Goede gebruiksvriendelijk en toegankelijke digitale informatie

{rs_bericht.titel}
donderdag 2 februari 2017 -

Raadsthema Vernieuwing P&C Cyclus, dinsdag 31 januari 2017: Er wordt hard gewerkt om de gemeentelijke jaarstukken (Begroting, Jaarverslag, Bestuursrapportages) te digitaliseren. In de Auditcommissie wil men dit zo goed mogelijk gaan begeleiden: aan wat voor informatie hebben we behoefte: hoofdlijnen, maar ook details, snel kunnen schakelen tussen programma's, meer visuele informatie, makkelijk toegankelijk, ook voor bewoners en bedrijven. Veel kunnen doorklikken om bij de informatie te komen die je zoekt. Het zal nog wel even duren, want dit is een complex gebeuren. Maar in oktober a.s. kan al iets worden getoond. Andere steden zijn ons al voor ...

Kom naar het FNV Verkiezingsdebat

{rs_bericht.titel}
zondag 29 januari 2017 - Op donderdagavond 2 februari 2017 in de Short Stay/de Plint aan de M.H. Trompweg 235 in Wielwijk organiseert de FNV een verkiezingsdebat. Aanvang: 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom: leden, niet leden, belangstellenden. Kandidaat-kamerleden van de landelijke lijsten: John Kerstens PvdA (foto), Michel Klijmij-van der Laan Groen Links, Ad Meijer SP, Jasper Mos VVD, Wilma Schrover 50 plus, Joost Veldman SGP en dhr. Baars Christen Unie gaan in op de diverse stellingen die aan bod komen tijdens het verkiezingsdebat in Dordrecht. Debatleider Thijs Blom, verslaggever RTV Rijnmond. Wat vinden de politici o.a. van: werken met uitkering, inkomensafhankelijke ...

Betere verlichting, meer fietsenstallingen en horeca in Weizigtpark - Bibliotheek in Stationshal

{rs_bericht.titel}
vrijdag 27 januari 2017 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 24 januari 2017: Kansen Stationsgebied Zuidkant Centraal Station Dordrecht - Jacqueline van den Bergh: Er werd een presentatie gegeven over de mogelijkheden voor het opknappen van de zuidkant van het station, het Weizigtpark gedeelte. De Jongerenraad was aanwezig om de enquete van de Jongerenraad onder de aandacht te brengen. Daaruit kwam naarvoren dat de Veiligheid in ieder geval aangepakt moet worden. De meeste jongeren voelen zich onveilig aan de achterkant van het station. De verlichting moet veel beter. Ook moeten er veel meer fietsenstallingen komen. Speciaal punt voor de jongeren is het opknappen van de Stationshal. Dat is nu een sfeerloze lege ruimte. Dat moet weer ...

Lichtjes in het wegdek

{rs_bericht.titel}
vrijdag 27 januari 2017 -

De Evaluatie van de Rotonde Groenezoom in Stadspolders stond dinsdagavond 24 januari 2017 op de agenda in de Adviescommissie Fysiek. Jacqueline vd Bergh: BVD en PvdA hadden om bespreking gevraagd. Na een herinrichting en daarna weer aanpassingen blijft de veiligheid van deze rotonde om onze aandacht vragen. Er gebeuren nog altijd (bijna) ongelukken). Rotondes zijn blijkbaar moeilijke verkeersobjecten voor Dordrecht, want met meerdere rotondes is er wat aan de hand. Zo gaat de rotonde bij de Toulonselaan weer op de schop. Die is veel te onoverzichtelijk. De dubbele rijbanen worden teruggebracht naar een. De PvdA wil ook dat bij de Groenezoom wederom aanpassingen gaan plaatsvinden en stelde voor om lichtjes in het wegdek te plaatsen als fietsers er overheen fietsen. Dat verhoogt de zichtbaarheid aanmerkelijk. In Papendrecht zijn daar inmiddels ...

Vragen aan college over ontbreken verkeershandhaving en 30 km gebieden

{rs_bericht.titel}
vrijdag 27 januari 2017 -

PVDA wil duidelijkheid over verkeershandhaving in 30 km gebieden. Raadslid Jacqueline van den Bergh heeft hierover vragen gesteld aan het college. Zonder handhaving en verkeerscontroles voelen vele automobilisten zich 'vrije jongens en meisjes'. Men rijdt zoals het uitkomt, en dat is vaak te hard. De algemene klacht van bewoners is dat er veel te hard door automobilisten gereden wordt. Er wordt zelden gecontroleerd. De laatste jaren zijn we in Dordrecht dan ook druk bezig met het aanwijzen van 30 km gebieden om het te hard rijden tegen te gaan. De inrichting van 30 km gebieden gaat evenwel niet gelijk op met het plaatsen van 30 km borden. In overleg met bewoners en organiaties in de stad is op een aantal plaatsen de inrichting ter hand genomen, met wisselende resultaten. Het idee is dat een correcte inrichting de vaart uit het autoverkeer haalt, maar ook verkeershandhaving mogelijk maakt. Wij ontvangen echter de laatste tijd steeds meer berichten dat er helemaal niet gehandhaafd ...

Meer ondersteuning voor evenementen

{rs_bericht.titel}
vrijdag 27 januari 2017 -

Adviescommissie Bestuur en Middelen, dinsdag 24 januari 2017: Evaluatie Evenementen - Peter Puik: Elk jaar genieten vele inwoners en bezoekers van Dordrecht van de vele evenementen in de stad. Van onder meer de Sinterklaasintocht tot de Drechtstedenloop en van Dordt in Stoom tot Big Rivers. Vele vrijwilligers zorgen er voor dat de deelnemers en bezoekers van onze stad dan een ware beleving krijgen. Helaas zijn er in de afgelopen jaren tijdens evenementen in het land een aantal hevige gebeurtenissen voorgevallen. Hierdoor zijn de veiligheidseisen voor evenementen flink opgeschroefd. Voor vrijwilligers is het bijna niet meer te doen om een groter evenement in de stad te organiseren. De PvdA wil graag dat we een levendige stad hebben waar verschillende evenementen plaatsvinden. De evenementen moeten natuurlijk zo veilig mogelijk worden georganiseerd. De veiligheid en openbare orde is een gemeentelijke overheidstaak. Hier moet een evenement niet teveel mee belast worden. Organisaties ...

Agenda's Adviescommissies dinsdag 31 januari 2017 - 20.00 uur in Stadskantoor

{rs_bericht.titel}
vrijdag 27 januari 2017 - "BESTUUR EN MIDDELEN - kamer 1: Visitatiecommissie Informatieveiligheid Geactualiseerde Begroting GR Drechtsteden Beantwoording Motie Dordt op Stoom Houden (Veiligheidseisen Evenementen) SOCIALE LEEFOMGEVING - kamer 3: Themabijeenkomst Sport Voortgang Toekomstvisie Sportparken Sportkompas Dordrecht Brief bestuur Stichting CKV Oranje Wit Hal over voorstel (her)inrichting Complex Stadspolders mede namens het Insula College en SV Oranje Wit FYSIEKE LEEFOMGEVING - kamer 5: Presentatie 3 Oevers Brug Dordrecht Experiment Vrij Fietsen in Voetgangersgebied Centrum - Uitwerking van de Motie Vrij Fietsen Beleidsplan Handhaving Fietsparkeren Krediet voor Project Dordtse Mijl - Verbeteren Westelijke Stadsentree Klik op de commissie voor de volledige agenda."

Gevaarlijke verkeerssituatie kruispunt Grevelingenweg en Baanhoekweg

{rs_bericht.titel}
donderdag 26 januari 2017 - "Bewoners klagen over de gevaarlijke situatie bij kruispunt Grevelingenweg en Baanhoekweg op de Staart. Onlangs is er weer een ongeluk gebeurt. Jacqueline vd Bergh heeft in de Adviescommissie Fysiek, dinsdagavond 24 januari 2017 hierover vragen gesteld aan wethouder van Verkeer, de heer van der Linden. "Het is er onoverzichtelijk. Is dit bij u bekend?" De wethouder antwoordde dat hij op de hoogte is van de situatie en met bedrijven (uitritten) in gesprek is en dat hij zoekt naar oplossingen om het veiliger te maken. "

Fietser en voetganger: niet in balans

{rs_bericht.titel}
donderdag 26 januari 2017 -

In de Adviescommissie Fysiek waren dinsdagavond 24 januari 2017 insprekers voor het Sprekersplein gekomen om hun tegenstem te laten horen voor het vrij fietsen in het winkelgebied. De gemeenteraad heeft een motie van CU/SGP en van PvdA nipt gesteund om vrij fietsen toe te staan. Er wordt nu ook overdag gefietst in de binnenstad, terwijl het verboden is. Er zijn veel voorstanders, met name ook de Fietsersbond, om het fietsen niet langer te verbieden. Het is ook vaak rustig in het winkelgebied. Maar de insprekers waren er absoluut op tegen: 1 bewoner van de binnenstad, winkeliers en de markt. Men vindt dat de meeste winkelstraten veel te ...

"Nieuw hotel aan Vrieseplein - "Sloop loods ligt gevoelig""

{rs_bericht.titel}
donderdag 26 januari 2017 - "Dinsdagavond 24 januari 2017 was er de presentatie van het nieuwe Hotel aan het Vrieseplein, door Best Western Hotels. Deze partij doet er alles aan om met omwonenden tot een goed plan te komen. Er komen nu 80 kamer (men had er liever 100 gehad) en 68 parkeerplaatsen waarvan 29 voor vergunninghouders. Er is werk voor 50 werknemers. Het nieuw te bouwen hotel ziet er goed uit. Het terras is gesneuveld omdat bewoners dat niet wilden vanwege de te vrezen overlast. Later komt er misschien toch een terras op het Vrieseplein. "Als we eenmaal het vertrouwen hebben van de omwonenden". Misschien komen er ook zonnepanelen of groene daken. De PvdA (Jacqueline vd Bergh) maakte de opmerking dat dat oppassen geblazen is vanwege het Beschermd Stadsgezicht. Dan mogen zonnepanelen niet ..."

Agenda Adviescommissies dinsdag 24 januari 2017 - vanaf 20.00 uur in Stadskantoor

{rs_bericht.titel}
maandag 23 januari 2017 - "20.00 uur: Gemeenteraad - Kamer 1 20.15 uur: Adviescommissie Sociaal - Kamer 5: Uitvoeringsagenda Mantelzorg 2016 Beantwoording College art. 40 Vragen CDA over Jonge Mantelzorgers 20.15 uur: Adviescommissie Bestuur en Middelen - Kamer 3: Dordt op Stoom (Veiligheidseisen Evenementen) Incidentele middelen t.b.v. Kleine Subsidies Thema-avond Acquisitiebeleid 20.15 uur: Adviescommissie Fysiek - Kamer 1: Experiment Vrij Fietsen Centrum (Sprekersplein) Hotelontwikkeling Vrieseplein/Blekersdijk (Presentatie) Kansen Stationsgebied Dordt Centraal Station Parkeren Nieuw Krispijn Evaluatie Rotonde Groenezoom Klik op de rode tekst voor de volledige agenda "

Trainingen voor politiek geïnteresseerden in Dordrecht en regio

{rs_bericht.titel}
maandag 23 januari 2017 - "Komend jaar organiseert de PvdA een reeks van bijeenkomsten voor leden en belangstellenden die geïnteresseerd zijn in de lokale politiek. De eerste bijeenkomst is op zaterdag 28 januari van 10.00-13.00 uur in Dordts Genoegen. Deze bijeenkomst gaat over de geschiedenis van de sociaal-democratie en de betekenis en bijdrage ervan in Dordrecht. Deze bijeenkomst wordt geleid door Hans Spigt, oud- wethouder in Dordrecht en Menno Hurenkamp van de Wiardi Beckmannstichting. Als je aanwezig wilt zijn, of als je nog vragen hebt, stuur een e-mail naar Annelies Blommers via secretarispvdadordrecht@gmail.com. Aanmelden vóór 20 januari 2017. Volgende bijeenkomsten gaan over gemeentepolitiek (februari), de samenwerking Drechtsteden (maart), campagne voeren (september), debatteren (oktober) en media en politiek (november). "

Pilot Schuldopkopen van jongeren - Meer aandacht op scholen voor leren omgaan met geld

{rs_bericht.titel}
zaterdag 21 januari 2017 - "Drechtsteden Dinsdag 17 januari 2017: Nazorg Schuldhulpverlening - Siham Berrag: De PvdA had eerder aandacht gevraagd voor de schulden van jongeren. Dit zadelt hen op met flinke beperkingen bij de start van hun leven. De PvdA wil dan ook dat jongeren op scholen veel meer leren hoe verstandig met geld om te gaan, bijv. via Budgetbeheer via het NIBUD. Daarnaast lopen er pilots in steden, zoals Den Haag. De gemeente gaat de schulden overnemen van de jongeren. De gemeente is dan de enige schuldeiser van de jongeren en regelt met hen stevige - maar werkbare - afbetalingsafspraken en met de oorspronkelijke schuldeisers worden financiele regelingen getroffen. Dit biedt jongeren beter perspectief. De PvdA wilde zo'n pilot ook in Dordrecht en Drechtsteden. Oud wethouder Bert van de Burgt heeft dit in gang gezet en de nieuwe wethouder Peter Heijkoop heeft het verder uitgewerkt. Daarvoor gaf de PvdA een compliment. "Dat mag ook weleens, een compliment geven", aldus Siham. Heldere criteria zijn er nog niet om toegelaten te worden tot de pilot, dat ..."

WMO-adviesraad moet gevraagd EN ongevraagd advies kunnen geven

{rs_bericht.titel}
zaterdag 21 januari 2017 -

Drechtsteden Dinsdag 17 januari 2017: Evaluatie WMO - Jacqueline van den Bergh: Evaluatie WMO is door extern bureau BMC uitgevoerd. De PvdA had om evaluatie gevraagd via een extern bureau. PGB: Clienten zijn tevreden over het algemeen met hun PGB. Reden voor PGB: regie over eigen leven behouden. Wijkteams ondersteunen PGB-houders. PGB brengt echter veel administratieve rompslomp met zich mee. BMC-onderzoek geeft aan dat burgers die problemen ervaren met beheren PGB niet weten dat zij kunnen overstappen naar Zorg in Natura. De inschatting van de PGB-vaardigheid wordt aan de voorkant van het Keukentafelgesprek beoordeeld door de Sociale Dienst. De PvdA vindt dit een verkeerde manier van doen. Want wat zijn precies de knelpunten bij PGB? Bedoelt men fraude? Het zou om 'kwetsbare' burgers gaan. In combinatie met hoge bedragen die soms met PGB gemoeid zijn, zou dit een risico op onrechtmatig gebruik geven. Maar PGB wordt toch uitbetaald door SVB aan hulpverlener. En niet aan de client. Nodig is een heldere procedure tussen Sociale Dienst en SVB. Sociale Dienst onderhoudt contact met aanbieders. Hoe kunnen we de clienten juist wel...

PvdA: Bezoldiging topfunctionarissen publieke en semiplublieke sector weldegelijk belangrijk bij aanbestedingen

{rs_bericht.titel}
zaterdag 21 januari 2017 -

Drechtsteden Dinsdag 17 januari 2017: Wet Normering Bezoldiging Topfuncionarissen Publieke en Semipublieke Sector (WNT) - Jacqueline van den Bergh: In de Drechtsteden zijn er zorginstellingen waarvan de bezoldiging van topfunctionarissen de algemene WNT norm (179.000 euro) overschrijdt. Zorginstellingen die niet zijn gehouden aan de WNT (vanwege de Wet toelating Zorginstellingen) zijn niet in overzicht opgenomen. Volgens de Raadsinformatiebrief ontbreekt in de Aanbestedingswet (AW) de juridische speelruimte om WNT-normen op te nemen als uitsluitingscriterum. Opnemen in aanbestedingsvoorwaarden is mogelijk, maar kan bij rechter onderuitgaan. De PvdA vindt toch dat we het signaal moeten afgegeven aan instellingen waarmee we zaken doen, dat salarissen boven de norm niet kunnen, en stelt voor om dit toch op te nemen als uitsluitingscriterium of zwaarwegend negatief beoordelingscriterium bij aanbestedingprocedures. Je moet ernaar toe gaan werken. Bezoldiging van personeel zit verdisconteerd in tarieven. Wethouder Heijkoop vindt het lastig, maar begrijpt de zorg van partijen. Hij zegde toe te onderzoeken hoe hiermee om te gaan.

Voorzitter Economic Board Drechtsteden: HBO-plus is nodig

{rs_bericht.titel}
vrijdag 20 januari 2017 -

Drechtsteden Dinsdag 17 januari 2017: Kennismaking met de heer Vollebregt Economic Board Drechtsteden - Jacqueline vd Bergh: De heer Vollebregt is voorzitter geworden van de Economic Board Drechtsteden. Hij heeft veel ervaring opgedaan in bedrijfsleven en logistiek en is voorzitter van Heijmans o.a. Binnenkort wordt ook het voltallige bestuur bekend gemaakt. Men gaat aan de slag. Nederland heeft moeite in de mainstream te acteren, volgens de voorzitter. Er is een nieuwe industriele revolutie aan de gang. Kennis, opleiding en bedrijven moeten veel beter bij elkaar komen. Een HBO-plus hebben we hier nodig, aldus de heer Vollebregt. Goed opgeleid personeel is noodzakelijk. Wonen en leven moeten goed zijn in de Drechtsteden, dan willen bedrijven zich vestigen en hier blijven. Nodig is een ...

Statushouders in de Drechtsteden: Integratie vanaf dag 1

{rs_bericht.titel}
vrijdag 20 januari 2017 -

Drechtsteden Dinsdag 17 januari 2017 - Themabijeenkomst Statushouders in de Drechtsteden: Ook in de Drechtsteden worden statushouders opgevangen. Dit zijn asielzoekers die mogen blijven en toegewezen zijn vanuit de AZC's aan onze regio. Volgens wethouder Peter Heijkoop wordt er maatwerk geleverd wat betreft werk en inkomen. Hoewel het wettelijk niet verplicht is, staat het leren van de Nederlandse taal staat centraal. Het zich thuis voelen is belangrijk. Statushouders moeten zelf binnen 3 jaar het inburgeringstraject afronden en zelf organiseren, maar de Sociale Dienst regelt daar van alles omheen om de inburgering zo snel mogelijk te laten verlopen. De laatste tijd wordt er vanuit het COA en de AZC's beter gekeken naar waar ...

Agenda Drechtsteden Dinsdag 17 januari 2017 - gemeentehuis Zwijndrecht

{rs_bericht.titel}
dinsdag 17 januari 2017 - "19.35 uur: DRECHTRAAD 20.00 uur: CARROUSEL INTEGRAAL: Kennismaking met de voorzitter Economic Board, de heer S. Vollebregt Raadsinformatiebrief over Economic Board 21.00 uur: CARROUSEL BESTUUR EN MIDDELEN: Proeftraject Maak Verschil 21.00 uur: CARROUSEL SOCIAAL: Nazorg Schuldhulpverlening Evaluatie WMO Toepassing Wet Normering Topinkomens bij Aanbestedingen WMO Doorrekening Opties Eigen Bijdrage WMO 21.00 uur: CARROUSEL FYSIEK: Thematafel Bereikbaarheid: A15, A16, A4 Zuid, Verduurzaming N3 en tunnelmonden, Toekomstvisie Openbaar Vervoer 2040 Klik op Drechtraad en Carrousel voor de complete agenda's. "

Toespraak Lodewijk Asscher op druk PvdA Congres op zondag 15 januari 2017 - "Met gelijk loon voor gelijk werk als basis"

{rs_bericht.titel}
maandag 16 januari 2017 - "Op de laatste dag van het druk bezochte PvdA congres in La Fabrique in Utrecht hield Lodewijk Asscher zijn toespraak, op zondag 15 januari 2017. "Een sociale economie. Zodat iedereen een vaste baan, een fatsoenlijk salaris en een zeker pensioen krijgt - niet alleen de mensen aan de top. En ieder kind de kans heeft om het beste uit zichzelf te halen". Klik hier om de hele toespraak te lezen."

Leger des Heils Maaltijdenproject wint de Theodoor Stoopprijs 2017

{rs_bericht.titel}
zondag 15 januari 2017 -

Op de gezellige PvdA nieuwjaarsreceptie - zondagmiddag 15 januari 2017 in grand cafe Dordts Genoegen - waren ook de 3 genomineerden met hun groepen voor de Theodoor Stoopprijs aanwezig. Voorzitter van de PvdA Dordrecht Katja Rusinovic heette iedereen van harte welkom. Zij vertelde over de armoede in Dordrecht. In het kader van armoedebestrijding had de PvdA het plan om het initiatief dat veel bijdraagt aan de verbetering van de positie van mensen die het financieel langdurig moeilijk hebben de Theodoor Stoopprijs uit te reiken. Om hen in het zonnetje te zetten. 3 Initiatieven waren door leden en ook veel niet-leden voorgedragen voor deze prijs, nl.: 1) Het Maaltijdenproject van het Leger des Heils 2) De Voedselbank en 3) Geef het Dordt. Raadslid Peter Puik vertelde ...

De elite krabt zich achter de oren

{rs_bericht.titel}
donderdag 12 januari 2017 - "Burgemeester Brok opende zijn nieuwjaarsspeech op dinsdagmiddag 10 januari 2017 in de gemeenteraad met de vraag hoe de zaken zich zullen ontwikkelen. Volgens hem heeft ieder tijdperk belangrijke momenten, ook in ons persoonlijk leven. De burgemeester is er van overtuigd dat dit tijdperk herinnerd wordt in de geschiedenis. "De elite krabt zich achter de oren". 100 Jaar is er nu Algemeen Kiesrecht, met de strijd voor gelijke rechten. Dit is onderdeel van de democratische ontwikkeling. Democratie is niet statisch, aldus de burgemeester. Samenleven doe je met elkaar. Ook in Dordrecht worden er steeds meer gesprekken gevoerd met inwoners en krijgen bewoners meer invloed. Organisaties en mensen worden steeds meer zelf verantwoordelijk. Participatieve democratie moet zich ..."

Uniek: De raad in luisterstand

{rs_bericht.titel}
donderdag 12 januari 2017 - "Plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad - Nelleke de Smoker - stelde de veranderende rol van de gemeenteraad centraal in haar Nieuwjaarsspeech dinsdagmiddag 10 januari 2017. Maar eerst feliciteerde zij burgemeester Brok met zijn nieuwe functie van Commissaris van de Koning in Friesland. "Het is u gegund". Veel rapporten zijn er inmiddels geschreven over de veranderende rol van de raad. Het wordt meer van buiten naar binnen. Er wordt steeds meer van bewoners en organisaties verwacht. "Hoe gaan wij als raad daarmee om?" vroeg Nelleke zich af. We moeten leren loslaten en afblijven. De "Wij regelen reflex" verdwijnt naar de achtergrond. Nieuwe vormen van democratie ontwikkelen zich, zoals bijv. Code Oranje. Er komt een Thema-avond voor ..."

Jongerenraad wil spreekbuis zijn voor en naar jongeren: Opknappen hal station een van de actiepunten

{rs_bericht.titel}
donderdag 12 januari 2017 -

Dinsdagmiddag 10 januari 2017 presenteerde de Jongerenraad zich aan de Gemeenteraad. Daphne Herwig, Jetske van Veen en Britte Oosterwijk (foto) waren aanwezig om e.e.a. te vertellen over hun plannen en aanpak. Men wil een springplan zijn voor jongeren en een spreekbuis voor en naar jongeren. De Jongerenraad volgt actief van de gemeente doet om zodoende te bekijken wat zij voor jongeren kunnen doen. De Jongerenraad wil jongeren betrekken en onderwerpen aankaarten die van belang zijn voor jongeren. Een aantal onderwerpen die de Jongerenraad gaat aankaarten in 2017:

Waar zijn de daklozen onder Zwijndrechtse Brug naartoe?

{rs_bericht.titel}
donderdag 12 januari 2017 -

De berichten dat er - na de schoonmaakactie onder de Zwijndrechtse Brug door de gemeente - met de daklozen die hier verbleven geen kontakt meer is en dat zij nu uit het zicht van de hulpverlening zijn, waren voor de PvdA (Inge Stevens) en GroenLinks (Kitty Kruger) aanleiding om hierover vragen aan het college te stellen. Gezien de weersomstandigheden verzoeken wij u deze vragen spoedig te beantwoorden.

1) In de Adviescommissie Sociaal en in de gemeenteraad is er door de PvdA en GroenLinks naar de schoonmaakactie gevraagd die plaats ging vinden onder de Zwijndrechtse Brug. Dit was de plek waar een groep daklozen verbleef en waar kontakt mee was vanuit de hulpverlening. Het antwoord van wethouder Lambrechts was dat het om vier mensen ...

PvdA Nieuwjaarsreceptie zondagmiddag 15 januari 2017, vanaf 14.30 uur, in Grand Cafe Dordts Genoegen

{rs_bericht.titel}
donderdag 12 januari 2017 -

We beginnen het jaar goed. We nodigen u uit voor de nieuwjaarsreceptie in Grandcafé Dordts Genoegen (Voorstraat 256) op zondag 15 januari van 14.30 tot 17.00 uur. Op deze middag wordt ook de winnaar van de Stoopprijs 2017 bekend - u kunt ter plekke meestemmen. De Stoopprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of initiatief die in Dordrecht werk maakt van sociaaldemocratische idealen. Eerder ging de prijs al naar leden Jacqueline van den Bergh, Arie van Zanten en Bart Bouman en naar initiatieven het Faire Schaap en Den Witten Haen.

Dit jaar staat de prijs in het teken van armoedebestrijding. Uit de inzendingen (waarvoor dank aan alle leden die reageerden op onze oproep) zijn drie genomineerden gekozen die doorgaan naar de finale op onze receptie. Deze drie genomineerden zijn (in willekeurige volgorde): ...

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid