Als je niet weet wat armoede met mensen doet, dan kun je niet effectief helpen

{rs_bericht.titel}
dinsdag 19 september 2017 -

Maandagavond 18 september 2017 was er in de Trinitatiskapel het stadsdebat over armoede: Hoe kan armoede worden bestreden? O.l.v. Kim Bruggeman. De maatschappij vraagt veel van (arme) mensen, volgens Ronald Geuns (lector Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam). Het zijn het allemaal ingewikkelde systemen waar mensen mee te maken krijgen: complexe formulieren, toeslagen aanvragen, lastig taalgebruik en de digitalisering van steeds meer handelingen en dienstverlening. Voor groeiend aantal mensen is de digitalisering van alle dienstverlening heel lastig. Zij kunnen niet meekomen. Kijk ook naar de problemen met www.mijnoverheid.nl. Mensen moeten zelf opzoeken of er ...

Agenda's Adviescommissies dinsdag 19 september 2017 in Stadskantoor

{rs_bericht.titel}
vrijdag 15 september 2017 - "Adviescommissies Bestuur en Midden en Fysiek: 19.00 uur: Campusontwikkeling Leerpark als onderdeel doorontwikkeling Duurzaamheidsfabriek Stadskantoor voor de Toekomst: 19.00 uur Adviescommissie Fysiek: 20.00 uur: Definitief Ontwerp Oranjelaan Fase 1/Reconstructiebesluit Oranjelaan Fase 2 Zienswijze Regionale Woonvisie / Brief aan raad Conceptversie 0.2 Woonvisie Drechtsteden 2017-2030 Stand van Zaken Herziening Structuurvisie en Bestemmingsplan Zudirand Dubbeldam (Belthurepark) Strategische Grondvoorraad en Motie 32 bij Begroting 2017 Adviescommissie Sociaal: 20.00 uur: Startnotitie Jongeren op de Rit Motie van 18- naar 18+ maar niet tussen wal en schip Begrotingswijziging en Ziensiwjze Raadsleden Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 2017 Ontwikkelingen Jeugd 2017-02 Beantwoording vragen over toekennen van Jeugdhulp Adviescommissie Bestuur en Middelen: 20.00 uur: Belastingverordeningen 2018 Wensen/Bedenkingen voornemen tot afbouw aandelenbelang ENECO Rekenkamercommissie: Onderzoek Bestuurskosten Behandeling Begroting 2018 Klik op de commissie voor de volledige agenda"

Inge Stevens nieuwe Lijsttrekker PvdA Dordrecht

{rs_bericht.titel}
vrijdag 15 september 2017 -

Inge Stevens is gisteren benoemd als lijsttrekker voor de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen in Dordrecht in maart 2018.

Inge is sinds 2014 voor de PvdA actief in de gemeenteraad. Inge werd tijdens de ledenvergadering, waarin zij werd benoemd, geprezen om haar creatieve ideeën en verbindende stijl van leidinggeven. Ook Cor van Verk, de huidige fractievoorzitter, stelde zich opnieuw kandidaat. Beide kandidaten benadrukten het belang van een goede samenwerking met elkaar.

Op naar 6 intercitytreinen per uur

{rs_bericht.titel}
donderdag 14 september 2017 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 12 september 2017: Concept OV en Spooragenda 2040 - Jacqueline vd Bergh: De ambitie van Dordrecht om te groeien (extra 10.000 woningen) is erop gebaseerd om meer mensen naar Dordrecht te trekken en met de trein te laten reizen. De Provincie verwacht van ons dat we flink groeien om economisch vooruit te gaan. Er is veel meer OV nodig. Niet allemaal meer een auto. Andere modaliteiten zijn nodig, zoals Intercity, lightrail/metro. Intercity is en blijft het eerste wat er is. Staat niet onder druk. 4 intercity's per uur is toekomstvast. Eerder naar ...

19 Mensen gebruiken nog de oude Kraskaarten

{rs_bericht.titel}
donderdag 14 september 2017 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 12 september 2017: Digitaal aanbieden Vergunningen Bezoekersparkeren - Jacqueline vd Bergh: Gewoon kraskaarten kunnen vanaf 1 april 2017 niet meer gekocht worden. Vergunningen Bezoekersparkeren moeten voortaan digitaal worden aangevraagd. Daar kwam verzet tegen, veel mensen hebben geen computer of kunnen er niet mee overweg. De PvdA wilde dan ook weten wat nu de stand van zaken ...

"De langste burgemeester in Zuid-Holland en 100ste nieuwe burgemeerster van Dordrecht Wouter Kolff: ""In woelige tijden de rust bewaren"""

{rs_bericht.titel}
donderdag 14 september 2017 -

Woensdagavond 13 september 2017 werd de nieuwe burgemeester Wouter Kolff (VVD) geinstalleerd in de Gemeenteraad van Dordrecht. Familieleden, kennissen, politici (ook uit Veenendaal), partnerstad Dordrecht uit Afrika en vele belangstellenden waren aanwezig. De Commissaris van de Koning Jaap Smit begon te vertellen dat 2017 een topjaar is voor voor Wouter Kolff. Nieuwe burgemeester van Dordrecht, 2 maanden geleden getrouwd, en een huis in Dordrecht gekocht. Ook op Twitter kun je hem volgen. Een gouden kans vindt hij het om naar Dordrecht te gaan. Nu komt de tijd dat Dordrecht en de nieuwe burgemeester elkaar leren kennen. Hij noemde hem een talentvol en bekwaam mens. Dordrecht krijgt een ambitieuze burgemeester. Hij is een jurist, echter geen groot voorstander van regels. Wouter bezit een gezonde ...

PvdA wil dat wijkagenten vooral bezig zijn in hun wijk

{rs_bericht.titel}
donderdag 14 september 2017 -

De PvdA krijgt steeds meer signalen vanuit verschillende kanten dat de spin-in-het-web rol van de wijkagent in de buurt onder druk staat. Het lijkt erop dat de wijkagenten steeds meer worden ingeschakeld bij noodhulp-diensten en bij ME-inzet, die niet wijkgebonden zijn. Deze werkzaamheden vinden elders in het land plaats. Daarvoor was de wijkagent niet bedoeld. De wijkagent is er vooral om in de wijk er te zijn voor de mensen die er wonen en de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te bevorderen. En de wijkagent is er niet om mee te doen aan landelijke acties van de politie. Reden voor PvdA raadslid Peter Puik om de volgende vragen ...

Geef Dordtenaren echt invloed - houd een referendum over Visbrug

{rs_bericht.titel}
donderdag 14 september 2017 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 12 september 2017: Varianten Visbrug - Jacqueline vd Bergh: PvdA: De Visbrug is nu voornamelijk een brug waar heel veel verkeer overheen gaat en waar de beleving van water en historie ver te zoeken is. Dat wil de PvdA anders. En met ons vele Dordtenaren. De terrassen moeten meer ruimte krijgen. Veel rumoer is er over 'het Gat' in de Visbrug, ook wel genoemd 'Put van Piet' (naar wethouder Sleeking). Deze variant werd eerder negatief beoordeeld door de stad en politici. Toch doet deze variant weer mee. Dat vinden wij vreemd. De PvdA wil geen gat in de brug, en geen gat in de financien. Dit gat brengt de beleving van water niet dichterbij, in tegendeel het neemt veel ruimte in beslag. Het trekt overlast aan. De PvdA wil dat de Visbrug een ...

Nieuw Stadskantoor: Een echt Huis van de Stad

{rs_bericht.titel}
donderdag 14 september 2017 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 12 september 2017: Nieuwe plannen Spuiboulevard e.o. en nieuw Stadskantoor - Jacqueline van den Bergh: Er was eerst een presentatie voor dit gebied van de 3 scenario's: Compacte Stad, Water Stad, Hoven Stad. Met allerlei kenmerken die hierbij horen. Deze ideeen gaan met de stad besproken worden. De PvdA is er niet zo'n voorstander van om voor 1 van de scenario's te kiezen. Maar maak een mix van elementen uit die scenario's. Dat gaat ook gebeuren. De discussie ging deze avond vooral over een nieuw Stadskantoor. Voor de PvdA wordt dit een Huis van de Stad, een brandpunt van ...

Verkeerscontroles ook in Dordrecht

{rs_bericht.titel}
woensdag 13 september 2017 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 13 september 2017: Vragen aan College over Verkeerscontroles - Jacqueline van den Bergh: Al meerdere keren hebben we in deze commissie gesproken over verkeersveiligheid en handhaving op te hard rijden en asociaal rijgedrag van automobilisten. VVD en PvdA hebben daarover vragen gesteld. Nu las ik in de krant dat in Rotterdam er 10 grote verkeerscontroles komen (iedere maand een grote controle op wisselende locaties) om verkeershufters aan te pakken. Deze grote actie wordt gehouden door politie en gemeente. Wij willen dat dit ook in Dordrecht wordt georganiseerd. Bewoners willen dat ook. Nu wij steeds meer samenwerken met Rotterdam, en onder Politieregio Rijnmond vallen, kunnen we goed afspreken dat ook ...

"Afscheid van waarnemend burgemeester Peter van der Velden: "Het waren 7 fantastische maanden ...""

{rs_bericht.titel}
woensdag 13 september 2017 - "In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 12 september 2017 in het Stadskantoor werd door de raad afscheid genomen van Peter van der Velden (PvdA) die 7 maanden waarnemend burgemeester van Dordrecht is geweest. Nelleke de Smoker (nestor van de raad): "Wat gaat een half jaar snel voorbij. Wij wilden een waarnemer die op de winkel zou passen. U deed veel meer dan op de winkel passen. Uw liefde voor het ambt burgemeester heeft veel betekent voor de stad. Vanaf dag 1 was u 100% in de rol die van een burgemeester wordt verwacht. Een model burgemeester. Uw persoonlijk stijl maakte u een graag geziene gast in de stad. Uw musiceren heeft indruk gemaakt. U doet het met gevoel. Een burgemeester ..."

PvdA: Zet Eneco niet in de uitverkoop, hou vast aan duurzaamheid en banen

{rs_bericht.titel}
dinsdag 12 september 2017 -

Watertandend staan de wethouders van Financiën in Rotterdam, Den Haag en Dordrecht klaar om de gemeentekas aan te kunnen vullen. Er is goudkoorts. Deze stadsbesturen, samen grootaandeelhouder van Eneco, verkopen het energiebedrijf liever gisteren dan vandaag aan buitenlandse investeerders. Hun idee is dat als ze kunnen cashen, ze het nu moeten doen.

Wij, de PvdA-fracties in Rotterdam, Den Haag, Dordrecht en de omliggende regio, zijn tegen deze wens van het snelle geld. De verkoop van Eneco gaat ten koste van lokale werkgelegenheid en ...

Jan Eikelboomsteegje - nu ook een Jan Eijkboomdag

{rs_bericht.titel}
zaterdag 9 september 2017 -

Vrijdagavond 8 september 2017 was de feestelijke onthulling van het Jan Eijkelboomsteegje. Dit ligt naast het Dordrechts Museum en is een doorgang, langs de bloementuin naar de Vest. Aan de muur hangt een gedicht van Jan. Zijn vrouw Roelien en PvdA raadslid Jacqueline van den Bergh (initiatiefneemster namens PvdA) hebben samen het rode lint doorgeknipt aan de kant van de Museumstraat waar een gedicht van Jan op de muur is geschilderd (fotograaf: Bram Vreugdenhil). Roelien en wethouder Sleeking onthulden het naambord aan de Vest-zijde. PvdA oud wethouder Nico Lamers benadrukte nog eens dat Jan heel belangrijk is geweest voor de cultuur ...

Agenda's Gemeenteraad en Adviescommissies dinsdag 12 september 2017 - Stadskantoor

{rs_bericht.titel}
vrijdag 8 september 2017 - "19.30 uur: INGELASTE GEMEENTERAADSVERGADERING: Afscheid van waarnemend burgemeester Peter van der Velden 20.00 uur: ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - kamer 1: Evaluatie en Vervolgtraject Sportboulevard Subsidie i.v.m. lekkage Wantijbad Personen met verward gedrag Beantwoorden vragen over Careyn 20.00 uur: ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN - kamer 3: RekenKamerCommissie: Onderzoek bestuurskosten Wensen/Bedenkingen voornemen afbouw aandelenbelang Eneco 18.30 uur: ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - kamer 5: Concept OV en Spooragenda 2040 20.00 uur: digitaal aanbieden parkeer/bezoekersvergunningen Herontwikkeling Spuiboulevard / Huisvesting Stadskantoor / Gebiedsvisie Spuiboulevard / Centrale Bibliotheek Huisvesting en Transformatie Basis Varianten Voorstel Visbrug & vrijgeven voor stadsraadpleging Klik op Gemeentraad / Adviescommissies voor de complete agenda "

Scholing is het toverwoord

{rs_bericht.titel}
donderdag 7 september 2017 -

Drechtsteden Dinsdag, Carrousel Integraal, dinsdag 5 september 2017: Thematafel Arbeidsmarkt Drechtsteden: Verzilveren van 14.000 MBO banen in 2030: In tegenstelling tot eerdere sombere berichten is onze regio weer helemaal op stoom door het aantrekken van de economie, vertelde wethouder Heijkoop. Er is meer werk, meer behoefte aan HBO. Maar ook MBO-banen wil men binnenhalen. De juiste opleidingskeuzes moeten gemaakt worden. In de ogen van de wethouder is het weldegelijk mogelijk om meer HBO opleidingen naar Dordrecht te halen. Hans Ramakers van de Arbeidsmarktregio ziet door de economische groei vooral krapte op de arbeidsmarkt ontstaan. Er is een grote mismatch: een groot ...

Onvoldoende gedifferentieerde wijken

{rs_bericht.titel}
donderdag 7 september 2017 -

Drechtsteden Dinsdag 5 september 2017: Thematafel Woonvisie - Jacqueline van den Bergh: De Drechtsteden willen een flink aantal woningen erbij gaan bouwen, zo'n 25.000 naar 2030 toe. Terwijl de autonome groei 10.000 is. De Provincie wil dat de Drechtsteden flink gaan bouwen. Het risico zou dreigen dat we - als we niets doen - de aantrekkende economie niet aan kunnen, en we niet profiteren van meer werk en meer inwoners. Meer inwoners als draagvlak voor onze voorzieningen: musea, bioscopen, intercity-treinen, ...

Feestelijke onthulling Jan Eijkelboomsteegje

{rs_bericht.titel}
donderdag 7 september 2017 - Mede namens Roelien Eijkelboom-de Melker en Jacqueline van den Bergh (PvdA raadslid), nodigt het Dordrechts Museum u van harte uit voor de feestelijke onthulling van het Jan Eijkelboomsteegje op vrijdag 8 september om 20.00 uur. Op initiatief van de PvdA en het Dordrechts Museum gaat het naamloze steegje tussen de Museumstraat en de Vest het Jan Eijkelboomsteegje heten. Ingang: aan de Vestzijde. Welkomstwoord - Peter Schoon, directeur Dordrechts Museum Onthulling - Piet Sleeking, wethouder Cultuur en Roelien Eijkelboom-de Melker Voordracht - Nico Lamers, oud-PvdA wethouder Dordrecht Voordracht gedicht - Kors Eijkelboom Muziek - David Groeneweg. Aansluitend is er een borrel in in de museumtuin. Jan Eijkelboom, ereburger en ...

Interim Burgemeester Peter van der Velden neemt swingend afscheid van de Drechtraad

{rs_bericht.titel}
donderdag 7 september 2017 -

Dinsdagavond 5 september 2017 nam Peter van der Velden - (interim) burgemeester van Dordrecht en voorzitter van de Drechtraad - afscheid van de Drechtraad. Voorafgaand aan de vergadering gaf hij een swingende performance met JUBAL op het plein voor het gemeentehuis in Zwijndrecht.

Peter speelt trompet en met JUBAL was het een uitstekend optreden ...

Agenda Drechtsteden Dinsdag 5 augustus 2017 - Gemeentehuis Zwijndrecht

{rs_bericht.titel}
vrijdag 1 september 2017 - "17.00 uur: Themabijeenkomst: Klantsignaalmanagement 19.35 uur: Carrouse Integraal: Thematafel Arbeidsmarktbeleid Drechtsteden: 1400 MBO banen Locaties Drechtsteden bijeenkomsten 21.35 uur: Carrousel Bestuur en Middelen: Kennismaking Accountant Informatiebeleid 21.35 uur: Carrousel Sociaal: Wijziging Verordening Maatwerkvoorzieningen WMO Drechtsteden 21.35 uur: Carrousel Fysiek: Thematafel Woonvisie 22.30 uur: Drechtraad: Afscheid van voorzitter Drechtraad Peter van der Velden (tijdelijk burgemeester van Dordrecht) Klik hier voor de complete agenda."

Duurzame energie moet ook betaalbaar en betrouwbaar zijn

{rs_bericht.titel}
donderdag 31 augustus 2017 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 29 augustus 2017: Energiestrategie Drechtsteden - Jacqueline van den Bergh: De ambitie in de Drechtsteden is dat er wordt gekozen voor: 1. We stoppen met aardgasnetten bij nieuwbouw, en verouderende bestaande netten vervangen we niet. 2. We gaan af van benzine, diesel en andere fossiele energie, zodra dat redelijkerwijs kan. 3. Alle elektriciteit die we gebruiken moet duurzaam zijn opgewekt, met opbouw in tijdstaffels. 4. We realiseren dit met de hoogst haalbare maatschappelijke opbrengst voor de regio. De PvdA kan zich hier best in vinden, maar de omschakeling moet wel zorgvuldig gebeuren: nieuwe duurzame energie moet Betrouwbaar en Betaalbaar zijn. Alleen electriciteit (all electric) ...

PvdA kiest voor RTV Dordrecht

{rs_bericht.titel}
donderdag 31 augustus 2017 -

Adviescommissie Sociaal, dinsdag 29 augustus 2017: Aanwijzen van RTV Dordrecht als Lokale Publieke Media-Instelling en Verlenen van een nieuwe Uitzendmachtiging - Inge Stevens: Er is een keus gemaakt voor een uitzendmachtiging van een lokale omroeporganisatie. Twee partijen hebben hiervoor een verzoek ingediend: Next Media en RTV Dordrecht. Beide partijen hebben in de commissie een presentatie gegeven. Tijdens de presentatie kreeg ik het gevoel naar de reclame van Twix te kijken. Beiden hebben visie en zijn enthousiast. Alleen het werd snel duidelijk dat zij niet in de zelfde verpakking passen. Vijf jaar hebben zij pogingen gedaan om tot samenwerking te komen maar ...

Windmolen op Krabbegors hard nodig

{rs_bericht.titel}
donderdag 31 augustus 2017 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 29 augustus 2017: Wensen/Bedankingen windturbine Krabbegors - Jacqueline vd Bergh: PvdA wil dat er zo snel mogelijk met de bouw van de HVC-windmolen op Krabbegors (Duivelseiland) wordt begonnen. Op woensdag 16 november j.l. was er al een informatieavond in Duurzaamheidscentrum Weizigt over deze windmolen. Het is hetzelfde type windmolen als op Kil 4.?Het is de bedoeling om deze HVC-windmolen samen met Energiecooperatie Dordrecht en Energiezorg wordt gerealiseerd. Het perceel is eigendom van HVC. De PvdA vindt dat het nu wel tijd ...

PvdA: Geef bewoners recht om over hun eigen omgeving te beslissen

{rs_bericht.titel}
donderdag 31 augustus 2017 - "Adviescommissie Bestuur en Middelen, dinsdag 29 augustus 2017: Burgerparticipatie: Aanbevelingen van de RekenKamerCommissie (RKC) - Peter Puik: Voor de PvdA is het belangrijk om te weten op welke wijze de gemeente burgers extra betrekt bij het maken van beleid? En op welke wijze geven we burgers meer ruimte om initiatieven vorm te geven? In het RKC-rapport "Meer dan een Goed Idee" wordt gesproken over een versnipperd beeld van participatie. Het lijkt alsof we alles qua participatie willen doen waardoor we eigenlijk nergens echt in uitblinken. Belangrijk uitgangspunt voor een juiste participatie is om de leefwereld en de systeemwereld met elkaar te ..."

Veilig drinken uit de kraan en eten uit eigen tuin

{rs_bericht.titel}
donderdag 31 augustus 2017 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 29 augustus 2017: Chemours / GenX / Brief Philip Elzerman aan Waterbedrijf Evides - Jacqueline van den Bergh: Er is opnieuw veel rumoer ontstaan over GenX in drinkwater en de oproep van de toxicoloog Jacob de Boer van de Vrije Universiteit om geen groenten uit eigen tuin de eten. Belangrijk is dat mensen wel gewoon water uit de kraan kunnen drinken en tomaten uit eigen tuin kunnen eten. De garantie dat dit veilig is moet er zijn. Veilig eten en drinken is van levensbelang. Eerst was er PFOA, toen C8 en nu weer GenX. Chemours zegt het vertrouwen weer te willen terugwinnen bij bewoners, maar werkt daar nu niet erg aan mee door een juridisch traject in te gaan met de Provincie. Die wil juist de lozingen GenX sterk beperken. Chemours kan zich beter actief inzetten om de lozingen zelf te voorkomen en veilig te produceren. Wij vinden Chemours te passief. Gebruikt Chemours de best beschikbare technieken om veilig te produceren? Nu ook de Vrije Universiteit en de Waterleidingbedrijven verontrustende ...

Spooragenda Drechtsteden 2040: Fiets mee in trein en gevaarlijke stoffen van ons spoor af

{rs_bericht.titel}
woensdag 30 augustus 2017 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 29 augustus 2017 - Jacqueline vd Bergh: Er werd een presentatie gegeven over de Spooragenda 2040. De ambitie in de Drechtsteden is om aantal Intercity treinen te handhaven, de intercity's naar Breda weer volledig terug te krijgen. Daarnaast wil men light-rail verbindingen, met extra stations en hogere frekwenties. De sprinter verdwijnt dan. Light-rail treinen zijn lichter dan de Sprinters (goedkoper), zijn meer metrolijnen. Daarvoor is wel nodig dat we ons economisch flink verder ontwikkelen. Ook wil men in de Drechtsteden 30.000 woningen bouwen. Voor de PvdA is belangrijk dat de intercitytreinen blijven, en ...

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid