Agenda Drechtraad dinsdag 4 juli 2017 - 19.00 uur in Stadhuis Dordrecht

{rs_bericht.titel}
zaterdag 1 juli 2017 - "Bespreekstukken: Algemene Beschouwingen GR Drechtsteden: Jaarstukken 2016 - Kompas 2016: Drechtsteden op Koers? - 1e Bestuursrapportage 2017 - Beleidsvoorstel n.a.v. Evaluatie Minimabeleid - Primaire Begroting 2018 - Perspectiefnota 2018 Klik hier voor de volledige agenda"

PvdA: Meer innovatie bij evenementen

{rs_bericht.titel}
vrijdag 30 juni 2017 -

Gemeenteraad dinsdag 27 juni 2017: Toekennen van speciale status aan evenementen bij Beleid Evenementen en Amateurkunst - Peter Puik: PvdA vindt innovatie bij evenementen een belangrijk onderdeel. Wij willen weten welke effecten grote evenementen hebben op de stad en wat het betekent voor de promotie. Er moet ook ruimte zijn om nieuwe festivals toe te laten. De grote evenementen hebben nu een speciale status, waaronder Big Rivers, Dordt in Stoom, Kerstmarkt en Bach Festival. Zij krijgen veel subsidie. Ook het Bach Festival. We willen de speciale status elk jaar opnieuw vaststellen. Het Bach Festival ...

PvdA: Alle scholen moeten mee willen doen

{rs_bericht.titel}
vrijdag 30 juni 2017 -

Gemeenteraad dinsdag 27 juni 2017: Doordecentraliatie Onderwijshuisvesting financiele Contouren - Peter Puik: Het voorstel is om de verantwoordelijkheid voor de schoolgebouwen over te dragen aan de scholen. Hiervoor moet een Cooperatie worden opgericht waarin alle scholen zijn vertegenwoordigd. Bij ons komt het over als het over de schutting gooien van een grote verantwoordelijkheid. Scholen zijn het nog lang niet allemaal eens om dit te doen en zijn hier niet klaar voor. Moeten we dit nu wel willen? Wethouder Heijkoop geeft aan ...

Belofte van ontwikkelaar aan raadsleden om serieus in gesprek te gaan met bewoners over de nieuwbouw is niet nagekomen

{rs_bericht.titel}
vrijdag 30 juni 2017 -

Gemeenteraad dinsdag 27 juni 2017: wijzigingsplan Spuiboulevard 4-88 - Jacqueline van dene van den Bergh: De PvdA is een groot voorstander van het fors aanpakken van de Spuiboulevard om er een echt levendig en fraai stadsgebied van te maken. Met aantrekkelijke stadswoningen, appartementen, groen en water. De Visie op Spuiboulevard en omstreken wordt na de zomervakantie besproken in de raad. Waar we nu aandacht voor vragen is het gebouw Spuiboulevard 4-88, het ...

We moeten geen HMC eiland willen worden

{rs_bericht.titel}
vrijdag 30 juni 2017 -

Gemeenteraad woensdag 28 juni 2017: Bestemmingsplan Dordtse Kil 4 en Bestemmingsplan A16/N3: Jacqueline vd Bergh: De PvdA is altijd meegegaan in de besluitvorming rondom Kil 4. Kritisch waren we wel, vooral over Logistiek, Werkgelegenheid en mate van Duurzaamheid. Maar nu twijfelen we echt. En wij vinden dat wij zelfs moeten twijfelen over nut en noodzaak van Kil 4. Want als de Provincie - nota bene een grote deelnemer in dit project - twijfelt, dan is het zelfs onze plicht als PvdA en als raad om hier serieus aandacht aan te besteden. Voor de PvdA is het verruimen ...

Hoogste tijd voor de nieuwbouw van VV Dubbeldam, MOVADO en Tafeltennisvereniging Dubbeldam op sportpark Schenkeldijk

{rs_bericht.titel}
vrijdag 30 juni 2017 -

Gemeenteraad dinsdag 27 en woensdag 28 juni 2017: Kadernota 2018 / Tweede Termijn: Cor van Verk: Een tweede termijn biedt ons de gelegenheid om wat dieper in te gaan op de bijdrages van het college en collega's. De volgorde wordt daarmee wat ons betreft bepaald door de opmerkelijkheid die sommige bijdragen hadden. Daarbij zullen wij de DK4 buiten beschouwing laten dit onderwerp bespreken wij morgen uitgebreid. Voorzitter wij wijzen deze Kadernota af omdat deze op drijfzand is gebaseerd, zeker voor ...

PvdA fractie in actie bij voetbalwedstrijd

{rs_bericht.titel}
vrijdag 30 juni 2017 - "Er kwam een flinke discussie - in de gemeenteraad van woensdagavond 28 juni 2017 tijdens de Kadernotabehandeling - naar aanleiding van de Motie van 6 raadsleden van BVD. De motie heette "Sporten doe je samen". Het ging om het feit dat voetbalvereniging GSC/ODS een elftal heeft van Nederlanders met een Turkse achtergrond. Dat zou in hun ogen niet moeten kunnen, en gevolgen ..."

Agenda's Gemeenteraadsvergaderingen dinsdag 27 en woensdag 28 juni 2017 - vanaf 14 uur in Stadhuis

{rs_bericht.titel}
vrijdag 23 juni 2017 -

DINSDAG 27 juni 2017: Middagraad vanaf 14 uur: Kadernota 2018 Scopewijzigingen Merwedestraat Oranjelaan en Raadsinformatiebrief

Avondraad vanaf 20 uur: Speciale Status aan Evenementen Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Spuiboulevard 4-88 - wijzigingsbevoegdheid college

WOENSDAG 28 juni 2017: Middagraad vanaf 14 uur: Bestemmingsplan Kil 4 / A16-N3

Avondraad vanaf 20 uur: Kadernota: Einddebat

Verdeel de historische schepen goed over het water van Stadswerven

{rs_bericht.titel}
vrijdag 23 juni 2017 -

Het Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch is bezig om historische schepen (varend erfgoed) ligplaatsen te bieden in het water van Stadswerven. Al jaren wordt hierover met gemeente overlegd. Leefwerf zegt 10 ligplaatsen nodig te hebben om het project financieel succesvol te kunnen uitvoeren. Ook de Provincie is die opvatting toegedaan en wil een Varend Erfgoed Subsidie toekennen voor 10 schepen. De Provincie heeft de gemeente dan ook opgedragen om voor 1 oktober a.s. zich garant te stellen voor 150.000 euro en om 10 ligplaatsen te realiseren. Wethouder Sleeking wil vooralsnog geen harde garantie afgeven voor 10 schepen, wel wil hij zich hiervoor inspannen. Maar volgens de wethouder werkt de ontwikkelaar niet bepaald mee, en hangt er een fors prijskaartje aan. De PvdA vindt dat er nu zo spoedig mogelijk duidelijkheid moet worden gegeven aan het Burgerinitiatief. Wij denken dat met een goede spreiding over het water in de wijk Stadswerven er voldoende historische schepen een ligplaats kunnen krijgen.

Wethouder Sleeking blijft vaag over de realisatie van het Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch

{rs_bericht.titel}
woensdag 21 juni 2017 -

Gemeenteraad dinsdag 20 juni 2017: Jaarstukken 2016 - Grote Projecten / Stadswerven: Motie PvdA en GroenLinks over Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch - Jacqueline van den Bergh: Al jaren zijn we in gesprek over het Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch, dat op de Stadswerven ligplaatsen wil verzorgen voor historische schepen (varend erfgoed). Raad en college hebben veel waardering voor dit initiatief. Leefwerf zegt 10 schepen nodig te hebben voor een levensvatbare uitvoering. Dit is ook besloten door de raad over het Burgerinitiatief. Wethouder Sleeking wil vooralsnog niet verder gaan dan ...

"Cor van Verk: ""Er gaat nog veel mis, maar we hebben er weinig zicht op"""

{rs_bericht.titel}
woensdag 21 juni 2017 -

Gemeenteraad dinsdag 20 juni 2017: Concept begroting 2018 en Concept Jaarstukken 2016 GR Dienst Geozndheid & Jeugd ZHZ - Cor van Verk: Eind maart zijn wij geconfronteerd met verontruste ouders over de knelpunten in de Jeugdzorg. Organisaties konden geen hulp meer verlenen, budget was uitgeput en nog meer tekorten werden verwacht. Dat roept bij ons de vraag op: Gaan wij begroten op realistische cijfers of blijven wij doormodderen met ...

Gedoe met bouwhoogte nieuw appartementengebouw Spuiboulevard 4-88

{rs_bericht.titel}
woensdag 21 juni 2017 -

Adviescommissie Fysiek dinsdag 20 juni 2017: Wijzigingsplan Spuiboulevard 4-88 - Jacqueline van den Bergh: Op verzoek van PvdA, VSP, GroenLinks, D66 en BVD is dit nieuwe bouwplan op de agenda gezet. Het gaat om het oude ANWB-gebouw. Dit wordt omgetoverd tot een appartementengebouw. Bewoners kwamen inspreken. Het bestemmingsplan laat een bouwhoogte van 20 meter toe (ongeveer zelfde hoogte als appartementengebouw boven de Intree). College heeft haar wijzigingsbehoefte ...

Is de bestemming voor Kil 4 als logistiek bedrijventerrein dan nog wel noodzakelijk?

{rs_bericht.titel}
woensdag 21 juni 2017 -

Adviescommissie Fysiek dinsdag 20 juni 2017: Bestemmingsplan Kil 4 / A16-N3 - Jacqueline vd Bergh: De PvdA is totnutoe altijd meegegaan in de besluitvorming rondom Kil 4, vanaf 2009. Het is een langlopend project, waar veel geld en partijen mee zijn gemoeid. Maar de situatie is inmiddels wel veranderd. Voor de PvdA is het ontzettend belangrijk dat er meer werkgelegenheid komt. Want dat is juist de makke in Dordrecht, dat er te weinig werkgelegenheid is, maar wel veel mensen die ...

Gementeraad dinsdag 20 juni 2017 - 14.00 uur in Raadzaal van het Stadhuis

{rs_bericht.titel}
zaterdag 17 juni 2017 - "Bespreekstukken: • Zienswijze Concept Begroting 2018 en concept Jaarstukken 2016 GR Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid • Zienswijze Begroting 2018 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid • Jaarstukken 2016 - de Grote Projecten / in bijzonder Project Stadswerven met behandeling van Motie Pvda en GroenLinks over aantal historische schepen van Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch in de wateren van Stadswerven Klik hier voor de complete agenda"

Agenda's Adviescommissies dinsdag 20 juni 2017 - vanaf 20 uur in Stadskantoor

{rs_bericht.titel}
zaterdag 17 juni 2017 -

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK, vergaderkamer 1: Wensen/Bedenkingen Vorbereidingskrediet Transformatie Regiokantoor Noordenijk 250 Brief n.a.v. de Gunning van de Ontwikkeling van het Regiokantoor aan de Noordendijk Bestemmingsplan Kil 4 en A16/N3 Wijzigingsplan Spuiboulevard 4-88 Herontwikkeling Spuiboulevard / Toekomstige Huisvesting e.o. Ontwikkeling Centrale Bibliotheek Dordrecht Gebiedsvisie Spuiboulevard e.o.

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL, vergaderkamer 3: Zienswijze Solidariteitsafspraken Jeugdhulp Beantwoording raadsvragen m.b.t. raadsvoorstel Vernieuwing Zwembad De Dubbel Variant renovatie en vernieuwing Zwembad De Dubbel Aanpak Discriminatie (vervolg 30 mei 2017)

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN, vergaderkamer 5: Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Financiele Contouren Prognose Reserve EgalisatieReserve ParkeerVoorzieningen 2017 BESLOTEN Prognose Grondbedrijf 2017 BESLOTEN

Klik op de Adviescommissie voor de complete agenda

Agenda's Adviescommissies woensdag 21 juni 2017 - 20 uur in Stadskantoor

{rs_bericht.titel}
zaterdag 17 juni 2017 -

Op woensdagavond 21 juni 2017 worden in de Adviescommissies (Sociaal, Fysiek en Bestuur en Middelen) alle moties en amendementen behandeld van de Kadernota 2018.

Cor van Verk: Wij kiezen voor de sportclubs en niet voor een eenmalig feestje

{rs_bericht.titel}
vrijdag 16 juni 2017 - "Donderdagavond 15 juni 2017 ging de behandeling van de Kadernota 2017 van start in de Gemeenteraad van Dordrecht. De PvdA vindt dat deze Kadernota op financieel drijfzand is gebouwd. De PvdA wil geld geven aan Voetbalvereniging Dubbeldam, Korfbalvereniging MOVADO en Tafeltennisvereniging Dubbeldam voor hun nieuwe huisvesting. De toezegging is er al jaren, maar het college heeft er te weinig geld voor over. Het geld voor het "volksfeest "800 jaar Stadsrechten Dordrecht" (ruim 1 miljoen) en 25.000 euro voor Handhaving Handelsreclame (reclamepolitie, stop de betutteling) wil de PvdA hiervoor gebruiken. Met dit extra geld kunnen de clubs - die een breed sportaanbod in de stad verzorgen - eindelijk aan de slag. Cor van Verk, fractievoorzitter PvdA: Voorzitter, voor u staat een ..."

Kadernota 2018 in Gemeenteraad

{rs_bericht.titel}
dinsdag 13 juni 2017 - "Afwijkend van andere raadsvergaderingen start de behandeling van de Kadernot 2018 op donderdagavond 15 juni 2017 om 20 uur in de Raadzaal van het Stadhuis. Dit in verband met het VNG-congres dat dinsdag 13 en woensdag 14 juni 2017 in Goes plaatsvindt, en waar alle collegeleden en een aantal raadsleden bij aanwezig zijn. Op donderdagavond 15 juni geven de politieke partijen hun visie op de Kadernota 2018 en dienen dan eventueel amendementen en/of moties in. Klik hier voor de agenda en benodigde stukken zoals de Kadernota 2018. "

Viering 12,5 jaar Drechtraad: Stapje terug of Maak D'er Echt een stad van ...

{rs_bericht.titel}
donderdag 8 juni 2017 -

Tijdens de Drechtsteden Dinsdag 6 juni 2017 werd het 12,5 jarige jubileum gevierd van de Drechtraad, zeg maar de Gemeenteraad van de Drechtsteden, waarin alle politieke partijen zijn vertegenwoordigd. Burgemeerster Van der Velden vond dat we kritisch moeten kijken of het model nog wel voldoet voor de opgaven waar we voor gesteld zijn. Hij citeerde oud burgemeester Bandell die vond dat we in gelijkheid met de verschillende steden moeten samenwerken. Dordrecht mocht niet te dominant worden. De Drechtraad is volgens Van der Velden professioneel geworden. Er wordt meer regionaal gedacht.

Minister Ronald Plasterk had niet gedacht dat het deze ...

Speerpuntenboekje Werkgevers Drechtsteden: Regionaal versus lokaal, intensievere samenwerking in de regio (perspectief Drechtstad)

{rs_bericht.titel}
donderdag 8 juni 2017 - "Op de Drechtsteden Dinsdag 6 juni 2017 overhandigden de Werkgevers Drechtsteden aan de aanwezige raads- en Drechtraadleden hun speerpuntenboekje: Drechtstad in Balans. Dit met het oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. De speerpunten van de werkgevers zijn: 1)Verbetering infrastructuur 2) Ingrijpende maatregelen op de "Ruit van de Drechtsteden" om bereikbaarheid en leefbaarheid van regio te verbeteren 3) Kwaliteit en matsch van aanbod technisch onderwijs vergroten in aansluiting op vraag vanuit bedrijfsleven 4) Meer regionaal bij het MKB aanbesteden 5) Energietransitie 6) Regionaal versus lokaal, intensievere samenwerking in de regio (perspectief Drechtstad)"

PVDA: Geen korting op Persoonlijk Minima Budget (PMB)

{rs_bericht.titel}
donderdag 8 juni 2017 -

Drechtsteden Dinsdag 6 juni 2017 - Carrousel Sociaal: Beleidsvoorstel n.a.v. Evaluatie Minimabeleid - Cor van Verk: In Dordrecht en de Drechtsteden neemt de armoede toe. 1 op de 8 inwoners is door de armoedegrens gezakt. Om de mensen een beetje tegemoet te komen heeft de Sociale Dienst een aantal regelingen bedacht waar mensen met een sociaal minimum een beroep op kunnen doen. De belangrijkste en de bekendste regelingen zijn het SMS-Kinderfonds en het PMB. Het eerste fonds is bedoeld voor ouders met schoolgaande kinderen. Zij kunnen daaruit een bijdrage krijgen voor de (vrijwillige) ouderbijdrage, sportactiviteiten of culturele uitstapjes naar bijvoorbeeld een museum. Het Persoonlijk Minima Budget (PMB) is bedoeld voor mensen die al jaren in de bijstand zitten zij krijgen één keer per jaar een extraatje van de SDD een bedrag dat tussen de 125 en 565 euro, afhankelijk van de omstandigheden waaronder men leeft. De wethouder stelt nu voor ...

"Cor van Verk: ""Ombudsman/vrouw is onafhankelijk, we zien te veel dingen fout gaan"""

{rs_bericht.titel}
vrijdag 2 juni 2017 -

Woensdagmiddag 31 mei 2017 was er in de Buitenwacht de tweede bijeenkomst over Armoede: Sociaal Offensief tegen Armoede in de Drechtsteden. Georganiseerd door het Platform tegen Armoede in de Drechtsteden. Het was een vervolg op de bijeenkomst op Internationale Armoededag in oktober 2016. Toen is er met de politiek, bewoners en organisaties een 18 punten lijst opgesteld. O.l.v. Kees Thies vond deze middag de discussie plaats over wat er met die 18 punten is gebeurd. Cor van Verk was namens de PvdA deze middag aanwezig. Wethouder Peter Heykoop vertelde over zijn nieuwe voorstellen voor het Minimabeleid. Deze voorstellen worden dinsdag 6 juni a.s. in de Drechtraad (carrousel Sociaal) ...

Agenda Drechtsteden Dinsdag 6 juni 2017 - in Landvast te Alblasserdam

{rs_bericht.titel}
vrijdag 2 juni 2017 - "19.30 uur: JUBILEUM CARROUSEL: Toespraak Minister Ronald Plasterk, interviews oud Drechtraadleden, referaten van Prof.Dr. K. Peters en Prof.Dr. M. Boogers en debat 21.20 uur: DRECHTRAAD: Benoemen lid Auditcommissie Drechtsteden 21.45 uur: CARROUSEL BESTUUR & MIDDELEN: Jaarstukken 2016 GR Drechtsteden Kompas 2016: Drechtsteden op Koers? Perspectiefnota 2018 21.45 uur: CARROUSEL SOCIAAL: Beleidsvoorstel n.a.v. Evaluatie Minimabeleid 21.45 uur: CARROUSEL FYSIEK: Overhandiging Speerpuntenboekje van Werkgevers Drechtsteden Woonvisie: Stand van Zaken Klik hier voor de uitgebreide agenda"

Duurzaam en Logistiek is wel een zeer slechte match op Kil 4

{rs_bericht.titel}
donderdag 1 juni 2017 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 30 mei 2017: Sprekersplein over ontwerp bestemmingsplannen Bedrijventerrein Kil 4 en A16/N3 - Jacqueline van den Bergh: Een flink aantal sprekers en publiek hadden de moeite genomen om naar het Stadskantoor te komen om hun zorgen, afwijzingen en suggesties kenbaar te maken aan de commissieleden. Iedere inspreker kreeg 5 minuten ter beschikking en binnen die tijd werden flink wat zorgen tot uiting gebracht. Het terrein Kil 4 is al jaren bestemd tot een duurzaam bedrijventerrein, in samenwerking met Provincie, Rijk, Gemeente en Havenbedrijf Rotterdam. Een groot aantal zienswijzen zijn ingebracht op het Ontwerp Bestemmingsplan en een deel daarvan werd toegelicht op het Sprekersplein. De Provincie had ook een zienswijze ingebracht, waarin zij - ...

PvdA wil dat de opstellocatie van de Arrivatrein bij de Crayensteinstraat verdwijnt - brede steun in commissie

{rs_bericht.titel}
donderdag 1 juni 2017 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 30 mei 2017: Opstelllocatie Arrivatrein Dordrecht - Jacqueline van den Bergh: De PvdA heeft vragen gesteld over de overlast voor bewoners aan de Crayensteinstraat en Krommedijk van de Arrivatrein die daar 's nachts wordt gestald. Het is een officiele opstellocatie, daar wordt al lange tijd vergunning voor verleend. De PvdA wil dat hier een einde aan komt. Omwonenden hebben veel last van herrie in de nacht vanwege piekgeluiden airco's en generatoren, aanslaan en bromgeluiden. Ook belemmert de forse trein het uitzicht van menig bewoner. De trein staat pal voor hun huizen. Het college erkent dat er een vorm van overlast is, maar alles is conform regelgeving. Dat kan wel zo zijn vindt de PvdA, maar dat wil nog niet zeggen dat het goed is. Leefbaarheid komt steeds ...

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid