Dag van de Armoede: Sociale Dienst werkt aan nieuwe werkwijze: minder stress voor clienten

{rs_bericht.titel}
donderdag 19 oktober 2017 -

Op de Dag van de Armoede - dinsdag 17 oktober 2017 - was er in De Buitenwacht de bijeenkomst met bewoners, organisaties en politici over armoede in Dordrecht, georganiseerd door het Platform tegen Armoede Drechtsteden. De middag begon met gesprekken met organisaties over knelpunten die zij tegenkomen bij hulpverlening. Vooral de afspraken over schuldhulpverlening blijken in het begin moeilijk tot stand te komen, zodat veel mensen nog te lang door schuldeisers worden benaderd. Wat heel stressvol is. Er komt een stabilisatieovereenkomst met schuldeisers. Dat duurt gemiddeld 4 maanden. Dan worden alle schuldeisers in beeld gebracht, waar afspraken mee gemaakt worden via de SDD. De Sociale Dienst gaf een presentatie over de nieuwe werkwijze, waar het ...

Dinsdag 17 oktober 2017: Dag van de Armoede

{rs_bericht.titel}
maandag 16 oktober 2017 -

In De Buitenwacht is er dinsdag 17 oktober 2017 - Dag van de Armoeder - een bijeenkomst: Sociaal Offensief tegen Armoede. Discussie o.l.v. Riet Duykers, voorzitter Platform tegen Armoede in de Drechtsteden, waar ook de PvdA in zit.

Programma is van 15.00 tot 20.30 uur. 15.00 uur: Gesprek met Lokale Platforms tegen Armoede in de Drechtsteden 17.30 uur: Gesprek met bewoners, professionals en politici 18.30 uur: Buffet 19.00 uur: Mogelijkheden voor een Ombudsman/vrouw en een Drechtstedenpas Wethouder Peter Heijkoop vertelt over (lokaal) Armoedebeleid Sociale Dienst vertelt over de veranderde werkwijze Wat staat er in de Verkiezingsprogramma's over Armoede - in gesprek met politici. PvdA is uiteraard aanwezig.

PvdA tegen verkoop aandelen Eneco en wil het rapport dat kritisch is over verkoop betrekken bij raadsbespreking

{rs_bericht.titel}
vrijdag 13 oktober 2017 -

PvdA raadslid Peter Puik: PvdA Dordrecht is tegen verkoop aandelen Eneco. De PvdA Dordrecht schaart zich achter de oproep van de vakbond om Eneco niet in de uitverkoop te gooien. Voor ons zijn het behoud en het vergroten van de werkgelegenheid en de overgang naar duurzame energie belangrijker dan het éénmalig cashen van een flink bedrag. Eneco heeft als energieleverancier ongeveer 3500 mensen in dienst waarvan het merendeel in de regio Dordrecht en Rotterdam werken. Daarmee is Eneco voor onze regio een belangrijke organisatie. Niet alleen op het gebied van werkgelegenheid, maar ook in de overgang naar een ...

PvdA stelt vragen over wegvallen gespecialiseerde jeugdhulp

{rs_bericht.titel}
donderdag 12 oktober 2017 -

PvdA fractievoorzitter Cor van Verk stelt namens de PvdA fractie vragen over wegvallen gespecialiseerde Jeugdzorg. Hij is bezorgd over de continuiteit van de Jeugdzorg. De William Schrikker Groep heeft de gemeenteraden geïnformeerd over haar stap om zich voor 2018 terug te trekken als aanbieder van jeugdhulp. Ook in het NRC was hier berichtgeving over. Eveneens vernamen wij berichten dat ook het Leger des Heils zich terugtrekt als aanbieder. Naar aanleiding hiervan stellen wij de portefeuillehouder onderstaande vragen. Gezien de actualiteit van de materie verzoeken wij u de vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk eind oktober, te beantwoorden.

1. Wat zijn de consequenties ...

Nog geen garantie voor 10 historische schepen

{rs_bericht.titel}
donderdag 12 oktober 2017 -

In de Adviescommissie dinsdagavond 10 oktober 2017 vertelde Elio Barone (van het Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch) dat hij in gesprek is met gemeente en de ontwikkelaar OCW over de invulling van de Zuidelijke Insteekhaven bij de Stadswerven. De Provincie wil een garantiestelling van de gemeente voor 10 ligplaatsen historische schepen voor 1 december 2017. Op initiatief van PvdA en GroenLinks is hier voor de zomervakantie in de gemeenteraad over gesproken, omdat wethouder Sleeking die zekerheid niet kon geven. Ook nu zegt wethouder Sleeking dat er wel 5 of 6 schepen in de Zuidelijke Insteekhaven terecht kunnen, maar voor de overige schepen moet gezocht worden in de wateren daaromheen. Op vragen van Jacqueline vd Bergh hoe dat dan ...

Drechtsteden hebben te hoge drempels voor mensen die bijstand aanvragen

{rs_bericht.titel}
donderdag 12 oktober 2017 -

De landelijke ombudsman bekritiseert twaalf gemeenten over hun bijstandsbeleid. Zij zouden een te hoge drempel opwerpen voor mensen die bijstand willen aanvragen. Alblasserdam, Dordrecht, H.I. Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht behoren tot die steden.

De PvdA gaat hier vragen over stellen.

Betrek bewoners veel meer bij verkeersveiliger maken van de stad

{rs_bericht.titel}
donderdag 12 oktober 2017 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdagavond 10 oktober 2017: Verkeersveiligheid - Jacqueline vd Bergh: Op de Themaavond Veiligheid sprak de gastspreker Marnix Eijsink Smeets, Lektor Publiek Vertrouwen en Veiligheid, over het Veranderend Veligheidslandschap. Hij vindt dat er veel meer geluisterd moet worden naar burgers en dat er daarop geacteerd moet worden. De prioriteiten van politie en de burger zijn niet altijd hetzelfde. Hij vindt dat op buurtniveau veel meer bepaald moet worden waarop gehandhaafd moet worden. Uit onderzoek van Onderzoek Centrum Drechtsteden blijkt dat een van der grootste zorgen is het te hard rijden in 30 en 50 km straten. De PvdA vraagt al lang aandacht voor de Verkeersveiligheid in onze stad. Nodig is dat ...

Commissieleden Fysiek gaan woensdag 25 oktober 2017 naar Provincie over Chemours met actiepuntenlijst

{rs_bericht.titel}
woensdag 11 oktober 2017 -

Op woensdag 25 oktober 2017 gaan leden van de Adviescommissie Fysiek naar het Provinciehuis in Den Haag voor het gesprek over Chemours.

Een actiepuntenlijst is opgesteld voor Chemours, en wat Provincie, Rijk en Gemeenten kunnen doen om de overlast en bedreigingen voor de gezondheid weg te nemen. Van de PvdA gaat Jacqueline van den Bergh mee.

PvdA wil vooral: de uitstoot in lucht, water en bodem naar 0 Direct stoppen met uitstoot GenX Lijst Zeer Giftige Stoffen aanpassen Strengere controles en wetgeving.

Op de bomen rust een instandhoudingsplicht, maar ze blijken toch zomaar te kunnen worden gekapt ...

{rs_bericht.titel}
woensdag 11 oktober 2017 -

In de Adviescommissie Fysiek van dinsdagavond 10 oktober 2017 waren bewoners aanwezig om hun onvrede te uiten over nieuwbouwplannen bij de locatie Maranathakerk in Dubbeldam en aan de Vest. Men is op zich niet tegen nieuwbouw, maar deze moet volgens hen wel passen in de omgeving.

Het nieuwe appartemenentengebouw op de Maranathakerk locatie wordt flink hoger dan de kerk nu (van 8,40 meter naar 15.30 meter), al het groen eromheen verdwijnt en het nieuwe gebouw wordt veel breder en massiever, tot vlak bij bestaande woningen. 40 appartementen zijn ingepland, die 78 parkeerplaatsen nodig hebben (norm is 1,8 auto per appartement). Er komen echter ...

De Vrije Tuinder bij Wielwijkpark vraagt ondersteuning bij verhuizing

{rs_bericht.titel}
woensdag 11 oktober 2017 -

Volkstuinenxomplex De Vrije Tuinder vroeg in de Adviescommissie Fysiek, dinsdagavond 10 oktober 2017, aandacht voor hun situatie. Al tijden is bekend dat men moet verhuizen, omdat de locatie aan de Reeweg Zuid (bij Wielwijkpark) een potentiele woningbouwlocatie is. Vanwege geluidsoverlast van spoor was woningbouw lang niet mogelijk, maar sinds kort worden er andere berekeningen gehanteerd waardoor woningbouw weer in zicht komt. Men heeft een huurkontrakt gekregen tot 2019 aan de Reeweg Zuid. De nieuwe locatie is aan de Domela Nieuwenhuisweg, met de Jongeneelhal. Die locatie is wel vervuild en moet eerst gesaneerd worden. De gemeente maakt voor 260.000 euro de grond volkstuinklaar. Maar de rest moet de Vrije Tuinder zelf ...

Bewoners plaatsen bord in Weizigtpark voor het noodzakelijke onderhoud aan sloot

{rs_bericht.titel}
woensdag 11 oktober 2017 -

Bewoners zijn het gebrek aan goed onderhoud in parken en buurten zo zat dat zij in het Weizgtpark zelf een bord hebben geplaatst bij een sloot. Met daarop de werkzaamheden vermeld die in hun ogen noodzakelijk zijn, zoals:

Bomen snoeien boven de sloot Al dat hout verwijderen Sloot baggeren 1 meter diep Duiker doorspoelen! Herstellen oever.

Ondertekend met: De Schouwer

De PvdA ontvangt zeer regelmatig klachten over het onderhoud in onze stad in vijvers, parken en wijken. Het ziet er niet alleen slordig uit maar geeft ook een onveilig gevoel.

Agenda Adviescommissies dinsdagavond 10 oktober 2017 - vanaf 19.30 uur in Stadskantoor

{rs_bericht.titel}
maandag 9 oktober 2017 -

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN: Prioritering Handhavingsbeleid Rekenkamercommissie: Rapport Informatieveiligheid Bestuursrapportage 2017 en Wijzigen Begroting

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL: Uitvoering Startnotitie Goede Start Voorstel voor Onderzoek Jeugdhulp Ontwikkelingen Jeugd Toekennen van Jeugdhulp

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK: Aanpak Snelheidsduivels (vragen van PvdA en VVD) en Verkeersveiligheid (met politie en kinderen van de Johan Frisoschool) Voorbereiding bijeenkomst over Chemours in Provinciehuis Spekersplein: Voorontwerp-wijzigingsplan Dubbeldam, locatie Maranathakerk Realisering Burgerinitiatief Leefwerf de Biesbosch Jaarstukken 2016 Herziening Structuurvisie en Bestemmingsplan Zuidrand Dubbeldam (Belthurepark) Strategische Grondvoorraad Dubbelsteynlaan West binnen Project Damplein (motie CDA en VVD)

Voetbalwedstrijd raadsleden tegen GSC/ODS

{rs_bericht.titel}
maandag 9 oktober 2017 - Donderdagavond 5 oktober 2017 werd bij voetbalvereniging GSC/ODS op sportpark Stadspolders de wedstrijd gespeeld tussen raadsleden en het team met Turkse Nederlanders, onder de bezielende leiding van Kees Thies (AD/De Dordtenaar) en Ben Corino (RTV Dordrecht). Deze wedstrijd is georganiseerd naar aanleiding van het debat in de gemeenteraad over of sportclubs aparte teams mogen hebben met alleen bijv. Turkse Nederlandsers. Van de KNVB is het toegestaan. De raadsleden hebben...

Verkeersonveiligheid door het harde rijden op 30 en 50 km straten

{rs_bericht.titel}
donderdag 5 oktober 2017 -

Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft onderzoek gedaan naar de zorgen onder onze bewoners. Verkeersonveiligheid door het harde rijden op 30 en 50 km straten is een van de grootste zorgen, evenals de toename van het aantal verwarde personen, maar ook de onveiligheid van gevaarlijke stoffen en de vervuiling door Chemours. De PvdA vraagt al lang aandacht voor de verkeersonveiligheid in zowel 30 als 50 km straten en heeft inmiddels diverse acties in wijken gehouden met bewoners. Ook wil de PvdA toenemende aandacht voor de gezonde lucht en de vervuiling door Chemours.

Integrale Veiligheid stond centraal op de Veiligheidsbijeenkomst met ...

Let op dat nieuwe Spuiboulevard de binnnstad niet leegtrekt met nieuwe commerciele winkels en voorzieningen

{rs_bericht.titel}
donderdag 5 oktober 2017 -

Uit de Gemeenteraad van dinsdag 26 september 2017 - Jacqueline vd Bergh: Nieuwe plannen Spuiboulevard: De 3 scenario's Compacte stad, Waterstad en Hovenstad gaan nu besproken worden met de stad. De PvdA vindt belangrijk dat er uit de verschillende elementen uit die scenario's wordt gekozen en niet voor een compleet scenario. Cor van Verk merkte op dat er wel serieus geluisterd moet worden naar bewoners. Het moet geen wassen neus zijn. De PvdA krijgt nogal eens negatieve reacties van bewoners dat er nauwelijks niets met hun inbreng gebeurt. Voor de PvdA is parkeren onder de Spuihaven een mogelijkheid die onderzocht moet worden. Het moet volstrekt veilig zijn, ook voor omwonenden. Wij kiezen voor een nieuw Stadskantoor, een echt Huis van de Stad: brandpunt van informatie en ...

Agenda Drechtsteden Dinsdag 3 oktober 2017 - gemeentehuis Zwijndrecht

{rs_bericht.titel}
maandag 2 oktober 2017 - "Op de agenda staan deze avond: 19.05 uur: DRECHTRAAD: Aanwijzen voorzitter Drechtraad en Drechtstedenbestuur (voordracht burgemeester Dordrecht Wouter Kolff) Wijziging Verordening Maatwerkvoorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Drechtsteden Gewijzigde Verordening Persoonlijk Minimabudget Drechtsteden n.a.v. Besluit Drechtraad 19.40 uur: CARROUSEL INTEGRAAL: Drechtsteden Dinsdag 2.0 20.50 uur: CARROUSEL FYSIEK: Bereikbaarheid: Strategische Spooragenda 2040 Bereikbaarheid: Logistieke Agenda Drechtsteden (Groeiagenda: Goede Bereikbaarheid) 20.50 uur: CARROUSEL SOCIAAL: Clientenervaringsonderzoek WMO Regio Drechtsteden 2017 Klik hier voor de volledige agenda"

Waarom bleef wethouder vasthouden aan de variant Gat in de Visbrug

{rs_bericht.titel}
vrijdag 29 september 2017 - PVDA wil weten waarom wethouder Sleeking bleef vasthouden aan de variant Gat in de Visbrug, raadslid Jacqueline van den Bergh stelt namens de PvdA vragen over de hele gang van zaken rondom de varianten Visbrug en de plannen om de Visbrug op te knappen. De variant Gat in de Brug in een historische omgeving heeft veel maatschappelijke onrust veroorzaakt. De stad en gemeenteraadscommissie ordeelden negatief. Echter volgens wethouder Sleeking was het een creatief idee dat waard was om er aandacht aan te besteden. De Horeca-variant werd door college afgewezen omdat er een negatief advies lag van de Rijksdienst ...

Fietsen maakt de stad gezonder en gelukkiger

{rs_bericht.titel}
zaterdag 23 september 2017 -

Herman van der Plas (PvdA bestuurslid) en Jacqueline van den Bergh (PvdA raadslid) waren woensdagavond 20 september 2017 aanwezig bij een verkiezingsdebat in de Buitenwacht, georganiseerd door de Fietsersbond Drechtsteden. Na een presentatie van de Fietsersbond was er veel ruimte voor discussie vanwege de lage opkomst. Discussie spitste zich toe op drie stellingen: Fietsen levert geld op: meer inkopen op de fiets dan met de auto in Europa is fietstoerisme belangrijker dan cruise industrie (en duurzamer). Ruimte wordt steeds belangrijker: fietsen worden groter en sneller. Dit leidde tot discussie over ...

Agenda Gemeenteraad dinsdag 26 september 2017 - 14.00 uur in Stadhuis

{rs_bericht.titel}
zaterdag 23 september 2017 - "Dinsdagmiddag is er weer gemeenteraad. Ditmaal onder voorzitterschap van onze nieuwe burgervader Wouter Kolff. De bespreekonderwerpen zijn: SPUIBOULEVARD - VISBRUG - WINDTURBINES KRABBEGORS - ORANJELAAN - WOONVISIE Klik hier voor de complete agenda met stukken."

"Eindhoven: "De Slimste Kilometer van Europa""

{rs_bericht.titel}
zaterdag 23 september 2017 - "Vrijdag 22 september 2017 ging de Drechtraad op werkbezoek in Eindhoven. Plv. Drechtraadlid Jacqueline vd Bergh was erbij. In het vrij nieuwe, ruime en lichte stadhuis gaf Edgar van Leest (manager strategy en public affairs Brainport Development) een presentatie in de raadszaal. Hij deed een helder verhaal over het ontstaan van Philips in Eindhoven. Een plaatje liet hij zien van Van Gogh's Aardappeleters. Een Chinese delegatie vroeg een keer of dat de vroegere Raad van Bestuur van Philips was. Eindhoven heeft onvruchtbare zandgrond en geen zeehaven. Maar heeft zich desondanks ontwikkeld tot "de slimste kilometer van Europa". Omdat Eindhoven heel veel patenten levert. Het gaat in Eindhoven vooral om het naar de ..."

Als je niet weet wat armoede met mensen doet, dan kun je niet effectief helpen

{rs_bericht.titel}
dinsdag 19 september 2017 -

Maandagavond 18 september 2017 was er in de Trinitatiskapel het stadsdebat over armoede: Hoe kan armoede worden bestreden? O.l.v. Kim Bruggeman. De maatschappij vraagt veel van (arme) mensen, volgens Ronald Geuns (lector Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam). Het zijn het allemaal ingewikkelde systemen waar mensen mee te maken krijgen: complexe formulieren, toeslagen aanvragen, lastig taalgebruik en de digitalisering van steeds meer handelingen en dienstverlening. Voor groeiend aantal mensen is de digitalisering van alle dienstverlening heel lastig. Zij kunnen niet meekomen. Kijk ook naar de problemen met www.mijnoverheid.nl. Mensen moeten zelf opzoeken of er ...

Agenda's Adviescommissies dinsdag 19 september 2017 in Stadskantoor

{rs_bericht.titel}
vrijdag 15 september 2017 - "Adviescommissies Bestuur en Midden en Fysiek: 19.00 uur: Campusontwikkeling Leerpark als onderdeel doorontwikkeling Duurzaamheidsfabriek Stadskantoor voor de Toekomst: 19.00 uur Adviescommissie Fysiek: 20.00 uur: Definitief Ontwerp Oranjelaan Fase 1/Reconstructiebesluit Oranjelaan Fase 2 Zienswijze Regionale Woonvisie / Brief aan raad Conceptversie 0.2 Woonvisie Drechtsteden 2017-2030 Stand van Zaken Herziening Structuurvisie en Bestemmingsplan Zudirand Dubbeldam (Belthurepark) Strategische Grondvoorraad en Motie 32 bij Begroting 2017 Adviescommissie Sociaal: 20.00 uur: Startnotitie Jongeren op de Rit Motie van 18- naar 18+ maar niet tussen wal en schip Begrotingswijziging en Ziensiwjze Raadsleden Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 2017 Ontwikkelingen Jeugd 2017-02 Beantwoording vragen over toekennen van Jeugdhulp Adviescommissie Bestuur en Middelen: 20.00 uur: Belastingverordeningen 2018 Wensen/Bedenkingen voornemen tot afbouw aandelenbelang ENECO Rekenkamercommissie: Onderzoek Bestuurskosten Behandeling Begroting 2018 Klik op de commissie voor de volledige agenda"

Inge Stevens nieuwe Lijsttrekker PvdA Dordrecht

{rs_bericht.titel}
vrijdag 15 september 2017 -

Inge Stevens is gisteren benoemd als lijsttrekker voor de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen in Dordrecht in maart 2018.

Inge is sinds 2014 voor de PvdA actief in de gemeenteraad. Inge werd tijdens de ledenvergadering, waarin zij werd benoemd, geprezen om haar creatieve ideeën en verbindende stijl van leidinggeven. Ook Cor van Verk, de huidige fractievoorzitter, stelde zich opnieuw kandidaat. Beide kandidaten benadrukten het belang van een goede samenwerking met elkaar.

Op naar 6 intercitytreinen per uur

{rs_bericht.titel}
donderdag 14 september 2017 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 12 september 2017: Concept OV en Spooragenda 2040 - Jacqueline vd Bergh: De ambitie van Dordrecht om te groeien (extra 10.000 woningen) is erop gebaseerd om meer mensen naar Dordrecht te trekken en met de trein te laten reizen. De Provincie verwacht van ons dat we flink groeien om economisch vooruit te gaan. Er is veel meer OV nodig. Niet allemaal meer een auto. Andere modaliteiten zijn nodig, zoals Intercity, lightrail/metro. Intercity is en blijft het eerste wat er is. Staat niet onder druk. 4 intercity's per uur is toekomstvast. Eerder naar ...

19 Mensen gebruiken nog de oude Kraskaarten

{rs_bericht.titel}
donderdag 14 september 2017 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 12 september 2017: Digitaal aanbieden Vergunningen Bezoekersparkeren - Jacqueline vd Bergh: Gewoon kraskaarten kunnen vanaf 1 april 2017 niet meer gekocht worden. Vergunningen Bezoekersparkeren moeten voortaan digitaal worden aangevraagd. Daar kwam verzet tegen, veel mensen hebben geen computer of kunnen er niet mee overweg. De PvdA wilde dan ook weten wat nu de stand van zaken ...

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid