Regioactiviteiten

Drechtsteden: Eigen karakter en cultuur versterken

De Drechtsteden bestaan uit Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Alblasserdam en Hendrik Ido Ambacht. Dit zijn zes zelfstandige gemeenten, elk met een eigen karakter en cultuur. Samengaan in één Drechtstad is dan ook niet aan de orde. Samenwerking wel, want dat brengt inhoudelijke, organisatorische en financiële voordelen voor alle gemeenten met zich mee en een sterkere positie in contacten met de provincie, het rijk, het bedrijfsleven, organisaties en zelfs Europa. Op het gebied van wonen, werken en onderwijs wordt al veel samengewerkt. Er is een Sociale Dienst Drechtsteden, die voor alle Drechtsteden de sociale voorzieningen verzorgd.

Regionale samenwerking vraagt wat de PvdA betreft ook om regionale democratische controle en bestuur. Het Drechtstedenbestuur en de Drechtraad beslissen in goede afstemming met gemeenteraden en colleges van B&W over regionale zaken. Daarbij moet duidelijk zijn wat de bevoegdheid is van de gemeenteraad en wat van de Drechtraad. De positie van de Drechtraad tegenover het Drechtbestuur moet worden versterkt. De PvdA-ers in de Drechtraad werken al nauw samen. Binnen de regio Drechtsteden wil de PvdA kostenbesparing door efficiënter werken.

Actiepunten van de PvdA voor de komende periode:

  • De vaarroutes en -tijden van de Waterbus moeten worden voortgezet, uitgebreid en beter afgestemd op fiets-, bus- en autovervoer. 
  • We willen goede busroutes en een goed regionaal fietspadennet.
  • We willen meer plezier- en beroepsvaart in onze regio en het toerisme stimuleren.
  • Bij de samenwerking tussen scholen onderling en met het bedrijfsleven moeten we over gemeentegrenzen heen kijken.
  • Er moet meer werkgelegenheid komen. We streven naar 1.000 extra arbeidsplaatsen in 2014.
  • We willen een Drechtstedenpas voor iedereen.

 

Kijk ook op de Website van de Drechtsteden

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid