

Klik hier voor het lezen van de Begroting 2018 Dordrecht

Dag van de Armoede: Sociale Dienst werkt aan nieuwe werkwijze: minder stress voor clienten

{rs_bericht.titel}
donderdag 19 oktober 2017 -

Op de Dag van de Armoede - dinsdag 17 oktober 2017 - was er in De Buitenwacht de bijeenkomst met bewoners, organisaties en politici over armoede in Dordrecht, georganiseerd door het Platform tegen Armoede Drechtsteden. De middag begon met gesprekken met organisaties over knelpunten die zij tegenkomen bij hulpverlening. Vooral de afspraken over schuldhulpverlening blijken in het begin moeilijk tot stand te komen, zodat veel mensen nog te lang door schuldeisers worden benaderd. Wat heel stressvol is. Er komt een stabilisatieovereenkomst met schuldeisers. Dat duurt gemiddeld 4 maanden. Dan worden alle schuldeisers in beeld gebracht, waar afspraken mee gemaakt worden via de SDD. De Sociale Dienst gaf een presentatie over de nieuwe werkwijze, waar het ...

Dinsdag 17 oktober 2017: Dag van de Armoede

{rs_bericht.titel}
maandag 16 oktober 2017 -

In De Buitenwacht is er dinsdag 17 oktober 2017 - Dag van de Armoeder - een bijeenkomst: Sociaal Offensief tegen Armoede. Discussie o.l.v. Riet Duykers, voorzitter Platform tegen Armoede in de Drechtsteden, waar ook de PvdA in zit.

Programma is van 15.00 tot 20.30 uur. 15.00 uur: Gesprek met Lokale Platforms tegen Armoede in de Drechtsteden 17.30 uur: Gesprek met bewoners, professionals en politici 18.30 uur: Buffet 19.00 uur: Mogelijkheden voor een Ombudsman/vrouw en een Drechtstedenpas Wethouder Peter Heijkoop vertelt over (lokaal) Armoedebeleid Sociale Dienst vertelt over de veranderde werkwijze Wat staat er in de Verkiezingsprogramma's over Armoede - in gesprek met politici. PvdA is uiteraard aanwezig.

PvdA tegen verkoop aandelen Eneco en wil het rapport dat kritisch is over verkoop betrekken bij raadsbespreking

{rs_bericht.titel}
vrijdag 13 oktober 2017 -

PvdA raadslid Peter Puik: PvdA Dordrecht is tegen verkoop aandelen Eneco. De PvdA Dordrecht schaart zich achter de oproep van de vakbond om Eneco niet in de uitverkoop te gooien. Voor ons zijn het behoud en het vergroten van de werkgelegenheid en de overgang naar duurzame energie belangrijker dan het éénmalig cashen van een flink bedrag. Eneco heeft als energieleverancier ongeveer 3500 mensen in dienst waarvan het merendeel in de regio Dordrecht en Rotterdam werken. Daarmee is Eneco voor onze regio een belangrijke organisatie. Niet alleen op het gebied van werkgelegenheid, maar ook in de overgang naar een ...

PvdA stelt vragen over wegvallen gespecialiseerde jeugdhulp

{rs_bericht.titel}
donderdag 12 oktober 2017 -

PvdA fractievoorzitter Cor van Verk stelt namens de PvdA fractie vragen over wegvallen gespecialiseerde Jeugdzorg. Hij is bezorgd over de continuiteit van de Jeugdzorg. De William Schrikker Groep heeft de gemeenteraden geïnformeerd over haar stap om zich voor 2018 terug te trekken als aanbieder van jeugdhulp. Ook in het NRC was hier berichtgeving over. Eveneens vernamen wij berichten dat ook het Leger des Heils zich terugtrekt als aanbieder. Naar aanleiding hiervan stellen wij de portefeuillehouder onderstaande vragen. Gezien de actualiteit van de materie verzoeken wij u de vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk eind oktober, te beantwoorden.

1. Wat zijn de consequenties ...

Nog geen garantie voor 10 historische schepen

{rs_bericht.titel}
donderdag 12 oktober 2017 -

In de Adviescommissie dinsdagavond 10 oktober 2017 vertelde Elio Barone (van het Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch) dat hij in gesprek is met gemeente en de ontwikkelaar OCW over de invulling van de Zuidelijke Insteekhaven bij de Stadswerven. De Provincie wil een garantiestelling van de gemeente voor 10 ligplaatsen historische schepen voor 1 december 2017. Op initiatief van PvdA en GroenLinks is hier voor de zomervakantie in de gemeenteraad over gesproken, omdat wethouder Sleeking die zekerheid niet kon geven. Ook nu zegt wethouder Sleeking dat er wel 5 of 6 schepen in de Zuidelijke Insteekhaven terecht kunnen, maar voor de overige schepen moet gezocht worden in de wateren daaromheen. Op vragen van Jacqueline vd Bergh hoe dat dan ...

Drechtsteden hebben te hoge drempels voor mensen die bijstand aanvragen

{rs_bericht.titel}
donderdag 12 oktober 2017 -

De landelijke ombudsman bekritiseert twaalf gemeenten over hun bijstandsbeleid. Zij zouden een te hoge drempel opwerpen voor mensen die bijstand willen aanvragen. Alblasserdam, Dordrecht, H.I. Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht behoren tot die steden.

De PvdA gaat hier vragen over stellen.

Betrek bewoners veel meer bij verkeersveiliger maken van de stad

{rs_bericht.titel}
donderdag 12 oktober 2017 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdagavond 10 oktober 2017: Verkeersveiligheid - Jacqueline vd Bergh: Op de Themaavond Veiligheid sprak de gastspreker Marnix Eijsink Smeets, Lektor Publiek Vertrouwen en Veiligheid, over het Veranderend Veligheidslandschap. Hij vindt dat er veel meer geluisterd moet worden naar burgers en dat er daarop geacteerd moet worden. De prioriteiten van politie en de burger zijn niet altijd hetzelfde. Hij vindt dat op buurtniveau veel meer bepaald moet worden waarop gehandhaafd moet worden. Uit onderzoek van Onderzoek Centrum Drechtsteden blijkt dat een van der grootste zorgen is het te hard rijden in 30 en 50 km straten. De PvdA vraagt al lang aandacht voor de Verkeersveiligheid in onze stad. Nodig is dat ...

Commissieleden Fysiek gaan woensdag 25 oktober 2017 naar Provincie over Chemours met actiepuntenlijst

{rs_bericht.titel}
woensdag 11 oktober 2017 -

Op woensdag 25 oktober 2017 gaan leden van de Adviescommissie Fysiek naar het Provinciehuis in Den Haag voor het gesprek over Chemours.

Een actiepuntenlijst is opgesteld voor Chemours, en wat Provincie, Rijk en Gemeenten kunnen doen om de overlast en bedreigingen voor de gezondheid weg te nemen. Van de PvdA gaat Jacqueline van den Bergh mee.

PvdA wil vooral: de uitstoot in lucht, water en bodem naar 0 Direct stoppen met uitstoot GenX Lijst Zeer Giftige Stoffen aanpassen Strengere controles en wetgeving.

Op de bomen rust een instandhoudingsplicht, maar ze blijken toch zomaar te kunnen worden gekapt ...

{rs_bericht.titel}
woensdag 11 oktober 2017 -

In de Adviescommissie Fysiek van dinsdagavond 10 oktober 2017 waren bewoners aanwezig om hun onvrede te uiten over nieuwbouwplannen bij de locatie Maranathakerk in Dubbeldam en aan de Vest. Men is op zich niet tegen nieuwbouw, maar deze moet volgens hen wel passen in de omgeving.

Het nieuwe appartemenentengebouw op de Maranathakerk locatie wordt flink hoger dan de kerk nu (van 8,40 meter naar 15.30 meter), al het groen eromheen verdwijnt en het nieuwe gebouw wordt veel breder en massiever, tot vlak bij bestaande woningen. 40 appartementen zijn ingepland, die 78 parkeerplaatsen nodig hebben (norm is 1,8 auto per appartement). Er komen echter ...

De Vrije Tuinder bij Wielwijkpark vraagt ondersteuning bij verhuizing

{rs_bericht.titel}
woensdag 11 oktober 2017 -

Volkstuinenxomplex De Vrije Tuinder vroeg in de Adviescommissie Fysiek, dinsdagavond 10 oktober 2017, aandacht voor hun situatie. Al tijden is bekend dat men moet verhuizen, omdat de locatie aan de Reeweg Zuid (bij Wielwijkpark) een potentiele woningbouwlocatie is. Vanwege geluidsoverlast van spoor was woningbouw lang niet mogelijk, maar sinds kort worden er andere berekeningen gehanteerd waardoor woningbouw weer in zicht komt. Men heeft een huurkontrakt gekregen tot 2019 aan de Reeweg Zuid. De nieuwe locatie is aan de Domela Nieuwenhuisweg, met de Jongeneelhal. Die locatie is wel vervuild en moet eerst gesaneerd worden. De gemeente maakt voor 260.000 euro de grond volkstuinklaar. Maar de rest moet de Vrije Tuinder zelf ...

Bewoners plaatsen bord in Weizigtpark voor het noodzakelijke onderhoud aan sloot

{rs_bericht.titel}
woensdag 11 oktober 2017 -

Bewoners zijn het gebrek aan goed onderhoud in parken en buurten zo zat dat zij in het Weizgtpark zelf een bord hebben geplaatst bij een sloot. Met daarop de werkzaamheden vermeld die in hun ogen noodzakelijk zijn, zoals:

Bomen snoeien boven de sloot Al dat hout verwijderen Sloot baggeren 1 meter diep Duiker doorspoelen! Herstellen oever.

Ondertekend met: De Schouwer

De PvdA ontvangt zeer regelmatig klachten over het onderhoud in onze stad in vijvers, parken en wijken. Het ziet er niet alleen slordig uit maar geeft ook een onveilig gevoel.

Agenda Adviescommissies dinsdagavond 10 oktober 2017 - vanaf 19.30 uur in Stadskantoor

{rs_bericht.titel}
maandag 9 oktober 2017 -

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN: Prioritering Handhavingsbeleid Rekenkamercommissie: Rapport Informatieveiligheid Bestuursrapportage 2017 en Wijzigen Begroting

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL: Uitvoering Startnotitie Goede Start Voorstel voor Onderzoek Jeugdhulp Ontwikkelingen Jeugd Toekennen van Jeugdhulp

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK: Aanpak Snelheidsduivels (vragen van PvdA en VVD) en Verkeersveiligheid (met politie en kinderen van de Johan Frisoschool) Voorbereiding bijeenkomst over Chemours in Provinciehuis Spekersplein: Voorontwerp-wijzigingsplan Dubbeldam, locatie Maranathakerk Realisering Burgerinitiatief Leefwerf de Biesbosch Jaarstukken 2016 Herziening Structuurvisie en Bestemmingsplan Zuidrand Dubbeldam (Belthurepark) Strategische Grondvoorraad Dubbelsteynlaan West binnen Project Damplein (motie CDA en VVD)

Voetbalwedstrijd raadsleden tegen GSC/ODS

{rs_bericht.titel}
maandag 9 oktober 2017 - Donderdagavond 5 oktober 2017 werd bij voetbalvereniging GSC/ODS op sportpark Stadspolders de wedstrijd gespeeld tussen raadsleden en het team met Turkse Nederlanders, onder de bezielende leiding van Kees Thies (AD/De Dordtenaar) en Ben Corino (RTV Dordrecht). Deze wedstrijd is georganiseerd naar aanleiding van het debat in de gemeenteraad over of sportclubs aparte teams mogen hebben met alleen bijv. Turkse Nederlandsers. Van de KNVB is het toegestaan. De raadsleden hebben...

Verkeersonveiligheid door het harde rijden op 30 en 50 km straten

{rs_bericht.titel}
donderdag 5 oktober 2017 -

Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft onderzoek gedaan naar de zorgen onder onze bewoners. Verkeersonveiligheid door het harde rijden op 30 en 50 km straten is een van de grootste zorgen, evenals de toename van het aantal verwarde personen, maar ook de onveiligheid van gevaarlijke stoffen en de vervuiling door Chemours. De PvdA vraagt al lang aandacht voor de verkeersonveiligheid in zowel 30 als 50 km straten en heeft inmiddels diverse acties in wijken gehouden met bewoners. Ook wil de PvdA toenemende aandacht voor de gezonde lucht en de vervuiling door Chemours.

Integrale Veiligheid stond centraal op de Veiligheidsbijeenkomst met ...

Let op dat nieuwe Spuiboulevard de binnnstad niet leegtrekt met nieuwe commerciele winkels en voorzieningen

{rs_bericht.titel}
donderdag 5 oktober 2017 -

Uit de Gemeenteraad van dinsdag 26 september 2017 - Jacqueline vd Bergh: Nieuwe plannen Spuiboulevard: De 3 scenario's Compacte stad, Waterstad en Hovenstad gaan nu besproken worden met de stad. De PvdA vindt belangrijk dat er uit de verschillende elementen uit die scenario's wordt gekozen en niet voor een compleet scenario. Cor van Verk merkte op dat er wel serieus geluisterd moet worden naar bewoners. Het moet geen wassen neus zijn. De PvdA krijgt nogal eens negatieve reacties van bewoners dat er nauwelijks niets met hun inbreng gebeurt. Voor de PvdA is parkeren onder de Spuihaven een mogelijkheid die onderzocht moet worden. Het moet volstrekt veilig zijn, ook voor omwonenden. Wij kiezen voor een nieuw Stadskantoor, een echt Huis van de Stad: brandpunt van informatie en ...

Agenda Drechtsteden Dinsdag 3 oktober 2017 - gemeentehuis Zwijndrecht

{rs_bericht.titel}
maandag 2 oktober 2017 - "Op de agenda staan deze avond: 19.05 uur: DRECHTRAAD: Aanwijzen voorzitter Drechtraad en Drechtstedenbestuur (voordracht burgemeester Dordrecht Wouter Kolff) Wijziging Verordening Maatwerkvoorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Drechtsteden Gewijzigde Verordening Persoonlijk Minimabudget Drechtsteden n.a.v. Besluit Drechtraad 19.40 uur: CARROUSEL INTEGRAAL: Drechtsteden Dinsdag 2.0 20.50 uur: CARROUSEL FYSIEK: Bereikbaarheid: Strategische Spooragenda 2040 Bereikbaarheid: Logistieke Agenda Drechtsteden (Groeiagenda: Goede Bereikbaarheid) 20.50 uur: CARROUSEL SOCIAAL: Clientenervaringsonderzoek WMO Regio Drechtsteden 2017 Klik hier voor de volledige agenda"

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid