Woonvisie: Lokale uitwerking

Woonvisie: Lokale uitwerking
donderdag 7 juni 2018
Adviescommissie Fysiek woensdag 6 juni 2018: Startnotitie lokale uitwerking Woonvisie - Alexander Jansen:

Voorzitter, collega’s,

Wij bespreken hier een startnotitie voor de lokale uitwerking van de regionale woonvisie 2017-2031. 
• Gebrek aan ambitie om vaart te maken. Wij vinden dit een weinig ambitieuze startnotitie die deels ook al is achterhaald door de politieke realiteit, in het bijzonder het nieuwe collegeakkoord en de daarin opgenomen ambities. Op 12 december 2017 is de regionale woonvisie vastgesteld, en u presteert het nu om een tijdpad aan ons voor te stellen waarin de raad de lokale uitwerking in februari 2019 zal vaststellen. Ondertussen is er geen woning extra gebouwd door dit traject!

• Thema’s. Wij vragen ons af wat die kaders zijn waarbinnen de lokale paragraaf moet worden opgesteld. Er worden een aantal thema’s genoemd. Maar geïnspireerd op de lokale paragraaf van Sliedrecht, daar is men al veel verder, zouden wij suggereren ook nog expliciet uitwerking te geven aan voldoende aanbod, voor jongeren en senioren, doorstroming en diversiteit van wijken. 

• Bouwlocaties. Een tweede opmerking, in de notitie wordt aangegeven dat het voor de gemeente Dordrecht gaat om 10.000 woningen die “vooral in de Spoorzone” gebouwd zouden moeten worden. Inmiddels ligt er een collegeakkoord dat spreekt over 4000 woningen in de komende vier jaar, te beginnen op binnenstedelijke locaties zoals Stadswerven, Wilgewende, Leerpark, Gezondheidsboulevard en Amstelwijck. De notitie zou op dit punt geactualiseerd moeten worden. 

• Zoals onze fractievoorzitter Inge Stevens ook al heeft aangegeven in onze eerste reactie op het collegeakkoord, zouden wij kort na de zomer een geactualiseerd overzicht willen ontvangen van locaties waarop gebouwd zou kunnen worden, zoals voor het laatst opgesteld in april 2017. Wij stellen voor daarmee niet tot november a.s. te wachten en onze Commissie daar al eerder bij te betrekken. Daarbij wijzen we ook op de relatie met de discussie over de Omgevingswet. 

• Overigens, het collegeakkoord gaat dus uit van minder woningen. Want deze startnotitie gaat nog uit van 14.000 woningen extra inclusief autonome groei, het college akkoord slechts van 10.000. Waar zijn die 4.000 woningen eigenlijk gebleven in de onderhandelingen? 

• Corporatiebezit/sociale huurwoningen. Verwezen wordt naar de PALT-afspraken in relatie tot het corporatiebezit, graag zien wij hierover een nadere uitleg opgenomen. Voor de PvdA staat de leefbaarheid van sterke wijken met diversiteit voorop. Zondag jl. uitten corporatiedirecteuren zich bezorgd over de toenemende concentratie van kwetsbare groepen in ghetto-achtige wijken. Dit aspect zou moeten worden meegenomen wat onze fractie betreft, waarbij ook ingegaan zou moeten worden op de beschikbaarheid en spreiding van voldoende sociale huurwoningen.

Na de zomervakantie komt er een gewijzigde Startnotitie Lokale Uitwerking Woonvisie n.a.v. de opmerkingen in de commissie. De nieuwe wethouder Wonen - Marco Stam - zegde dit toe.
Daarin wordt o.a. meegenomen de Energietransitie voor de bestaande woningen.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid