Waar zijn de daklozen onder Zwijndrechtse Brug naartoe?

{rs_bericht.titel}
donderdag 12 januari 2017 -

De berichten dat er - na de schoonmaakactie onder de Zwijndrechtse Brug door de gemeente - met de daklozen die hier verbleven geen kontakt meer is en dat zij nu uit het zicht van de hulpverlening zijn, waren voor de PvdA (Inge Stevens) en GroenLinks (Kitty Kruger) aanleiding om hierover vragen aan het college te stellen. Gezien de weersomstandigheden verzoeken wij u deze vragen spoedig te beantwoorden.

1) In de Adviescommissie Sociaal en in de gemeenteraad is er door de PvdA en GroenLinks naar de schoonmaakactie gevraagd die plaats ging vinden onder de Zwijndrechtse Brug. Dit was de plek waar een groep daklozen verbleef en waar kontakt mee was vanuit de hulpverlening. Het antwoord van wethouder Lambrechts was dat het om vier mensen ...

PvdA Nieuwjaarsreceptie zondagmiddag 15 januari 2017, vanaf 14.30 uur, in Grand Cafe Dordts Genoegen

{rs_bericht.titel}
donderdag 12 januari 2017 -

We beginnen het jaar goed. We nodigen u uit voor de nieuwjaarsreceptie in Grandcafé Dordts Genoegen (Voorstraat 256) op zondag 15 januari van 14.30 tot 17.00 uur. Op deze middag wordt ook de winnaar van de Stoopprijs 2017 bekend - u kunt ter plekke meestemmen. De Stoopprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of initiatief die in Dordrecht werk maakt van sociaaldemocratische idealen. Eerder ging de prijs al naar leden Jacqueline van den Bergh, Arie van Zanten en Bart Bouman en naar initiatieven het Faire Schaap en Den Witten Haen.

Dit jaar staat de prijs in het teken van armoedebestrijding. Uit de inzendingen (waarvoor dank aan alle leden die reageerden op onze oproep) zijn drie genomineerden gekozen die doorgaan naar de finale op onze receptie. Deze drie genomineerden zijn (in willekeurige volgorde): ...

Het Nieuwe Winkelen in een Bruisende Dordtse Binnenstad

{rs_bericht.titel}
donderdag 12 januari 2017 - "Op maandagavond 6 februari 2017 houdt de PvdA een Politiek Cafe over de binnenstad: Het nieuwe winkelen in een Bruisdende Dordtse Binnenstad. Op Maandagavond 6 FEBRUARI, 17.30 - 20.00 uur (met soep/broodjes) in THE MOVIES, Nieuwstraat 62. m.m.v.: Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht, Dordrecht Marketing, Coffeelicious, Habets Herenmode, CBRE/Drievriendenhof, Concreet (Horeca-) Advies, De Wijkondernemer/Zakenexpert, Platform31 Met discussie over o.a. • overal en altijd winkelen • cultuur • uitgaan • shop in shop • horeca • de nieuwe V&D • persoonlijke aandacht • lokaal ondernemen • stadsherstelfonds • onderscheidend zijn • specialisering • samenwerking • leegstandsverordening • lifestyle • functiemenging • bewegwijzering • ZARA/MANGO • Discussie o.l.v. KEES THIES en met Zanger/Gitarist MAARTEN TEEKENS Ondernemers, bewoners, gemeente, politici, belangstellenden zijn van harte welkom. Graag aanmelden i.v.m. catering via: secretarispvdadordrecht@gmail.com"

Nieuwjaars gemeenteraad - 16.00 uur in Stadhuis

{rs_bericht.titel}
dinsdag 10 januari 2017 -

Dinsdagmiddag 10 januari 2017 opent de gemeenteraad met de Nieuwjaarsraad het nieuwe jaar.

Om 16.00 uur begint in het Stadhuis de burgemeester met zijn - helaas - laatste Nieuwjaarsrede in de gemeenteraad. Daarna houdt Nelleke de Smoker (plv. voorzitter van de gemeenteraad) haar Nieuwjaarsrede.

Tot slot is er de presentatie van de Jongerenraad 2017.

Vanaf 19.30 uur is er in de centrale hal van het Stadhuis de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Dordrecht. Iedereen is van harte welkom.

Dordtse raad was tegen motie van PvdA, GroenLinks en D66 om zonnepanelen in de 19e Eeuwse Schil ruimer toe te staan

{rs_bericht.titel}
zondag 8 januari 2017 -

Lange tijd was er in de raad en in de commissie Fysiek de discussie over het strenge regime van zonnepanelen op daken in gebieden met een Beschermd Stadsgezicht, zoals ook in de 19e Eeuwse Schil. Zonnepanelen mogen namelijk niet in het zicht liggen, vanaf de straatzijde. Dat staat in de Welstandsnota. PvdA, GroenLinks, D66 en ook VVD vonden dat dit niet meer van deze tijd is, nu alles op alles wordt gezet om over te gaan op duurzame energie. Ook zonnepanelen op daken dragen hieraan bij. Veel mensen - ook in Beschermd Stadsgezicht - willen zonne-energie zelf kunnen opwekken. Die mogelijkheid moeten zij hebben. Vandaar de motie van Pvda, D66 en GroenLinks en de Welstandsnota ...

PvdA stelt vragen aan college over gang van zaken rondom de Vreugdevuren

{rs_bericht.titel}
maandag 2 januari 2017 -

De gemeenteraad - zeker ook de PvdA - is accoord gegaan met het organiseren van Vreugdevuren in Krispijn en Zeehavenlaan tijdens de jaarwisseling. Deze Vreugdevuren vonden andere jaren ook al min of meer plaats, maar nu wilden we er een officieel feest van maken. Wij denken dat een dergelijke activiteit juist positief kan bijdragen aan de saamhorigheid en levendigheid in de buurt. Nu blijkt het direct tot problemen te hebben geleid - met ingrijpen van politie en ME - en de politie zegt er liever helemaal vanaf te willen omdat het in hun ogen onbeheersbaar en onveilig is. De PvdA zou graag de Vreugdevuren behouden en PvdA raadslid Peter Puik heeft dan ook vragen aan het college gesteld over de gang van zaken. Wat is er precies gebeurd bij de 2 Vreugdevuren in Krispijn en Zeehavenlaan tijdens de jaarwisseling, en waarom ging het fout? Welke preventieve maatregelen waren genomen om overlast te voorkomen?

De PvdA vindt het belangrijk dat er met bewoners, ...

Concept PvdA Kandidatenlijst wordt op PvdA Congres vastgesteld

{rs_bericht.titel}
zondag 1 januari 2017 - "De Concept PvdA-Kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezing op 15 maart 2017 is uit. De leden van de PvdA bepalen op zondag 15 januari 2016 in de Fabrique in Utrecht wat de definitieve lijst wordt. Lodewijk Asscher staat op nummer 1, Khadija Arib (huidige voorzitter van de Tweede Kamer) staat op 2, Jeroen Dijsselbloem (minister van Financien) staat op 3, Sharon Dijksma (staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu staat op 4, en Gijs van Dijk (vice-voorzitter FNV) staat op 5. Bij de Kieskring Dordrecht staat PvdA raadslid Jacqueline van den Bergh. Klik hier voor de complete lijst."

Lodewijk Asscher wil PvdA Verkiezingsprogramma aanscherpen

{rs_bericht.titel}
zondag 1 januari 2017 - "Op zaterdag 14 en zondag 15 januari 2016 houdt de PvdA haar Congres, in de Fabrique in Utrecht. Daar wordt het Verkiezingsprogramma vastgesteld door de PvdA-leden. Lijsttrekker Lodewijk Asscher wil het PvdA Verkiezingsprogramma op een aantal onderdelen aanscherpen. Het moet een krachtig programma zijn dat de basis is voor de politieke koers in de komende jaren. Een progressieve koers voor een sociale economie en een fatsoenlijke samenleving. Voor een Nederland waarop iedereen trots kan zijn. Lodewijk wil het PvdA Verkiezingsprogramma op de volgende thema's aanscherpen: 1) Nieuwe, eerlijke spelregels voor werknemers in Europa 2) Extra geld voor liefdevolle zorg van goede kwaliteit voor ouderen in verpleeghuizen 3) Belastingvoordeel voor werknemers, eerder stoppen met werken voor wie dat nodig heeft en extra banen creeren. Klik hier voor meer informatie. Klik op Lees Meer om het Verkiezingsprogramma te lezen als pdf-bestand."

Uitnodiging PvdA Nieuwjaarsreceptie

{rs_bericht.titel}
donderdag 29 december 2016 -

Wij nodigen u uit voor onze NIEUWJAARSRECEPTIE op ZONDAG 15 JANUARI 2017, vanaf 14.30 uur in cafe-restaurant DORDTS GENOEGEN, Voorstraat 256 te Dordrecht.

Wij blikken met u terug op 2016, maar vooral kijken wij met u vooruit naar 2017.

Ook wordt er de THEODOOR STOOPPRIJS uitgereikt aan een persoon die of een initiatief dat zich flink heeft ingezet om de armoede in onze stad te bestrijden.

U bent van harte welkom, tot ziens op zondag 15 januari a.s.

Wij wensen u een Gezond & Goed 2017!

PvdA fractieleden op bezoek bij bewoners in Sterrenburg

{rs_bericht.titel}
woensdag 28 december 2016 -

Woensdagochtend 28 december 2016 waren de raadsleden Peter Puik en Jacqueline van den Bergh op bezoek bij bewoners in Sterrenburg, aan de Platenlaan. Zij hadden een melding geplaatst op ons Meldpunt Verrommeling. We zijn langs de rommelplaatsen gelopen. Vooral op plekjes tussen geparkeerde auto's en de stoeprand hoopt het vuil zich op en wordt niet weggehaald. Ook in het groen achter de grote parkeerplaats wordt veel rommel gegooid, wat niet wordt weggehaald.

Wij gaan verder met de meldingen die bij ons zijn binnengekomen. In het nieuwe jaar komen we met activiteiten.

Motie van SP, PvdA en GroenLinks tegen overlast Houtstook - Houtstook is de grootste producent van fijnstof

{rs_bericht.titel}
zondag 25 december 2016 - Dinsdagmiddag 20 december 2016 hebben SP, PvdA en GroenLinks de motie Houtstook ingediend. College zegt dat we binnen de normen zitten voor de luchtkwaliteit. Volgens andere bronnen - zoals Europa, Gezondheidsorganisatie en Milieudefensie - is dat niet het geval. Vooral mensen met longziektes en astma hebben veel last. Het verkeer is vooral de boosdoener. Maar ook overlast door Houtstook is er, maar dit is nog niet opgenomen in de Aanpak Luchtkwaliteit. De overlast van Houtstoot komt steeds meer onder de aandacht. Houtstook is helemaal niet zo onschuldig. Het is gezellig en leuk, maar de houtstook zorgt voor uitstoot van fijnstof. RIVM, GGD en Longfonds wijzen erop dat fijnstof uit houtrook even schadelijke is voor de gezondheid als fijnstof uit verkeer. Ook de NRC van 15 december j.l. vermeldt dat houtrook de grootste producent van fijnstof is en dat - nu citeer ik: 'die gezellige haard is dus reuze schadelijk'. Zondagavond 19 december j.l. was er een item over Houtstook op TV. Veel bewoners ervaren overlast. Gemeenten zeggen geen instrumenten te hebben om op te treden. Volgens staatssecretaris Dijksma is er het Landelijk Bouwbesluit, dat ...

Dubbeldam verdient een nieuw zwembad De Dubbel, en geen te klein zwembadje

{rs_bericht.titel}
zaterdag 24 december 2016 -

Gemeenteraad dinsdag 20 december 2016: Variant Renovatie - Vernieuwing zwembad De Dubbel - Cor van Verk: De PvdA vindt nader onderzoek nodig. Vooral voor de gevolgen voor OptiSport en de financiele gevolgen voor gemeente voor wat betreft nieuwbouw. De PvdA wil graag een nieuw zwembad. Meer inzicht in staatkundige staat van het huidige gebouw is nodig. Er is nu alleen een quick scan gedaan. In 2009 was er een Bouwkundig onderzoek, en dat wees uit dat het bad eigenlijk gesloten had moeten worden. Het bad wordt nu met beperkte ingrepen in stand gehouden. Bij nieuwbouw kun je ook gebruikmaken van toepassingen van duurzaamheid, wat voor besparingen levert dat op? Zwembaden zijn nu eenmaal energieslurpers. De PvdA wil ook nader onderzoek naar andere doelgroepen die dan ook gebruik kunnen maken van het nieuwe zwembad: zoals bewoners van Parkhuis, Dubbelmonde, en mensen met beperkingen. De werkomstandigheden voor het personeel moeten worden verbeterd. Wet/regelgeving voor een nieuw zwembad is beter voor veiligheid. En ook kan je als zwembad met de IJsclub...

Aanpak overlast Houtstook onderbrengen bij Aanpak Luchtkwaliteit

{rs_bericht.titel}
zaterdag 24 december 2016 -

Gemeenteraad dinsdag 20 december 2016: Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit - Jacqueline vd Bergh: Dordrecht zegt dat we binnen de normen zitten voor de luchtkwaliteit. Volgens andere bronnen - zoals Europa, Gezondheidsorganisatie (WHO) en Milieudefensie - is het in de steden nog steeds niet goed toeven. En vooral mensen met longziektes en astma hebben veel last. Het verkeer is vooral de boosdoener. De PvdA wil dan ook extra acties om de kwaliteit van onze lucht te verbeteren. Meten is weten. Veel bewoners willen zelf kunnen vaststellen wat de luchtkwaliteit is in hun buurt. Mobiele snuffelpalen - die je steeds kunt verplaatsen - geven duidelijkheid over de kwaliteit van lucht. De PvdA wil in Dordrecht mobiele snuffelpalen inzetten, en komt met een MOTIE SNUFFELPALEN. Een Milieuzone in Binnenstad en Schil kan zeker ...

PvdA wil Raadsenquete als aanvulling op onderzoek bij ToBe

{rs_bericht.titel}
zaterdag 24 december 2016 -

Gemeenteraad dinsdag 20 december 2016: Interpellatiedebat ToBe - Peter Puik: Het onderzoek geeft veel duidelijkheid. Er is in de Commisie Bestuur en Middelen goed over gesproken. Maar in de krant is er een dialoog ontstaan. De krant is niet de plek om die discussie te voeren. PvdA wil dan ook een Raadsenquete. Bestuurders die zich inzetten voor de openbare zaak horen verantwoording af te leggen in het openbaar. Volgens wethouder Sleeking moeten we vooral naar de toekomst kijken. Als voormalig bestuurder kan hij geen uitspraken doen over de vragen over het Faillissementsdossier. Financieel zijn de gevolgen voor Dordrecht te overzien. Salarissen staan in de Jaarverslagen. Die zijn bij Kamer van Koophandel opvraagbaar.

Hoewel meer partijen aangaven dat er toch nog wel wat mist blijft hangen over de rol van 2 bestuurders die niet mee wilden werken aan het onderzoek door KPMG, kreeg de oproep van de PvdA om een Raadsenquete (dan moeten bestuurders meewerken aan interview) geen steun.

Motie Milieuzone in binnenstad en 19e Eeuwse Schil van PvdA en GroenLinks

{rs_bericht.titel}
zaterdag 24 december 2016 - "De Motie Milieuzone in binnenstad en 19e Eeuwse Schil is dinsdagmiddag 20 december 2016 door PvdA en GroenLinks ingediend. Een Milieuzone in Binnenstad en Schil kan zeker bijdragen aan het reduceren van de uitstoot van autoverkeer. Autoverkeer is een grote bron van vervuiling van onze lucht. Bij experimenten in andere steden is al aangetoond dat er inderdaad reductie plaatsvindt. Wij stellen dan ook voor om te onderzoeken wat de bijdrage van een Milieuzone in binnenstad en Schil kan zijn bij het verbeteren van de totale luchtkwaliteit. Volgens wethouder van der Linden is de luchtkwaliteit in de binnenstad aardig op weg om de normen te halen. Wordt iets beter en we komen in de buurt van WHO normen (Wereld GezondheidsOrganisatie). Hij ontraadde nu de motie, maar wil erop terugkomen bij de Mobiliteitsnota, waar meer technische informatie dan kan worden aangeboden. De PvdA en GroenLinks hebben de motie ingetrokken, en komen er bij de Mobliteitsnota op terug. Klik op "Lees meer" hieronder om de motie te lezen."

PvdA Motie Snuffelpalen in wijken - meten is weten

{rs_bericht.titel}
zaterdag 24 december 2016 - "De PvdA diende in de gemeenteraad van dinsdag 20 december 2016 de Motie Snuffelpalen in. Meten is weten. Veel bewoners willen zelf kunnen vaststellen wat de luchtkwaliteit is in hun buurt. Mobiele snuffelpalen - die je steeds kunt verplaatsen - geven duidelijkheid over de kwaliteit van lucht op verschillende momenten en op verschillende locaties. De PvdA wil in Dordrecht mobiele snuffelpalen inzetten. Wethouder van der Linden vertelde dat snuffelpalen niet altijd eenvoudig zijn uit te lezen. Hij zegde toe naar manieren te zoeken die op een eenvoudige manier de luchtkwaliteit aangeven in het eigen woongebied van bewoners. Hoe bewoners zelf kunnen vaststellen wat de luctkwaliteit is in hun eigen buurt. De PvdA heeft dan ook - na deze toezegging - de motie ingetrokken in afwachting van de nadere voorstellen van de wethouder. Klik op "Lees meer" hieronder om de motie te lezen."

PvdA, D66, VVD en GroenLinks willen bewoners in de Schil meer ruimte geven voor zonnepanelen op hun daken

{rs_bericht.titel}
zaterdag 24 december 2016 -

Dinsdagavond 20 december 2016 dienden PvdA, D66 en GroenLinks de Motie Zonnedaken in.Dit als een vervolg op het eerdere Initiatiefvoorstel om meer ruimte aan bewoners in Beschermd Stadsgebied te geven voor zonnepanelen op hun daken. De beperking is dat zonnepanelen niet zichtbaar mogen zijn vanaf de straat. Omdat er nu een handhavingsactie loopt, hebben wij - als oorspronkelijke indieners van het Initiatiefvoorstel - gemeend om nu een motie in te dienen. Op dit moment, vlak voor de Kerstvakantie. In de Raadswerkgroep waren er verschillen over de mogelijkheden van zonnepanelen in de Schil. Wij willen binnenkort een evaluatie van de Welstandsnota, en dan vooral om het belang van duurzame energie een prominente rol te geven. Wat zijn de belemmeringen in de Welstandsnota om tot een optimaal gebruik van andere energiebronnen te komen voor bewoners en bedrijven in heel Dordrecht? Gezien de urgentie van de energietransitie, en de opgave om in 2050 energieneutraal te zijn, en de Klimaatafspraken. En tot aan die evaluatie en nieuwe besluiten stellen we voor de huidige situatie te laten zoals die is, wat zonnepanelen in de Schil betreft. Volgens ons kan dat weldegelijk. Bij de ...

Horeca-ondernemers moeten duidelijkheid krijgen over wat wel en niet kan

{rs_bericht.titel}
zaterdag 24 december 2016 -

Gemeenteraad dinsdag 20 december 2016: Horecabeleid - Peter Puik: Naar aanleiding van diverse sluitingen van horecazaken had BVD een motie ingediend om over het huidige horecabeleid te discussieren. Ook de PvdA maakt zich zorgen over de strakke handhaving. We hebben zorgen dat we straks geen kroeg meer over hebben. Terwijl horecaondernemers zelf er niets aan kunnen doen. Wij willen veel meer duidelijkheid. Blijft er straks nog wel horeca over in onze stad. Cor van Verk: In een stad met 100.000 inwoners, en met veel kroegen, daar gebeurt weleens wat. Een knokpartij komt weleens voor. Maar ik accepteer dat wel als een randverschijnsel van een grote stad. Ik ben er niet voor. Belangrijker is: hoe er wordt ingegrepen door het personeel? Alleen maar drank geven, dat is verkeerd. We wonen niet in de Efteling, we wonen in de grote stad. Laten we eens vaststellen, als uitbater het goede doet, dan er niet voor straffen. Uitbater kan niet verantwoordelijk zijn voor wat een bezoeker in zijn zak heeft zitten. Mag niet fouilleren als uitbater. Maar een gebruiker die openlijk gebruikt, dat kan niet.

Volgens burgemeester ...

Het zijn gouden plekken aan het water op de Landtong op Stadswerven: liever 54 woningen bouwen dan een paar voor de happy few

{rs_bericht.titel}
vrijdag 23 december 2016 -

Gemeenteraad dinsdag 20 december 2016: Bouwgrondexploitatie Stadswerven - Jacqueline vd Bergh: Ter discussie staat de bebouwing van de Landtong (soort schiereiland) op Stadswerven. De PvdA wil vasthouden aan het huidige plan van 54 woningen op deze landtong. College wil 4-8 hele grote kavels op deze prachtig gelegen grond aan het water. Totale tekort van de grondexploitatie loopt hierdoor op. Het kan er bij de PvdA niet in dat er geen vraag zou zijn voor die 54 woningen aan het water. De markt trekt aan. Ook hoogbouw is voor ons zeker bespreekbaar. De PvdA vindt dat veel meer mensen moeten kunnen genieten van wonen aan het water, - het zijn gouden plekken - en niet alleen voor de happy few daar ...

Agenda Gemeenteraad dinsdag 20 december 2016 - 14.00 uur in Stadhuis

{rs_bericht.titel}
vrijdag 16 december 2016 - "Bespreekstukken: Verzoek Interpellatiedebat D66: ToBe Bouwgrondexploitatie Stadswerven (over bebouwing Landtong: ofwel enkele grote kavels ofwel 54 woningen) Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit (met moties van PvdA, GroenLinks en SP) Renovatie of Vernieuwing Zwembad De Dubbel Motie Vreemd aan de Orde van de Dag: Motie Zonnedaken (over zonnepanelen in 19e Eeuwse Schil) Klik hier voor de complete agenda met de stukken."

Gemeente moet de regie nemen bij vervanging asbest daken

{rs_bericht.titel}
donderdag 15 december 2016 -

In de Adviescommissie Fysiek vroeg PvdA raadslid Jacqueline van den Bergh hoe de gemeente bewoners gaat ondersteunen bij het vervangen van hun asbestdaken. Voor 2024 moeten alle asbestdaken zijn vervangen door goed materiaal. Bewoners van de Tafelberg in Sterrenburg (leiendakhuizen) willen hun daken nu gaan vervangen, maar het is lastig om dit zelf allemaal te organiseren. Het treft vooral particuliere woningeigenaren die voor deze opgave staan. Bij de Funderingsproblematiek heeft de gemeente ook ondersteuning geboden en de regie gevoerd. Dat was wel op een grotere schaal, maar het is van belang voor Dordrecht dat ook de vervanging van asbestdaken goed wordt georganiseerd. Volgens wethouder van der Linden komt er een landelijke regeling. Hij zal binnenkort met een reactie komen hoe de gemeente met deze kwestie zal omgaan.

Heel Krispijn Lacht - De Parktuin - Van de Wijk Voor de Wijk

{rs_bericht.titel}
donderdag 15 december 2016 -

Een ding is duidelijk: het MOVADO-terrein moet een nieuw kloppend hart van Krispijn worden: van en voor de bewoners. Met onder meer veel groen, activiteiten, cultuur, en markten. Bewoners hebben met elkaar in de Koloriet op een avond - samen met DOCK en OKBZ - moodboards gemaakt voor de nieuwe inrichting van het terrein waar nu nog korfbalvereniging MOVADO zit. Deze moodboards werden dinsdagavond 13 december 2016 in het Stadskantoor aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de inrichting en stelt het budget vast. Met deze moodboards moet er wel een goed plan uit voortkomen. Bravo voor alle wijkbewoners, DOCK en OKBZ dat zij zich zo hebben ingezet voor deze plek in hun wijk.

Nog veel onzekerheid over stapeling stoffen en de zeer zorgwekkende stoffen

{rs_bericht.titel}
donderdag 15 december 2016 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdagavond 13 december 2016: Thema-avond DuPont/Chemours - Jacqueline vd Bergh: Een milieuambtenaar van de gemeente Dordrecht, Afdelingshoofd Vergunningen en Meldingen van de Omgevingsdienst ZHZ, Manager Site & Compliance Chemours en Plant manager Dupont gaven alle 4 een inleiding over hun vakgebied. Het was de bedoeling om enerzijds de commissieleden breed te informeren over vergunningen, soorten stoffen, toezicht en controles en anderzijds om met commissieleden hierover in gesprek te gaan. Er is een landelijke website, Risicokaart, waarop veel informatie is te vinden over risicovolle bedrijven en ...

Wethouder gaat in gesprek met initiatiefnemers van het Voedselbos

{rs_bericht.titel}
donderdag 15 december 2016 -

Jacqueline van den Bergh vroeg in de Adviescommissie Fysiek dinsdag 13 december 2016 naar de stand van zaken met betrekking tot het Voedselbos. Stichting Buiten Zinnig wil in Dordrecht een Voedselbos realiseren. De PvdA denkt dat het goed past in Dordrecht. Men zit nu op de locatie bij Jeugddorp, en heeft pas nog een prijs gewonnen van SpecSavers voor het beste initiatief. Er wordt overlegd met de gemeente, maar het is onduidelijk hoe het nu verder gaat. Wethouder van der Linden vertelde het een mooi plan te vinden, en wil binnenkort met de initiatiefnemers in gesprek gaan om na te gaan hoe het gerealiseerd kan worden. In ieder geval moet er een Plan van Aanpak komen.

Het grootste bos met voedsel in Dordrecht

{rs_bericht.titel}
zaterdag 10 december 2016 - "De PvdA fractieleden Cor van Verk, Jacqueline vd Bergh en bestuurslid Gerarda vd Boor waren zaterdagochtend 10 december 2016 op bezoek bij het Voedselbos "Buiten Zinnig" op de locatie bij Jeugddorp. Op dit terrein zijn veel scoutingsclubs gevestigd, daarvoor zit voetbalvereniging Oranje Wit. Het liefst op dit terrein wil men het Voedselbos realiseren. Er zijn gesprekken gaande met de gemeente (eigenaar grond). Men is druk bezig met fondswerving, maar dat lukt beter als er zicht is op realisatie. En daar hangt het nu op, de gemeente heeft nog geen definitief accoord gegeven. Wel is er zeer positief gereageerd op dit initiatief. Een Voedselbos produceert voedsel, maar op een andere manier. Onze huidige landbouw is gebaseerd op monocultuur met veel kunstmest. De initiatiefnemers willen een permacultuur, dat is ecologisch duurzaam, geeft een gezonder leefklimaat, en kent 7 groeilagen. De bodem zit daardoor vol leven. Het terrein wordt volgens een vast systeem ingericht: ..."

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid