Agenda Adviescommissies dinsdag 24 januari 2017 - vanaf 20.00 uur in Stadskantoor

{rs_bericht.titel}
maandag 23 januari 2017 - "20.00 uur: Gemeenteraad - Kamer 1 20.15 uur: Adviescommissie Sociaal - Kamer 5: Uitvoeringsagenda Mantelzorg 2016 Beantwoording College art. 40 Vragen CDA over Jonge Mantelzorgers 20.15 uur: Adviescommissie Bestuur en Middelen - Kamer 3: Dordt op Stoom (Veiligheidseisen Evenementen) Incidentele middelen t.b.v. Kleine Subsidies Thema-avond Acquisitiebeleid 20.15 uur: Adviescommissie Fysiek - Kamer 1: Experiment Vrij Fietsen Centrum (Sprekersplein) Hotelontwikkeling Vrieseplein/Blekersdijk (Presentatie) Kansen Stationsgebied Dordt Centraal Station Parkeren Nieuw Krispijn Evaluatie Rotonde Groenezoom Klik op de rode tekst voor de volledige agenda "

Trainingen voor politiek geïnteresseerden in Dordrecht en regio

{rs_bericht.titel}
maandag 23 januari 2017 - "Komend jaar organiseert de PvdA een reeks van bijeenkomsten voor leden en belangstellenden die geïnteresseerd zijn in de lokale politiek. De eerste bijeenkomst is op zaterdag 28 januari van 10.00-13.00 uur in Dordts Genoegen. Deze bijeenkomst gaat over de geschiedenis van de sociaal-democratie en de betekenis en bijdrage ervan in Dordrecht. Deze bijeenkomst wordt geleid door Hans Spigt, oud- wethouder in Dordrecht en Menno Hurenkamp van de Wiardi Beckmannstichting. Als je aanwezig wilt zijn, of als je nog vragen hebt, stuur een e-mail naar Annelies Blommers via secretarispvdadordrecht@gmail.com. Aanmelden vóór 20 januari 2017. Volgende bijeenkomsten gaan over gemeentepolitiek (februari), de samenwerking Drechtsteden (maart), campagne voeren (september), debatteren (oktober) en media en politiek (november). "

Pilot Schuldopkopen van jongeren - Meer aandacht op scholen voor leren omgaan met geld

{rs_bericht.titel}
zaterdag 21 januari 2017 - "Drechtsteden Dinsdag 17 januari 2017: Nazorg Schuldhulpverlening - Siham Berrag: De PvdA had eerder aandacht gevraagd voor de schulden van jongeren. Dit zadelt hen op met flinke beperkingen bij de start van hun leven. De PvdA wil dan ook dat jongeren op scholen veel meer leren hoe verstandig met geld om te gaan, bijv. via Budgetbeheer via het NIBUD. Daarnaast lopen er pilots in steden, zoals Den Haag. De gemeente gaat de schulden overnemen van de jongeren. De gemeente is dan de enige schuldeiser van de jongeren en regelt met hen stevige - maar werkbare - afbetalingsafspraken en met de oorspronkelijke schuldeisers worden financiele regelingen getroffen. Dit biedt jongeren beter perspectief. De PvdA wilde zo'n pilot ook in Dordrecht en Drechtsteden. Oud wethouder Bert van de Burgt heeft dit in gang gezet en de nieuwe wethouder Peter Heijkoop heeft het verder uitgewerkt. Daarvoor gaf de PvdA een compliment. "Dat mag ook weleens, een compliment geven", aldus Siham. Heldere criteria zijn er nog niet om toegelaten te worden tot de pilot, dat ..."

WMO-adviesraad moet gevraagd EN ongevraagd advies kunnen geven

{rs_bericht.titel}
zaterdag 21 januari 2017 -

Drechtsteden Dinsdag 17 januari 2017: Evaluatie WMO - Jacqueline van den Bergh: Evaluatie WMO is door extern bureau BMC uitgevoerd. De PvdA had om evaluatie gevraagd via een extern bureau. PGB: Clienten zijn tevreden over het algemeen met hun PGB. Reden voor PGB: regie over eigen leven behouden. Wijkteams ondersteunen PGB-houders. PGB brengt echter veel administratieve rompslomp met zich mee. BMC-onderzoek geeft aan dat burgers die problemen ervaren met beheren PGB niet weten dat zij kunnen overstappen naar Zorg in Natura. De inschatting van de PGB-vaardigheid wordt aan de voorkant van het Keukentafelgesprek beoordeeld door de Sociale Dienst. De PvdA vindt dit een verkeerde manier van doen. Want wat zijn precies de knelpunten bij PGB? Bedoelt men fraude? Het zou om 'kwetsbare' burgers gaan. In combinatie met hoge bedragen die soms met PGB gemoeid zijn, zou dit een risico op onrechtmatig gebruik geven. Maar PGB wordt toch uitbetaald door SVB aan hulpverlener. En niet aan de client. Nodig is een heldere procedure tussen Sociale Dienst en SVB. Sociale Dienst onderhoudt contact met aanbieders. Hoe kunnen we de clienten juist wel...

PvdA: Bezoldiging topfunctionarissen publieke en semiplublieke sector weldegelijk belangrijk bij aanbestedingen

{rs_bericht.titel}
zaterdag 21 januari 2017 -

Drechtsteden Dinsdag 17 januari 2017: Wet Normering Bezoldiging Topfuncionarissen Publieke en Semipublieke Sector (WNT) - Jacqueline van den Bergh: In de Drechtsteden zijn er zorginstellingen waarvan de bezoldiging van topfunctionarissen de algemene WNT norm (179.000 euro) overschrijdt. Zorginstellingen die niet zijn gehouden aan de WNT (vanwege de Wet toelating Zorginstellingen) zijn niet in overzicht opgenomen. Volgens de Raadsinformatiebrief ontbreekt in de Aanbestedingswet (AW) de juridische speelruimte om WNT-normen op te nemen als uitsluitingscriterum. Opnemen in aanbestedingsvoorwaarden is mogelijk, maar kan bij rechter onderuitgaan. De PvdA vindt toch dat we het signaal moeten afgegeven aan instellingen waarmee we zaken doen, dat salarissen boven de norm niet kunnen, en stelt voor om dit toch op te nemen als uitsluitingscriterium of zwaarwegend negatief beoordelingscriterium bij aanbestedingprocedures. Je moet ernaar toe gaan werken. Bezoldiging van personeel zit verdisconteerd in tarieven. Wethouder Heijkoop vindt het lastig, maar begrijpt de zorg van partijen. Hij zegde toe te onderzoeken hoe hiermee om te gaan.

Voorzitter Economic Board Drechtsteden: HBO-plus is nodig

{rs_bericht.titel}
vrijdag 20 januari 2017 -

Drechtsteden Dinsdag 17 januari 2017: Kennismaking met de heer Vollebregt Economic Board Drechtsteden - Jacqueline vd Bergh: De heer Vollebregt is voorzitter geworden van de Economic Board Drechtsteden. Hij heeft veel ervaring opgedaan in bedrijfsleven en logistiek en is voorzitter van Heijmans o.a. Binnenkort wordt ook het voltallige bestuur bekend gemaakt. Men gaat aan de slag. Nederland heeft moeite in de mainstream te acteren, volgens de voorzitter. Er is een nieuwe industriele revolutie aan de gang. Kennis, opleiding en bedrijven moeten veel beter bij elkaar komen. Een HBO-plus hebben we hier nodig, aldus de heer Vollebregt. Goed opgeleid personeel is noodzakelijk. Wonen en leven moeten goed zijn in de Drechtsteden, dan willen bedrijven zich vestigen en hier blijven. Nodig is een ...

Statushouders in de Drechtsteden: Integratie vanaf dag 1

{rs_bericht.titel}
vrijdag 20 januari 2017 -

Drechtsteden Dinsdag 17 januari 2017 - Themabijeenkomst Statushouders in de Drechtsteden: Ook in de Drechtsteden worden statushouders opgevangen. Dit zijn asielzoekers die mogen blijven en toegewezen zijn vanuit de AZC's aan onze regio. Volgens wethouder Peter Heijkoop wordt er maatwerk geleverd wat betreft werk en inkomen. Hoewel het wettelijk niet verplicht is, staat het leren van de Nederlandse taal staat centraal. Het zich thuis voelen is belangrijk. Statushouders moeten zelf binnen 3 jaar het inburgeringstraject afronden en zelf organiseren, maar de Sociale Dienst regelt daar van alles omheen om de inburgering zo snel mogelijk te laten verlopen. De laatste tijd wordt er vanuit het COA en de AZC's beter gekeken naar waar ...

Agenda Drechtsteden Dinsdag 17 januari 2017 - gemeentehuis Zwijndrecht

{rs_bericht.titel}
dinsdag 17 januari 2017 - "19.35 uur: DRECHTRAAD 20.00 uur: CARROUSEL INTEGRAAL: Kennismaking met de voorzitter Economic Board, de heer S. Vollebregt Raadsinformatiebrief over Economic Board 21.00 uur: CARROUSEL BESTUUR EN MIDDELEN: Proeftraject Maak Verschil 21.00 uur: CARROUSEL SOCIAAL: Nazorg Schuldhulpverlening Evaluatie WMO Toepassing Wet Normering Topinkomens bij Aanbestedingen WMO Doorrekening Opties Eigen Bijdrage WMO 21.00 uur: CARROUSEL FYSIEK: Thematafel Bereikbaarheid: A15, A16, A4 Zuid, Verduurzaming N3 en tunnelmonden, Toekomstvisie Openbaar Vervoer 2040 Klik op Drechtraad en Carrousel voor de complete agenda's. "

Toespraak Lodewijk Asscher op druk PvdA Congres op zondag 15 januari 2017 - "Met gelijk loon voor gelijk werk als basis"

{rs_bericht.titel}
maandag 16 januari 2017 - "Op de laatste dag van het druk bezochte PvdA congres in La Fabrique in Utrecht hield Lodewijk Asscher zijn toespraak, op zondag 15 januari 2017. "Een sociale economie. Zodat iedereen een vaste baan, een fatsoenlijk salaris en een zeker pensioen krijgt - niet alleen de mensen aan de top. En ieder kind de kans heeft om het beste uit zichzelf te halen". Klik hier om de hele toespraak te lezen."

Leger des Heils Maaltijdenproject wint de Theodoor Stoopprijs 2017

{rs_bericht.titel}
zondag 15 januari 2017 -

Op de gezellige PvdA nieuwjaarsreceptie - zondagmiddag 15 januari 2017 in grand cafe Dordts Genoegen - waren ook de 3 genomineerden met hun groepen voor de Theodoor Stoopprijs aanwezig. Voorzitter van de PvdA Dordrecht Katja Rusinovic heette iedereen van harte welkom. Zij vertelde over de armoede in Dordrecht. In het kader van armoedebestrijding had de PvdA het plan om het initiatief dat veel bijdraagt aan de verbetering van de positie van mensen die het financieel langdurig moeilijk hebben de Theodoor Stoopprijs uit te reiken. Om hen in het zonnetje te zetten. 3 Initiatieven waren door leden en ook veel niet-leden voorgedragen voor deze prijs, nl.: 1) Het Maaltijdenproject van het Leger des Heils 2) De Voedselbank en 3) Geef het Dordt. Raadslid Peter Puik vertelde ...

De elite krabt zich achter de oren

{rs_bericht.titel}
donderdag 12 januari 2017 - "Burgemeester Brok opende zijn nieuwjaarsspeech op dinsdagmiddag 10 januari 2017 in de gemeenteraad met de vraag hoe de zaken zich zullen ontwikkelen. Volgens hem heeft ieder tijdperk belangrijke momenten, ook in ons persoonlijk leven. De burgemeester is er van overtuigd dat dit tijdperk herinnerd wordt in de geschiedenis. "De elite krabt zich achter de oren". 100 Jaar is er nu Algemeen Kiesrecht, met de strijd voor gelijke rechten. Dit is onderdeel van de democratische ontwikkeling. Democratie is niet statisch, aldus de burgemeester. Samenleven doe je met elkaar. Ook in Dordrecht worden er steeds meer gesprekken gevoerd met inwoners en krijgen bewoners meer invloed. Organisaties en mensen worden steeds meer zelf verantwoordelijk. Participatieve democratie moet zich ..."

Uniek: De raad in luisterstand

{rs_bericht.titel}
donderdag 12 januari 2017 - "Plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad - Nelleke de Smoker - stelde de veranderende rol van de gemeenteraad centraal in haar Nieuwjaarsspeech dinsdagmiddag 10 januari 2017. Maar eerst feliciteerde zij burgemeester Brok met zijn nieuwe functie van Commissaris van de Koning in Friesland. "Het is u gegund". Veel rapporten zijn er inmiddels geschreven over de veranderende rol van de raad. Het wordt meer van buiten naar binnen. Er wordt steeds meer van bewoners en organisaties verwacht. "Hoe gaan wij als raad daarmee om?" vroeg Nelleke zich af. We moeten leren loslaten en afblijven. De "Wij regelen reflex" verdwijnt naar de achtergrond. Nieuwe vormen van democratie ontwikkelen zich, zoals bijv. Code Oranje. Er komt een Thema-avond voor ..."

Jongerenraad wil spreekbuis zijn voor en naar jongeren: Opknappen hal station een van de actiepunten

{rs_bericht.titel}
donderdag 12 januari 2017 -

Dinsdagmiddag 10 januari 2017 presenteerde de Jongerenraad zich aan de Gemeenteraad. Daphne Herwig, Jetske van Veen en Britte Oosterwijk (foto) waren aanwezig om e.e.a. te vertellen over hun plannen en aanpak. Men wil een springplan zijn voor jongeren en een spreekbuis voor en naar jongeren. De Jongerenraad volgt actief van de gemeente doet om zodoende te bekijken wat zij voor jongeren kunnen doen. De Jongerenraad wil jongeren betrekken en onderwerpen aankaarten die van belang zijn voor jongeren. Een aantal onderwerpen die de Jongerenraad gaat aankaarten in 2017:

Waar zijn de daklozen onder Zwijndrechtse Brug naartoe?

{rs_bericht.titel}
donderdag 12 januari 2017 -

De berichten dat er - na de schoonmaakactie onder de Zwijndrechtse Brug door de gemeente - met de daklozen die hier verbleven geen kontakt meer is en dat zij nu uit het zicht van de hulpverlening zijn, waren voor de PvdA (Inge Stevens) en GroenLinks (Kitty Kruger) aanleiding om hierover vragen aan het college te stellen. Gezien de weersomstandigheden verzoeken wij u deze vragen spoedig te beantwoorden.

1) In de Adviescommissie Sociaal en in de gemeenteraad is er door de PvdA en GroenLinks naar de schoonmaakactie gevraagd die plaats ging vinden onder de Zwijndrechtse Brug. Dit was de plek waar een groep daklozen verbleef en waar kontakt mee was vanuit de hulpverlening. Het antwoord van wethouder Lambrechts was dat het om vier mensen ...

PvdA Nieuwjaarsreceptie zondagmiddag 15 januari 2017, vanaf 14.30 uur, in Grand Cafe Dordts Genoegen

{rs_bericht.titel}
donderdag 12 januari 2017 -

We beginnen het jaar goed. We nodigen u uit voor de nieuwjaarsreceptie in Grandcafé Dordts Genoegen (Voorstraat 256) op zondag 15 januari van 14.30 tot 17.00 uur. Op deze middag wordt ook de winnaar van de Stoopprijs 2017 bekend - u kunt ter plekke meestemmen. De Stoopprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of initiatief die in Dordrecht werk maakt van sociaaldemocratische idealen. Eerder ging de prijs al naar leden Jacqueline van den Bergh, Arie van Zanten en Bart Bouman en naar initiatieven het Faire Schaap en Den Witten Haen.

Dit jaar staat de prijs in het teken van armoedebestrijding. Uit de inzendingen (waarvoor dank aan alle leden die reageerden op onze oproep) zijn drie genomineerden gekozen die doorgaan naar de finale op onze receptie. Deze drie genomineerden zijn (in willekeurige volgorde): ...

Het Nieuwe Winkelen in een Bruisende Dordtse Binnenstad

{rs_bericht.titel}
donderdag 12 januari 2017 - "Op maandagavond 6 februari 2017 houdt de PvdA een Politiek Cafe over de binnenstad: Het nieuwe winkelen in een Bruisdende Dordtse Binnenstad. Op Maandagavond 6 FEBRUARI, 17.30 - 20.00 uur (met soep/broodjes) in THE MOVIES, Nieuwstraat 62. m.m.v.: Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht, Dordrecht Marketing, Coffeelicious, Habets Herenmode, CBRE/Drievriendenhof, Concreet (Horeca-) Advies, De Wijkondernemer/Zakenexpert, Platform31 Met discussie over o.a. • overal en altijd winkelen • cultuur • uitgaan • shop in shop • horeca • de nieuwe V&D • persoonlijke aandacht • lokaal ondernemen • stadsherstelfonds • onderscheidend zijn • specialisering • samenwerking • leegstandsverordening • lifestyle • functiemenging • bewegwijzering • ZARA/MANGO • Discussie o.l.v. KEES THIES en met Zanger/Gitarist MAARTEN TEEKENS Ondernemers, bewoners, gemeente, politici, belangstellenden zijn van harte welkom. Graag aanmelden i.v.m. catering via: secretarispvdadordrecht@gmail.com"

Nieuwjaars gemeenteraad - 16.00 uur in Stadhuis

{rs_bericht.titel}
dinsdag 10 januari 2017 -

Dinsdagmiddag 10 januari 2017 opent de gemeenteraad met de Nieuwjaarsraad het nieuwe jaar.

Om 16.00 uur begint in het Stadhuis de burgemeester met zijn - helaas - laatste Nieuwjaarsrede in de gemeenteraad. Daarna houdt Nelleke de Smoker (plv. voorzitter van de gemeenteraad) haar Nieuwjaarsrede.

Tot slot is er de presentatie van de Jongerenraad 2017.

Vanaf 19.30 uur is er in de centrale hal van het Stadhuis de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Dordrecht. Iedereen is van harte welkom.

Dordtse raad was tegen motie van PvdA, GroenLinks en D66 om zonnepanelen in de 19e Eeuwse Schil ruimer toe te staan

{rs_bericht.titel}
zondag 8 januari 2017 -

Lange tijd was er in de raad en in de commissie Fysiek de discussie over het strenge regime van zonnepanelen op daken in gebieden met een Beschermd Stadsgezicht, zoals ook in de 19e Eeuwse Schil. Zonnepanelen mogen namelijk niet in het zicht liggen, vanaf de straatzijde. Dat staat in de Welstandsnota. PvdA, GroenLinks, D66 en ook VVD vonden dat dit niet meer van deze tijd is, nu alles op alles wordt gezet om over te gaan op duurzame energie. Ook zonnepanelen op daken dragen hieraan bij. Veel mensen - ook in Beschermd Stadsgezicht - willen zonne-energie zelf kunnen opwekken. Die mogelijkheid moeten zij hebben. Vandaar de motie van Pvda, D66 en GroenLinks en de Welstandsnota ...

PvdA stelt vragen aan college over gang van zaken rondom de Vreugdevuren

{rs_bericht.titel}
maandag 2 januari 2017 -

De gemeenteraad - zeker ook de PvdA - is accoord gegaan met het organiseren van Vreugdevuren in Krispijn en Zeehavenlaan tijdens de jaarwisseling. Deze Vreugdevuren vonden andere jaren ook al min of meer plaats, maar nu wilden we er een officieel feest van maken. Wij denken dat een dergelijke activiteit juist positief kan bijdragen aan de saamhorigheid en levendigheid in de buurt. Nu blijkt het direct tot problemen te hebben geleid - met ingrijpen van politie en ME - en de politie zegt er liever helemaal vanaf te willen omdat het in hun ogen onbeheersbaar en onveilig is. De PvdA zou graag de Vreugdevuren behouden en PvdA raadslid Peter Puik heeft dan ook vragen aan het college gesteld over de gang van zaken. Wat is er precies gebeurd bij de 2 Vreugdevuren in Krispijn en Zeehavenlaan tijdens de jaarwisseling, en waarom ging het fout? Welke preventieve maatregelen waren genomen om overlast te voorkomen?

De PvdA vindt het belangrijk dat er met bewoners, ...

Concept PvdA Kandidatenlijst wordt op PvdA Congres vastgesteld

{rs_bericht.titel}
zondag 1 januari 2017 - "De Concept PvdA-Kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezing op 15 maart 2017 is uit. De leden van de PvdA bepalen op zondag 15 januari 2016 in de Fabrique in Utrecht wat de definitieve lijst wordt. Lodewijk Asscher staat op nummer 1, Khadija Arib (huidige voorzitter van de Tweede Kamer) staat op 2, Jeroen Dijsselbloem (minister van Financien) staat op 3, Sharon Dijksma (staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu staat op 4, en Gijs van Dijk (vice-voorzitter FNV) staat op 5. Bij de Kieskring Dordrecht staat PvdA raadslid Jacqueline van den Bergh. Klik hier voor de complete lijst."

Lodewijk Asscher wil PvdA Verkiezingsprogramma aanscherpen

{rs_bericht.titel}
zondag 1 januari 2017 - "Op zaterdag 14 en zondag 15 januari 2016 houdt de PvdA haar Congres, in de Fabrique in Utrecht. Daar wordt het Verkiezingsprogramma vastgesteld door de PvdA-leden. Lijsttrekker Lodewijk Asscher wil het PvdA Verkiezingsprogramma op een aantal onderdelen aanscherpen. Het moet een krachtig programma zijn dat de basis is voor de politieke koers in de komende jaren. Een progressieve koers voor een sociale economie en een fatsoenlijke samenleving. Voor een Nederland waarop iedereen trots kan zijn. Lodewijk wil het PvdA Verkiezingsprogramma op de volgende thema's aanscherpen: 1) Nieuwe, eerlijke spelregels voor werknemers in Europa 2) Extra geld voor liefdevolle zorg van goede kwaliteit voor ouderen in verpleeghuizen 3) Belastingvoordeel voor werknemers, eerder stoppen met werken voor wie dat nodig heeft en extra banen creeren. Klik hier voor meer informatie. Klik op Lees Meer om het Verkiezingsprogramma te lezen als pdf-bestand."

Uitnodiging PvdA Nieuwjaarsreceptie

{rs_bericht.titel}
donderdag 29 december 2016 -

Wij nodigen u uit voor onze NIEUWJAARSRECEPTIE op ZONDAG 15 JANUARI 2017, vanaf 14.30 uur in cafe-restaurant DORDTS GENOEGEN, Voorstraat 256 te Dordrecht.

Wij blikken met u terug op 2016, maar vooral kijken wij met u vooruit naar 2017.

Ook wordt er de THEODOOR STOOPPRIJS uitgereikt aan een persoon die of een initiatief dat zich flink heeft ingezet om de armoede in onze stad te bestrijden.

U bent van harte welkom, tot ziens op zondag 15 januari a.s.

Wij wensen u een Gezond & Goed 2017!

PvdA fractieleden op bezoek bij bewoners in Sterrenburg

{rs_bericht.titel}
woensdag 28 december 2016 -

Woensdagochtend 28 december 2016 waren de raadsleden Peter Puik en Jacqueline van den Bergh op bezoek bij bewoners in Sterrenburg, aan de Platenlaan. Zij hadden een melding geplaatst op ons Meldpunt Verrommeling. We zijn langs de rommelplaatsen gelopen. Vooral op plekjes tussen geparkeerde auto's en de stoeprand hoopt het vuil zich op en wordt niet weggehaald. Ook in het groen achter de grote parkeerplaats wordt veel rommel gegooid, wat niet wordt weggehaald.

Wij gaan verder met de meldingen die bij ons zijn binnengekomen. In het nieuwe jaar komen we met activiteiten.

Motie van SP, PvdA en GroenLinks tegen overlast Houtstook - Houtstook is de grootste producent van fijnstof

{rs_bericht.titel}
zondag 25 december 2016 - Dinsdagmiddag 20 december 2016 hebben SP, PvdA en GroenLinks de motie Houtstook ingediend. College zegt dat we binnen de normen zitten voor de luchtkwaliteit. Volgens andere bronnen - zoals Europa, Gezondheidsorganisatie en Milieudefensie - is dat niet het geval. Vooral mensen met longziektes en astma hebben veel last. Het verkeer is vooral de boosdoener. Maar ook overlast door Houtstook is er, maar dit is nog niet opgenomen in de Aanpak Luchtkwaliteit. De overlast van Houtstoot komt steeds meer onder de aandacht. Houtstook is helemaal niet zo onschuldig. Het is gezellig en leuk, maar de houtstook zorgt voor uitstoot van fijnstof. RIVM, GGD en Longfonds wijzen erop dat fijnstof uit houtrook even schadelijke is voor de gezondheid als fijnstof uit verkeer. Ook de NRC van 15 december j.l. vermeldt dat houtrook de grootste producent van fijnstof is en dat - nu citeer ik: 'die gezellige haard is dus reuze schadelijk'. Zondagavond 19 december j.l. was er een item over Houtstook op TV. Veel bewoners ervaren overlast. Gemeenten zeggen geen instrumenten te hebben om op te treden. Volgens staatssecretaris Dijksma is er het Landelijk Bouwbesluit, dat ...

Dubbeldam verdient een nieuw zwembad De Dubbel, en geen te klein zwembadje

{rs_bericht.titel}
zaterdag 24 december 2016 -

Gemeenteraad dinsdag 20 december 2016: Variant Renovatie - Vernieuwing zwembad De Dubbel - Cor van Verk: De PvdA vindt nader onderzoek nodig. Vooral voor de gevolgen voor OptiSport en de financiele gevolgen voor gemeente voor wat betreft nieuwbouw. De PvdA wil graag een nieuw zwembad. Meer inzicht in staatkundige staat van het huidige gebouw is nodig. Er is nu alleen een quick scan gedaan. In 2009 was er een Bouwkundig onderzoek, en dat wees uit dat het bad eigenlijk gesloten had moeten worden. Het bad wordt nu met beperkte ingrepen in stand gehouden. Bij nieuwbouw kun je ook gebruikmaken van toepassingen van duurzaamheid, wat voor besparingen levert dat op? Zwembaden zijn nu eenmaal energieslurpers. De PvdA wil ook nader onderzoek naar andere doelgroepen die dan ook gebruik kunnen maken van het nieuwe zwembad: zoals bewoners van Parkhuis, Dubbelmonde, en mensen met beperkingen. De werkomstandigheden voor het personeel moeten worden verbeterd. Wet/regelgeving voor een nieuw zwembad is beter voor veiligheid. En ook kan je als zwembad met de IJsclub...

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid