ZWERFAFVAL - Hoe houden we Dordt schoon?

{rs_bericht.titel}
dinsdag 2 mei 2017 -

De PvdA fractie organisert op donderdagavond 18 mei 2017 een Politiek Cafe over Zwerfafval: Hoe houden we Dordt schoon? In de Crabbehoeve, Van Karnebeekstraat 2, in Crabbehof, van 19.30 tot 21.30 uur.

Via het PvdA Meldpunt Verrommeling zijn er bij de PvdA vele klachten binnengekomen over de verrommeling op straat. Veel zwerfvuil komt niet in de afvalbakken terecht, maar ligt op straat. N.a.v. de vele meldingen heeft raadslid Peter Puik vragen gesteld aan het college over de Wijklijn (waar de meldingen over zwerfvuil binnenkomen), wat wordt er gedaan met meldingen? Dit heeft weer geleid tot het organiseren van een Politiek Cafe. Een aantal organisaties houden zich bezig met het opruimen van afval, zoals HVC, DW-Groen (Drechtwerk), particuliere initiatieven zoals de Dordtse Doorpakkers met Tony Bruys, en Stadsbeheer. Deze partijen zijn gastsprekers op onze avond. Na een korte inleiding van hen gaan we in discussie met de aanwezigen: hoe kunnen we Dordt schoner maken? De discussie vindt plaats o.l.v. Kees Thies.


Toegang is gratis. U bent van harte welkom. Degenen die meldingen bij ons hebben gedaan, worden speciaal uitgenodigd.

PvdA Bingo Bustour voor Senioren groot succes

{rs_bericht.titel}
maandag 1 mei 2017 -

Op maandag 1 mei 2017 organiseerde de PvdA Dordrecht op de Dag van de Arbeid een supergezellige bustour voor senioren door Dordrecht, met koffie & gebak, muziek, zingen, lunch en leuke bingo. De senioren uit verzorgingshuizen Waterwiel, Prinsemarij, De Linde en Polderwiel werden vanaf 10 uur opgehaald. De stemming zat er direct al goed in. Er werd gezongen (ook De Internationale), gezellig gekletst, terwijl er door het groene hart van ons Eiland werd gereden. Langs De Viersprong, De Stoopbank, via Sterrenburg, ...

Gratis Gezellige Bingo Bustour voor Senioren door Dordrecht

{rs_bericht.titel}
vrijdag 28 april 2017 - "De PvdA Dordrecht organiseert om maandag 1 mei 2017 een gratis gezellige BINGO BUSTOUR voor Senioren door Dordrecht. Van 10 tot 15 uur. Op deze Dag van de Arbeid willen wij onze oudere bewoners eens flink in het zonnetje zetten. In samenwerking met Woon-zorg-complexen Waterwiel, Prinsemarij, De Linde en Polderwiel organiseert de PvdA deze gezellige bustour over ons mooie eiland, speciaal voor senioren. De opstapplaatsen zijn in De Linde, Polderwiel, Prinsemarij en Waterwiel. De senioren worden hier opgehaald, en dan begint deze gezellige tour vol met verrassingen. We rijden langs markante plekken in de stad en in het groene buitengebied. Onderweg wordt er op diverse locaties gestopt voor koffie/gebak, voor een lunch, en voor een bingo. Ook is er muziek, hoe en wat is nog een verrassing. Aanmelden via secretarispvdadordrecht@gmail.com of bellen naar Remco van der Sluis: 06 52 05 40 17. Ook kunnen senioren zich opgeven bij de recepties van De Linde, Polderwiel, Prinsemarij en Waterwiel. Uiteraard wordt iedereen bij terugkomst ook weer netjes afgezet bij De Linde, Polderwiel, Prinsemarij en Waterwiel."

Jan Vogelaar: een gedreven raadslid, Staartenees en mensenmens

{rs_bericht.titel}
woensdag 26 april 2017 - "Ons bereikte het droevige bericht dat Jan Vogelaar op 22 april 2017 is overleden. Jan was bijzonder begaan met mensen en kon geen onrecht zien. Hij was jarenlang een zeer gedreven raadslid en actief voor de PvdA met een groot hart voor de mensen in onze stad, vooral voor hen die het moeilijk hadden. Hij was een zeer actieve wijkbewoner op de Staart en organiseerde met vrijwilligers activiteiten voor Wijkcentrum Staart-West. Ook werd de sloop van het Noorderkwartier omgezet in renovatie dankzij zijn inzet en de inzet van talloze bewoners. Jan Vogelaar ontving in 2015 uit handen van toenmalige burgemeester Brok de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau. Wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van zijn overlijden. Fractie en Bestuur PvdA Dordrecht Bekijk hier het filmpje "Mini Docu over de Staart, Dordrecht" op IDordt"

PvdA: Burgerinitiatieven vragen om een creatieve aanpak - wethouder komt met nieuw voorstel

{rs_bericht.titel}
vrijdag 21 april 2017 - Adviescommisie Fysiek, dinsdag 18 april 2017: Burgerinitatief Indische Buurt Noord - Jacqueline van den Bergh: De gemeente zegt met woorden initiatieven van burgers van harte toe te juichen. Het toont dat bewoners betrokken zijn bij hun buurt en er serieus over nadenken wat in hun buurt of wijk beter of anders kan. In de praktijk blijkt deze ambitie van de gemeente echter regelmatig anders uit te pakken. Er zijn altijd opstakels, hetzij financieel, hetzij organisatorisch, of het past niet in staand beleid. Wat bewoners willen kan dan dus niet. Dat vindt de PvdA niet de juiste manier om met Burgerinitiatieven om te gaan. Het moet beginnen met serieus naar de voorstellen en inbreng van bewoners te kijken. En in overleg te proberen hoe de voorstellen kunnen worden ingepast. Het is bekend dat de Bankastraat en omgeving op de schop gaat vanwege vanvanging van rioleringen. Al langer heeft de gemeente gesprekken met bewoners om te onderzoeken - en te stimuleren zelfs - om wensen ...

Gemeenteraden gaan hoorzittingen organiseren over de ervaringen van clienten Jeugdzorg

{rs_bericht.titel}
vrijdag 21 april 2017 -

Adviescommissie Sociaal, dinsdag 18 april 2017 en Tweede Themabijeenkomst over Jeugdzorg, woensdag 19 april 2017: De Raad van Voor naar Achter door Cor van Verk (fractievoorzitter PVDA): Afgelopen week stond geheel in het teken van de jeugdzorg. Dinsdagavond besteedde de Raad veel aandacht aan de ontwikkelingen bij Veilig Thuis en het Crisis Interventie Team. Het college vroeg de Raad in te stemmen met haar zienswijze op een extra bijdrage aan Veilig Thuis/CIT van € 1.6 miljoen. Als woordvoerder zorg van de PvdA konden wij mededelen dat wij deze extra bijdrage op zichzelf een stap in de goede richting vonden, omdat de zorg aan de kinderen geregeld moet zijn. Wij hebben echter kritische kanttekeningen geplaatst bij de inhoud van de zienswijze. Het ontbreekt bij het College volledig aan een visie waarvoor deze extra middelen nodig zijn. De reden dat er een toename is, zonder te onderzoeken hoe die toename dan is ontstaan en zonder te kijken of iedereen wel ...

Sprekersplein over Coffeeshopbeleid - Coffeeshops horen bij een stad

{rs_bericht.titel}
donderdag 20 april 2017 -

Adviescommissie Bestuur en Middelen, dinsdag 18 april 2017: Sprekersplein over Coffeeshopbeleid - Peter Puik: Het college heeft een voorstel gemaakt om 2 van de 5 coffeeshops te verplaatsen naar de randen van de stad (de buitenwijken). Omdat dit een flinke wijziging is in het coffeeshopbeleid hebben wij voorgesteld om hierover een sprekersplein (inspraakronde) te houden. Dit sprekersplein was dinsdag 18 april in het Stadskantoor. Zowel bewoners, coffeeshophouders, ondernemers, als de cannabis consumenten hebben hun zegje gedaan over het idee van verplaatsing. Alle insprekers gaven aan dat de overlast van de coffeeshops ligt bij het hard rijden en fout parkeren van bezoekers, geluidsoverlast, afval, samenscholing en soms intimidaties en ruzies. Daarnaast gaven alle omwonenden aan een zeer goed contact te hebben met de coffeeshophouders en dat deze veel inzet ...

PvdA Motie Anoniem Solliciteren - om de kansen op een baan te vergroten

{rs_bericht.titel}
donderdag 20 april 2017 - Adviescommissie Bestuur en Middelen, dinsdag 18 april 2017: PvdA Motie Anoniem Solliciteren - Peter Puik: De PvdA vind het ontzettend belangrijk dat iedereen een baan kan vinden. Waar je vandaan komt, hoe oud je bent, wat je geslacht is enzovoorts mag niet uitmaken bij de selectie voor de juiste nieuwe medewerker. De lokale overheid moet het juiste voorbeeld geven. Daarom hebben wij de Motie Anoniem Solliciteren opgesteld. Dit om het anoniem solliciteren binnen de gemeentelijke organisatie mogelijk te maken, zodat mogelijke discriminatie uitgesloten wordt. In het onderzoek van Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat verschillende groepen in de maatschappij substantieel minder kans hebben op een baan. Dit mag niet voorkomen, want waar ...

Adviescommissie Fysiek overhandigt brief aan Provincie aan DuPont/Chemours - PvdA wil geen uitstoot meer en toewerken naar zero emission

{rs_bericht.titel}
woensdag 19 april 2017 - "Dinsdagmiddag 18 april 2017 was de Adviescommissie Fysiek op bezoek bij DuPont/Chemours op de Staart. PvdA raadslid Jacqueline vd Bergh was hierbij. Dit bezoek was al lang gepland, maar viel nu precies in de berichtgeving in de krant over GenX-lozingen in het water en de gevolgen voor het drinkwater. Namens alle fracties overhandigde het VVD raadslid Maarten Burggraaf de brief die de gemeenteraad heeft geschreven aan de Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland: "Laat vertrouwen in topkwaliteit drinkwater niet ondermijnen", symbolisch verpakt in een lege drinkwaterfles. Erik Meijer van Chemours nam de brief in ontvangst. Het gesprek ging - uiteraard - over de lozingen en de uitstoot. Waarom DuPont/Chemours niet zelf actief de lozingen en de uitstoot in de lucht van gif ontdoet. Volgens DuPont/Chemours ... "

Agenda's Adviescommissies dinsdag 18 april 2017 - vanaf 20.00 uur in Stadskantoor

{rs_bericht.titel}
zaterdag 15 april 2017 - "ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN - kamer 1: Ontwerpbegroting GEVUDO 2018 Motie PvdA fractie: Anoniem Solliciteren Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting 'om-niet' ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - kamer 3: Verordening tot wijziging van de Verordening Beschermd Wonen en Opvang Gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging Begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ t.b.v. subsidiering Veilig Thuis en Crisis Interventie Team Onroereikende Capaciteit Jeugdhulp en Inzet Sociaal Netwerk Middels PGB Ontwikkelingen Jeugd Q1 2017 ADVIESCOMMISSIE FYSIEK: 17.30 uur: Werkbezoek DuPont/Chemours 20.30 uur: Kamer 5: Burgerinitiatief Indische Buurt Noord + Insprekers Klik op de Adviescommissie voor de uitgebreide agenda met stukken "

PvdA Motie Anoniem Solliciteren

{rs_bericht.titel}
zaterdag 15 april 2017 -

De PvdA fractie heeft in de gemeenteraad van dinsdag 21 februari 2017 de Motie Anoniem Solliciteren ingediend. Veel mensen ondervinden belemmeringen bij het vinden van een baan vanwege hun leeftijd, geslacht en etnische herkomst. Dit leidt tot ongelijke kansen op het kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt (en verder toekomstperspectief) voor ouderen, vrouwen en mensen met een ethnische herkomst. De PvdA vindt dat de overheid in haar rol als werkgever hierin een voorbeeld functie heeft. Bij anoniem solliciteren worden persoonsgegevens zoals naam, leeftijd, geslacht, postcode van sollicitanten in de eerste ronde geanonimiseerd. Proeven in andere steden (o.a. Den Haag) tonen aan dat de gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor ouderen, vrouwen en werkzoekenden met een etnische herkomst worden verbeterd.

In de motie wordt dan ook het college ...

PvdA houdt risico's scherp in de gaten

{rs_bericht.titel}
donderdag 13 april 2017 -

Adviescommissie Bestuur en Middelen, dinsdag 11 april 2017: Toekomst Nationaal Park De Biesbosch - Peter Puik: De Biesbosch is het natuurpark van onze regio. Met prachtige natuur en de plek waar de bever in Nederland leeft. Hier genieten elke dag vele inwoners van Dordrecht en uit allerlei andere streken van Nederland. Nu zijn er plannen voor de toekomst neergelegd in het plan voor 2021, waarbij ondernemers en bezoekers samen de Biesbosch tot een geweldig succes kunnen maken. Meer verblijfsmogelijkheden, bedrijven uit de regio die meer inzet plegen in de Biesbosch in o.a. het onderhoud enz. Echter naast de mooie toekomstplannen is er ook een ...

Goed wonen: meer dan alleen meer woningen in de stad

{rs_bericht.titel}
woensdag 12 april 2017 - "Adviescommissie Fysiek, dinsdag 11 april 2017: Lokale Uitvoeringsparagraaf Dordrecht Woonvisie Drechtsteden - Jacqueline van den Bergh: "Wonen als hefboom voor de sociaaleconomische ontwikkeling". Zou zomaar een uitspraak kunnen zijn in een sociaal-democratische notitie, maar dit staat in de Woonvisie Drechtsteden. We komen ineens veel woningen tekort. Daardoor komen onze (culturele) voorzieningen onder druk te staan, stappen er te weinig mensen in de intercity's volgens de NS en er is onvoldoende werkgelegenheid. De centrumfunctie van Dordrecht wordt bedreigd. Dit is nu niet echt een visitekaartje voor Dordrecht om mensen te verleiden in Dordrecht te gaan wonen, vindt de PvdA. De PvdA kan zich grotendeels wel vinden in het feit dat meer woningen goed zijn, maar plaatst toch wat kanttekeningen. In de Drechtsteden moeten er 30.000 woningen bij komen, waarvan in Dordrecht een kleine 10.000. ..."

Bewoners hadden de mogelijkheid moeten hebben hun panden zelf te kopen

{rs_bericht.titel}
woensdag 12 april 2017 -

Adviescommissie Bestuur en Middelen, dinsdag 11 april 2017: Aankoop panden Groothoofd - Peter Puik: Wonen aan het groothoofd is een groot voorrecht. De mooiste plek van Dordrecht. De afgelopen jaren waren verschillende panden in eigendom van woningbouwcorporatie Woonbron. Huurders van de woningen genoten van het mooie wonen aan het Groothoofd. Woonbron wil de panden verkopen, door een afspraak uit het verleden heeft de gemeente Dordrecht het eerste recht tot koop. Dit recht wil de gemeente gebruiken en doorverkopen aan een projectontwikkelaar. Dit is wat ons betreft niet de eerste partij waar wij aan zouden denken. Dit omdat de kans bestaat dat de projectontwikkelaar de panden ...

PvdA: Duidelijkheid over woningbouw op De Vrije Tuinder en omgeving / GOED AF moet lang kunnen blijven

{rs_bericht.titel}
woensdag 12 april 2017 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 11 april 2017: Uitwerking Denkrichtingennotitie Amstelwijck - Jacqueline vd Bergh: Gebied Amstelwijck was bestemd voor kantorenbouw, maar doordat de klat in de kantorenbouw kwam, wordt er nu aan gewerkt om het Bestemmingsplan te wijzigen. Van belang is de locatie van de naturistencamping GOED AF. Die zit hier al jaren, maar omdat er kantoren zouden worden gebouwd was het steeds onzeker tot hoe lang men hier zou kunnen blijven aan de Smitsweg. Nu er het voorstel ligt om de gronden af te waarderen en te bestemmen voor recreatie i.p.v. kantorenbouw, betekent dit dat de camping hier kan blijven en kan gaan ...

Jaarverslag Gemeenteraad 2016 - PvdA: Zorg, veiligheid en armoedebestrijding

{rs_bericht.titel}
vrijdag 7 april 2017 -

In het Jaarverslag van de Gemeenteraad kunt u onder anderen de prioriteiten van de PvdA raadsfractie lezen. Cor van Verk: Vanuit de PvdA zullen we aandacht blijven geven aan de zorg, uw veiligheid en de bestrijding van armoede. Zorg: In 2016 was opnieuw veel aandacht nodig voor de zorg. De gedachte van één gezin met één plan onder de regie van één hulpverlener komt nog nauwelijks van de grond. Bovendien slokt de bureaucratisering heel veel tijd op van de uitvoerende krachten. Een ander punt van aandacht waren de wachtlijsten en haperende crisisdienst bij Veilig Thuis. Uiteindelijk is er maar liefst 6 ton extra vrijgemaakt om de problemen bij deze organisatie op te lossen. Veiligheid: Samen met Veilig Verkeer Nederland hebben wij acties ...

30 km Sticker actie op kliko's in Bankastraat

{rs_bericht.titel}
vrijdag 7 april 2017 - "Woensdagmiddag 5 april 2017 was de aftrap van de 30 km sticker actie in de Bankastraat. Deze straat is een 30 km weg maar er wordt continu te hard gereden. Met de 30 km stickers op hun kliko's willen de bewoners er de aandacht op vestigen dat hun straat toch echt een 30 km gebied is. Dat kan de automobilist niet meer ontgaan. Jacqueline van den Bergh was bij de aftrap aanwezig. De 30 km stickers werden bij de bewoners afgegeven. Bewoners zijn ook in gesprek met de gemeente over aanpassingen in de straat, nu een gedeelte van de Bankastraat op de schop gaat i.v.m. nieuwe rioleringen. Daar waren duidelijke afspraken over gemaakt. Maar men ontving het bericht dat het "Placemaking Project" stil ligt. Dit vindt de PvdA hoogst opmerkelijk en wil weten wat er aan de hand is. "

Agenda's Adviescommissies dinsdagavond 11 april 2017 - vanaf 20 uur in Stadskantoor

{rs_bericht.titel}
vrijdag 7 april 2017 - "ADVIESCOMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN - kamer 1: Aan- en Verkoop panden Groothoofd en Palingstraat en beschikbaar stellen krediet (diverse stukken) Toekomstige Ontwikkeling Nationaal Park De Biesbosch Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting "om-niet" ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - kamer 3: Lokale Uitvoeringsparagraaf Dordrecht en Woonvisie Drechtsteden Groeiambitie & Kansenkaart Wonen Project Recreatiegebied De Viersprong Krediet t.b.v. de uitwerking Denkrichtingennotitie Amstelwijkck ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - kamer 5: Presentatie JeugdGezondheidsZorg Startnotitie Bouwen aan Sturing in het Sociale Domein en opdracht geven tot uitvoering van de Startnotitie Verordening tot Wijziging van de Verordening Beschermd Wonen en Opvang Gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging Brief van Het Vergeten Kind over Clientpositie Kinderen in de Maatschappelijke en Vrouwenopvang Blijvers-lening Klik op de Adviescommissie voor de uitgebreide agenda met stukken."

Warmtenet gaat ons warm houden in de Drechtsteden

{rs_bericht.titel}
donderdag 6 april 2017 -

Drechtsteden Dinsdag 4 april 2017: Warmtenet Drechtsteden - Jacqueline van den Bergh: We gaan onze huizen steeds meer warm stoken met warm water via Warmtenet. Het warme water wordt gebruikt van de vuilverbranding van HVC (restwarmte) en wordt via een groot en complex buizensysteem over alle Drechtsteden uitgerold (de Grand Design). Ook in Dordrecht is men al op diverse plekken bezig. Eerst worden de huizen aangesloten. Tot slot komem er dan de grote buizen die het hete water verspreiden naar de huizen vanuit HVC. Bedrijven, organisaties en appartementen gebouwen zijn het eerst aan de beurt. Tot slot de particuliere ...

Een echte stad is een intercity stad ...

{rs_bericht.titel}
donderdag 6 april 2017 -

Drechtsteden Dinsdag 4 april 2017: Spooragenda 2040 - Jacqueline van den Bergh: Er werd een presentatie gegeven over de verdeling van het spoornet naar 2040. Daar kwam klip en klaar naarvoren dat Dordrecht en de Drechtsteden absoluut niets voorstellen op de tekentafel van NS. Er zijn de grote spoor-kerngebieden rondom Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, en Breda, Tilburg, Eindhoven. Ons gebied staat er niet eens bij. Er zou een keuze zijn om ons te ontwikkelen om meer intercity treinen te krijgen, of meer te blijven zoals we zijn met meer light rail verbindingen, of een meer groen woongebied worden met vooral busverbindingen en light rail verbindingen. De PvdA vindt het zeer teleurstellend dat het Drechtsteden Bestuur er niet vol voor kiest om de snelle verbindingen (intercity treinen) op zijn minst vast te houden en uit te breiden. Volgens de PvdA ziet wethouder Tanis niet de ernst van de situatie ...

PvdA blij met Beschut Werk, maar zorgen over duurzaam werk: meeste banen duren maximaal een half jaar

{rs_bericht.titel}
donderdag 6 april 2017 -

Drechtsteden Dinsdag 4 april 2017- Monitor 3D Dordrecht: Feiten, Cijfers en Duiding: De 3 Decentralisaties (WMO, Jeugdzorg en ParticipatieWet) zijn in deze Monitor in beeld gebracht. U kunt de monitor als u doorklikt lezen als pdf bestand onderaan volgende pagina. Het Beschut Werk keert weer terug. Het was afgeschaft, en velen kwamen in de bijstand terecht. De PvdA vond altijd al dat er een speciale voorziening moest blijven voor een groep mensen, zodat ze met loon werk kunnen verrichten. Het Rijk heeft dit nu weer verplicht gesteld en gemeenten opgedragen hiervoor een voorziening ...

Agenda Drechtsteden Dinsdag 4 april 2017 - Gemeentehuis Zwijndrecht

{rs_bericht.titel}
maandag 3 april 2017 - "19.35 uur: CARROUSEL SOCIAAL: Stand van zaken Regionaal MeerJarenbeleidsProgramma Wijziging verordening Werk en Inkomen Drechtsteden 2015 en Beschut Werk Beleid Huishoudelijke Hulp Ruim duizend mensen aan het werk geholpen in Drechtsteden Acties Casussen Kostendelersnorm 19.35 uur: CARROUSEL FYSIEK: Thematafel Warmtenet Drechtsteden Thematafel Spooragenda Voorbereiding Woonconferentie op 6 april i.v.m. opstellen Woonvisie Stand van zaken Regionaal MeerJarenbeleidsProgramma Fysiek en Economie 22.15 uur: DRECHTRAAD: Benoeming opdrachtportefeuillehouder voor Informatiebeleid Klik hier voor de complete agenda voor de hele avond"

Wie wordt de Lijsttrekker van de PvdA Dordrecht?

{rs_bericht.titel}
maandag 3 april 2017 - De Profielschets lijsttrekker PvdA Dordrecht gemeenteraadsverkiezingen 2018 is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering door de PvdA leden. Deze schets beschrijft het profiel van de lijsttrekker voor de kandidatenlijst van de Partij van de Arbeid in Dordrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Het profiel vormt de leidraad voor de Adviescommissie kandidaatstelling 2018, bij de selectie en voordracht van een beoogd lijsttrekker. De commissie stelt een ontwerp-kandidatenlijst op, als advies aan het bestuur en de algemene ledenvergadering van de afdeling, te beginnen met de beoogd lijsttrekker. Deze profielschets dient tevens ter oriëntatie van geïnteresseerde kandidaten. Partijgenoten die zich in de profielschets herkennen worden van harte uitgenodigd om zich kandidaat ...

Veel pijnlijke bureaucratische rompslomp in de Jeugdzorg

{rs_bericht.titel}
vrijdag 31 maart 2017 -

Cor van Verk: Avond rondom Jeugdzorg was een groot succes. Donderdagavond 30 maart 2017 verzamelden zich ongeveer 80 mensen in het Stadskantoor van Dordrecht. Raadsleden van vrijwel alle gemeenten in de regio kwamen bij elkaar om te spreken met ouders over hun ervaringen met jeugdzorg in onze regio. Het waren verhalen die wij al eerder hoorden tijdens een vergadering van het Platform voor Ouders: schokkende verhalen over de manier waarop deze ouders geholpen, of beter, juist niet geholpen waren in de jeugdzorg. We vonden dat die verhalen gedeeld moesten worden met collega's in de regio, want de beslissingen voor de jeugdzorg in Dordrecht worden in regio-verband ...

PvdA: Aanlijnplicht en opruimplicht in heel de bebouwde kom prima, maar dan moeten er wel voldoende losloopplekken en afvalbakken zijn

{rs_bericht.titel}
woensdag 29 maart 2017 -

Gemeenteraad dinsdag 28 maart 2017: Nieuw Hondenbeleid 2016-2020 - Jacqueline van den Bergh: De gemeente Dordrecht heeft al tientallen jaren een vastgesteld hondenbeleid. Het hondenbeleid wordt onderdeel van het in 2017 door de gemeenteraad vast te stellen gemeentelijk dierenbeleid. Honden zijn een bron van vreugde en plezier, en worden als echte kameraden gezien. Maar ze geven ook overlast in de vorm van poep op straten en paden. Een van de grootste ergernissen in de stad. Ook agressieve en opdringerige honden vindt men niet prettig. De PVDA vindt het dan ook uitstekend dat in heel de bebouwde er een aanlijnplicht en een opruimplicht is. De straten blijven schoon en de honden lopen rustig aan de lijn. De PVDA wil in deze raad voor 2 zaken aandacht vragen: 1) Er moeten wel voldoende losloop- en speelplekken zijn voor honden, waar zij hun energie ...

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid