Woningen in Wielwijkpark voor 'Wielwijk, Sterk en Weerbaar'

Woningen in Wielwijkpark voor 'Wielwijk, Sterk en Weerbaar'
woensdag 31 januari 2018
Adviescommissie Fysiek, dinsdag 30 januari 2018: Bestemmingsplan 1e Herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, Locatie Parkrand Wielwijkpark en Reeweg Zuid- Jacqueline van den Bergh:

Het plan om aan de rand van het Wielwijkpark zo'n 15 huizen te bouwen (met zelfbouwkavels) is al oud. Op het terrein van Yilmaz (particulier aan de Reeweg Zuid) komen 5 huizen en op de locatie van het volkstuinencomplex De Vrije Tuinder zouden ook nog eens 5 woningen komen. Door de crisis is het plan in de ijskast gezet. Nu de crisis voorbij is en er grote behoefte is aan woningen (betaalbaar en duur) wil de gemeente uitvoering gaan geven aan het plan. Het Bestemmingsplan moet hiervoor worden gewijzigd.

De afspraak is de opbrengst van de woningen te gebruiken om de vernieuwing van Wielwijk te betalen (“Wielwijk, Sterk en Weerbaar”). De Trompweg wordt verlegd naar langs de A16 (flats worden langs de A16 gesloopt) en de huidige Trompweg wordt een mooi groen gebied, een verlenging van het park.

Dit is een oud plan en de PvdA is al eerder accoord gegaan met bouwen van woningen aan de rand van het park, omdat de opbrengst hiervan gebruikt gaat worden voor het verder verbeteren van Wielwijk. Wat voor ons belangrijk is. De PvdA is weliswaar geen voorstander van bouwen in parken. De parken zijn de groene longen van onze stad. Maar omdat in dit geval het ten goede komt aan Wielwijk en er veel park voor terugkomt gaan wij accoord.

Bewoners van Dordtse Hout en Reeweg Zuid hebben ingesproken. Ze vroegen onze aandacht voor de toegangsweg naar de nieuwe woningen in het park en het behoud van het groen. In het Bestemmingsplan wil men de toegangsweg weg via de Reeweg Zuid laten lopen en via kleine groene weggetjes naar de huizen. Dit gaat ten koste van veel groen. Dat wordt gekapt. Omdat die weggetjes moeten worden verbreed voor autoverkeer.

De PvdA lijkt de suggestie van de bewoners om via de parkrand de toegangsweg te laten lopen een beter idee, ofwel via Waterstein. Het bouwverkeer gaat in ieder geval langs Waterstein en niet over de Reeweg Zuid. Daarvoor wordt de weg al aangelegd.

We zijn afgelopen zaterdag met de commissie Fysiek en met bewoners daar ter plekke gaan kijken, en volgens ons is daar ruimte voor. Er ligt nu een fietspad. Dat kan wat verbreed kan worden, zodat ook auto’s erover heen kunnen tot aan de huizen. Extra groen kan worden aangebracht, om het zicht te verfraaien. Ook in het Overkamppark staan een aantal huizen, en bewoners kunnen met hun auto door het park naar hun huizen rijden. Wij willen deze variant van de bewoners nader uitgewerkt zien.

Wij vinden dat u bewoners mee moet nemen in de verdere uitwerking van de plannen. Niet alleen inloopbijeenkomsten houden, maar vanaf begin goed overleggen over de nieuwe situatie en de mogelijkheden. Zoals vroeger gebruikelijk was. Bij de nieuwe Omgevingswet wordt het stadsgesprek aan het begin veel belangrijker. Daar moeten we nu al mee aan de slag bij nieuwe plannen.

De PvdA wil zoveel mogelijk groen behouden in dit gebied. Volgens het Bestemmingsplan moet veel groen weg om de landweggetjes te verbreden voor de auto. Ook bij de nieuwe huizen wordt groen weggehaald. Wij zijn hier niet voor. Al te veel en te makkelijk wordt groen op ons eiland gekapt. Ook het groen bij de nieuwe woningen moet zoveel mogelijk in stand blijven. Beleid moet juist zijn om het groen op ons eiland veel beter te beschermen en zoveel mogelijk te behouden. Wij willen de variant van de toegangsweg via de parkrand of via Waterstein dan ook verder uitgewerkt zien, met zoveel mogelijk behoud van het groen.

Wethouder Reynvaan zegde toe de toegangsweg te willen onderzoeken en maakt een Addendum bij het voorstel.
Want de huizenbouw kan gewoon doorgaan, daartoe is nu besloten en wordt nu niet nog meer vertraagd.
Alleen de weg naar de huizen wordt opnieuw onderzocht.
Dinsdag 20 februari a.s. komt het in de gemeenteraad.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid