PvdA: Geef bewoners recht om over hun eigen omgeving te beslissen

{rs_bericht.titel}
donderdag 31 augustus 2017 - "Adviescommissie Bestuur en Middelen, dinsdag 29 augustus 2017: Burgerparticipatie: Aanbevelingen van de RekenKamerCommissie (RKC) - Peter Puik: Voor de PvdA is het belangrijk om te weten op welke wijze de gemeente burgers extra betrekt bij het maken van beleid? En op welke wijze geven we burgers meer ruimte om initiatieven vorm te geven? In het RKC-rapport "Meer dan een Goed Idee" wordt gesproken over een versnipperd beeld van participatie. Het lijkt alsof we alles qua participatie willen doen waardoor we eigenlijk nergens echt in uitblinken. Belangrijk uitgangspunt voor een juiste participatie is om de leefwereld en de systeemwereld met elkaar te ..."

Veilig drinken uit de kraan en eten uit eigen tuin

{rs_bericht.titel}
donderdag 31 augustus 2017 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 29 augustus 2017: Chemours / GenX / Brief Philip Elzerman aan Waterbedrijf Evides - Jacqueline van den Bergh: Er is opnieuw veel rumoer ontstaan over GenX in drinkwater en de oproep van de toxicoloog Jacob de Boer van de Vrije Universiteit om geen groenten uit eigen tuin de eten. Belangrijk is dat mensen wel gewoon water uit de kraan kunnen drinken en tomaten uit eigen tuin kunnen eten. De garantie dat dit veilig is moet er zijn. Veilig eten en drinken is van levensbelang. Eerst was er PFOA, toen C8 en nu weer GenX. Chemours zegt het vertrouwen weer te willen terugwinnen bij bewoners, maar werkt daar nu niet erg aan mee door een juridisch traject in te gaan met de Provincie. Die wil juist de lozingen GenX sterk beperken. Chemours kan zich beter actief inzetten om de lozingen zelf te voorkomen en veilig te produceren. Wij vinden Chemours te passief. Gebruikt Chemours de best beschikbare technieken om veilig te produceren? Nu ook de Vrije Universiteit en de Waterleidingbedrijven verontrustende ...

Spooragenda Drechtsteden 2040: Fiets mee in trein en gevaarlijke stoffen van ons spoor af

{rs_bericht.titel}
woensdag 30 augustus 2017 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 29 augustus 2017 - Jacqueline vd Bergh: Er werd een presentatie gegeven over de Spooragenda 2040. De ambitie in de Drechtsteden is om aantal Intercity treinen te handhaven, de intercity's naar Breda weer volledig terug te krijgen. Daarnaast wil men light-rail verbindingen, met extra stations en hogere frekwenties. De sprinter verdwijnt dan. Light-rail treinen zijn lichter dan de Sprinters (goedkoper), zijn meer metrolijnen. Daarvoor is wel nodig dat we ons economisch flink verder ontwikkelen. Ook wil men in de Drechtsteden 30.000 woningen bouwen. Voor de PvdA is belangrijk dat de intercitytreinen blijven, en ...

Bewoners Tafelberg (Sterrenburg) kunnen van start met asbestverwijdering van hun daken

{rs_bericht.titel}
woensdag 30 augustus 2017 -

In de Adviescommissies dinsdag 22 en 29 augustus 2017 heeft Jacqueline vd Bergh aangedrongen op spoedige besluitvorming om de bewoners financieel te ondersteunen bij de aanpak van asbestverwijdering van hun daken. Het is wettelijk verplicht dat asbest wordt verwijderd van daken. De bewoners willen alle huizen tegelijk laten aanpakken door een hiervoor gecertificeerde aannemer. Offertes zijn uitgebracht. Knelpunt is dat niet iedere bewoner het geld ervoor op de plank heeft liggen. Er zijn Fondsen die laagrentende leningen verstrekken in deze situaties. Ook in andere steden komen vergelijkbare constructies voor. Het college heeft nu het besluit genomen om de Tafelberg-bewoners financieel te ondersteunen op grond van de Verordening financiele Steun bij Particuliere Woningverbetering. Binnenkort komt er een voorstel voor een stadsbrede aanpak van asbestverwijdering bij particuliere woningbezitters in Dordrecht.

Feestelijke onthulling van het Jan Eijkelboomsteegje - Draag zelf een gedicht voor van Jan Eijkelboom

{rs_bericht.titel}
dinsdag 29 augustus 2017 - Mede namens Roelien Eijkelboom-de Melker en Jacqueline van den Bergh (PvdA raadslid), nodigt het Dordrechts Museum u van harte uit voor de feestelijke onthulling van het Jan Eijkelboomsteegje op vrijdag 8 september om 20.00 uur. Op initiatief van de PvdA en het Dordrechts Museum gaat het naamloze steegje tussen de Museumstraat en de Vest het Jan Eijkelboomsteegje heten. Ingang: aan de Vestzijde, ingang via de Vest. Welkomstwoord - Peter Schoon, directeur Dordrechts Museum Onthulling - Piet Sleeking, wethouder Cultuur en Roelien Eijkelboom-de Melker Voordracht - Nico Lamers, oud-wethouder Dordrecht Voordracht gedicht - Kors Eijkelboom Muziek - David Groeneweg. Aansluitend is er een borrel in de museumtuin. Jan Eijkelboom, ereburger en ...

Agenda's Adviescommissies dinsdag 29 augustus 2017

{rs_bericht.titel}
maandag 28 augustus 2017 - "ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - kamer 1: Energiestrategie Drechtsteden Wensen/Bedenkingen Ontwerpverklaring Windturbines Krabbegors Bespreking GenX en andere zeer zorgwekkende stoffen - Chemours/DuPont - Bodemrapporten PFOA - Brief Dhr. Elzerman aan Waterbedrijf Evides ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - kamer 3: RTV Dordrecht: Aanwijzen als Lokale Publieke Media-instelling en verlenen van een Uitzendmachtiging voor 23.09.2017 tot 23.09.2022 Factsheet OCD-onderzoek RTV Dordrecht Sportkompas Dordrecht - Gymzalen Binnenstad ADVIESCOMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN - kamer 5: Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid - Beleidsplan 2017-2020 Rekenkamercommissie Dordrecht: Samen Burgerparticipatie naar een hoger plan tillen Wensen/Bedenkingen Statutenwijziging ROM-D Capital Klik op de Adviescommissie voor de complete agenda met stukken"

Grote opkomst bij Protestmars voor Schoon Water

{rs_bericht.titel}
zaterdag 26 augustus 2017 - "Zaterdagmiddag 26 augustus 2017 startte om 16.00 uur de Protestmars voor Schoon Water vanaf het Stadskantoor. Heel veel verontruste bewoners waren gekomen om hun afschuw te laten blijken tegen de giftige lozingen van het chemiebedrijf Chemours aan de Baanhoekweg. "Schoon water" was de leus. Het kan niet zo zijn dat giftige stoffen - zoals nu GenX - in het drinkwater terechtkomt of in de bodem, zodat men geen groenten uit eigen tuin meer kan eten. Het moet absoluut veilig en schoon zijn. De Protestmars liep door de binnenstad naar het Otto Dickeplein. Vertegenwoordigers van SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren riepen op om alles in het werk te stellen om de ..."

Stop het lozen van chemisch afval! - Loop mee met de Protestmars voor schoon water

{rs_bericht.titel}
donderdag 24 augustus 2017 -

Zaterdagmiddag 26 augustus 2017 wordt er een Protestmars gehouden. Verontruste bewoners en politici geven hiermee een signaal af dat het afgelopen moet zijn met het lozen van allemaal zeer gifitige stoffen in lucht, water en bodem door chemiebedrijf DuPont/Chemours. Regelmatig komen berichten naar buiten over eerst PFOA, nu GenX, en mogelijk nog andere stoffen die aangetroffen worden in de bodem en drinkwater. Dit moet stoppen. Ook wordt door onderzoekers van de Vrije Universiteit afgeraden groenten uit eigen tuin te eten vanwege het aantreffen van GenX stoffen.

Loop mee voor schoon water en tegen het lozen van chemisch afval! Ook de PvdA fractie loopt mee.

Zaterdag 26 augustus 2017: Voor Stadskanoor. Verzamelen vanaf 15.30 uur. Start om 16.00 ur.

Politiek gaat weer van start...

{rs_bericht.titel}
dinsdag 22 augustus 2017 - "Het zomerreces is voorbij. Dinsdagavond 22 augustus 2017 zijn er de eerste Adviescommissies: Sociaal, Bestuur en Middelen, Fysiek. Om 18.00 uur in het Stadskantoor komen de commissieleden weer bij elkaar. Er is alleen de bespreking van de Behandelvoorstellen, de nieuwe agenda's voor 29 augustus, 12 en 19 september. Om 19.00 uur is er de raadsbarbecue in restaurant De Merwelanden. Klik hier voor de uitgebreidere agenda."

Herdenking van de gebroeders De Witt

{rs_bericht.titel}
maandag 21 augustus 2017 -

Het was zondag 20 augustus 2017 345 jaar geleden dat de Dordtse broers Johen en Cornelis de Witt in Den Haag door Oranjeklanten werden vermoord. En precies 99 jaar na de onthulling van het monument op de brug. Radiomaker Ben Corino (van Studio De Witt, RTV Dordrecht) was op het idee gekomen om de broers te herdenken. Zo'n vijfenzeventig mensen waren deze zondag naar het monument op de Visbrug gekomen om de gebroeders De Witt te herdenken. Zowel het bestuur van de PvdA Dordrecht als de fractie waren vertegenwoordigd bij deze officieuze herdenking. Historicus Kees Klok legde een verband met de moderne tijd. Johan de Witt was de belangrijkste ...

PvdA: Stop lozingen van giftige stoffen

{rs_bericht.titel}
woensdag 2 augustus 2017 - Steeds weer ontvangen we informatie dat - nu GenX - zich toch in drinkwater en in de bodem bevindt, hoewel dit eerst steeds ontkend wordt door Chemours.

Officiele onthulling Jan Eijkelboomsteegje

{rs_bericht.titel}
woensdag 2 augustus 2017 - Op verzoek van de nabestaanden is het dit steegje geworden. Dat past bij Jan Eijkelboom. Hij was wars van formaliteiten en gewichtigdoenerij.

PvdA wil niet korten op het Persoonlijk Minima Budget

{rs_bericht.titel}
woensdag 2 augustus 2017 - Het is bij elkaar een enorm pakket papier bestaande uit 7 stukken. Als PvdA ga ik het hier hebben over 2 Onderdelen: De Perspectiefnota en het Minimabeleid.

Burgemeester van Veenendaal wordt onze nieuwe burgemeester

{rs_bericht.titel}
woensdag 2 augustus 2017 - Vertrouwenscommissie bestaande uit de fractievoorzitters, met als ondersteuners Anneloes Webster (griffier), wethouder Reynvaan en de heer Loos (plv. voorzitter...

Agenda Drechtraad dinsdag 4 juli 2017 - 19.00 uur in Stadhuis Dordrecht

{rs_bericht.titel}
woensdag 2 augustus 2017 - Jaarstukken 2016 - Kompas 2016: Drechtsteden op Koers? - 1e Bestuursrapportage 2017 - Beleidsvoorstel n.a.v. Evaluatie Minimabeleid - Primaire Begroting 2018 - Perspectiefnota 2018

PvdA fractie in actie bij voetbalwedstrijd

{rs_bericht.titel}
woensdag 2 augustus 2017 - Het ging om het feit dat voetbalvereniging GSC/ODS een elftal heeft van Nederlanders met een Turkse achtergrond. Dat zou in hun ogen niet moeten kunnen, en gevolgen ...

Hoogste tijd voor de nieuwbouw van VV Dubbeldam, MOVADO en Tafeltennisvereniging Dubbeldam op sportpark Schenkeldijk

{rs_bericht.titel}
woensdag 2 augustus 2017 - Een tweede termijn biedt ons de gelegenheid om wat dieper in te gaan op de bijdrages van het college en collega’s. De volgorde wordt daarmee wat ons betreft bepaald door de opmerkelijkheid die sommige bijdragen hadden. Daarbij zullen wij de DK4 buiten beschouwing laten; dit onderwerp bespreken wij morgen uitgebreid. Voorzitter wij wijzen deze Kadernota af omdat deze op drijfzand is gebaseerd, zeker voor ...

Fijne zomer en geniet van de vele zomerfestivals

{rs_bericht.titel}
zaterdag 22 juli 2017 - "De gemeenteraad is met zomervakantie. Ook de PvdA-fractie heeft vakantie. Uiteraard zijn we bereikbaar, hebben we kontakten en gesprekken. We zijn niet allemaal tegelijk weg. U kunt ons altijd mailen via info@pvdadordrecht.nl of ons bellen (kijk bij fractie). Wij wensen iedereen een fijne zomer. Geniet van alle zomerfestival, zoals bijvoorbeeld Pop-Up Market op Beverwijcksplein (laatste zondag van de maand), Kunst op het Groothoofd (iedere zondag), Palm Parkies in Wantijpark (iedere maandagavond) en Rockabilly Square op Statenplein (zondag 20 augustus). Tot ziens..."

PvdA: Stop lozingen van giftige stoffen

{rs_bericht.titel}
vrijdag 21 juli 2017 -

PvdA wil dat de lozingen van giftige stoffen (nu GenX) in lucht, water en bodem stoppen. Steeds weer ontvangen we informatie dat - nu GenX - zich toch in drinkwater en in de bodem bevindt, hoewel dit eerst steeds ontkend wordt door Chemours. Nu weer blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam (Volkskrant vrijdag 21 juli 2017) dat ook in de bodem GenX is aangetroffen en bewoners (zeker op de Staart) wordt afgeraden groente en fruit uit eigen tuin te eten. De onrust wordt steeds groter over wat er nu eigenlijk allemaal aan de hand is. Meer gericht onderzoek is nodig - zeker ook bij volkstuinen. Maar de noodzaak om de lozingen van dergelijke stoffen helemaal te gaan verbieden wordt steeds dringender. Na de zomervakantie hebben wij met onze Tweede Kamerfractie en Provinciale Statenfractie overleg hoe dit zo snel mogelijk te bereiken.

Officiele onthulling van het Jan Eijkelboomsteegje in de Cultuurnacht vrijdag 8 september 2017

{rs_bericht.titel}
donderdag 20 juli 2017 -

De Dordtse schrijver en stadsdichter Jan Eijkelboom krijgt een eigen steegje, het Jan Eijkelboomsteegje, bij het Dordrechts Museum. Vrijdagavond 8 september 2017 om 20.00 uur is de officiele onthulling van het steegje naast het Dordrechts Museum. Op verzoek van de nabestaanden is het dit steegje geworden. Dat past bij Jan Eijkelboom. Hij was wars van formaliteiten en gewichtigdoenerij. Linda Janssen van het Dordrechts Museum is druk bezig met het programma. Het belooft een mooie en verrassende opening te worden. Om 22.00 uur gaat de Cultuurnacht van start, o.a. ook in het Dordrechts Museum en de museumtuin. Vanuit de PvdA-fractie is Jacqueline van den Bergh erbij betrokken. Jan Eijkelboom was lid van de PvdA.

Big Rivers is weer losgebarsten in hartje Dordt

{rs_bericht.titel}
zaterdag 15 juli 2017 -

Vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 juli 2017 is het weer Big Rivers time. Het festival is losgebarsten in het centrum van Dordrecht met diverse podia met volop muziek, zoals op Grotekerksplein, bij Merz, Stadhuisplein en op Bagijnhof.

De sfeer is prima, het weer is uitstekend, en de muziek swingt.

Burgemeester van Veenendaal Wouter Kolff wordt onze nieuwe burgemeester

{rs_bericht.titel}
dinsdag 4 juli 2017 -

In een speciale gemeenteraad op dinsdagmiddag 4 juli 2017 heeft de gemeenteraad de voordracht van de Vertrouwenscommissie opgevolgd. De huidige burgemeester van Veenendaal - de heer Wouter Kolff (VVD), 40 jaar - wordt voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Dordrecht aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Vertrouwenscommissie bestaande uit de fractievoorzitters, met als ondersteuners Anneloes Webster (griffier), wethouder Reynvaan en de heer Loos (plv. voorzitter van de Drechtraad) zijn zeer enthousiast over onze nieuwe burgemeester. De heer Kolff (foto gemeente Veenendaal) is ...

PvdA wil niet korten op het Persoonlijk Minima Budget (PMB)

{rs_bericht.titel}
dinsdag 4 juli 2017 -

Drechtraad, dinsdag 4 juli 2017: Algemene Beschouwingen GR Drechtsteden (Begroting 2018, Perspectiefnota 2018, Jaarrekening 2016, Nieuwe voorstellen Minimabeleid) - Cor van Verk: Het is bij elkaar een enorm pakket papier bestaande uit 7 stukken. Als PvdA ga ik het hier hebben over 2 Onderdelen: De Perspectiefnota en het Minimabeleid. De Perspectiefnota geeft een goed beeld. We staan er positief voor, 8 ton positief. Maar problemen zijn er vooral bij het sociale domein, daar is een miljoenen tekort. En het zijn toenemende tekorten. Oorzaken: ...

Agenda Drechtraad dinsdag 4 juli 2017 - 19.00 uur in Stadhuis Dordrecht

{rs_bericht.titel}
zaterdag 1 juli 2017 - "Bespreekstukken: Algemene Beschouwingen GR Drechtsteden: Jaarstukken 2016 - Kompas 2016: Drechtsteden op Koers? - 1e Bestuursrapportage 2017 - Beleidsvoorstel n.a.v. Evaluatie Minimabeleid - Primaire Begroting 2018 - Perspectiefnota 2018 Klik hier voor de volledige agenda"

PvdA: Meer innovatie bij evenementen

{rs_bericht.titel}
vrijdag 30 juni 2017 -

Gemeenteraad dinsdag 27 juni 2017: Toekennen van speciale status aan evenementen bij Beleid Evenementen en Amateurkunst - Peter Puik: PvdA vindt innovatie bij evenementen een belangrijk onderdeel. Wij willen weten welke effecten grote evenementen hebben op de stad en wat het betekent voor de promotie. Er moet ook ruimte zijn om nieuwe festivals toe te laten. De grote evenementen hebben nu een speciale status, waaronder Big Rivers, Dordt in Stoom, Kerstmarkt en Bach Festival. Zij krijgen veel subsidie. Ook het Bach Festival. We willen de speciale status elk jaar opnieuw vaststellen. Het Bach Festival ...

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid