Windmolen Krabbegors in Zeehavengebied

Windmolen Krabbegors in Zeehavengebied
donderdag 7 juni 2018
Adviescommissie Fysiek: Afleggen van een verklaring van geen bedenkingen windturbine Krabbegors - Herman van der Plas:

Voorzitter, collega’s,

De PvdA fractie heeft met belangstelling geluisterd naar de inbreng van diverse belanghebbenden in het sprekersplein. Deze inbreng bouwde duidelijk voort op de argumenten die vorig jaar al over de betreffende windturbine waren gewisseld. Wij menen dat over de structuurvisie windenergie in de afgelopen periode een zorgvuldig proces heeft plaatsgevonden. Daarbij zijn locaties voor windturbines afgevallen, en behalve de vier inmiddels gerealiseerde turbines op de KIL IV, resteert nu voorlopig dit laatste concrete plan. Wat betreft het nieuwe college is er zelfs ook nog maar ruimte voor één extra windturbine. Zoals ook in het sprekersplein benadrukt, hebben wij – als Dordtenaren - een verantwoordelijkheid te pakken op ons eiland om onze bijdrage te leveren aan het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en het bestrijden van de klimaatverandering. “Voor de toekomst van onze kinderen” zeg maar. Wij zijn dan ook – met D66 - wel teleurgesteld in het uitgangspunt van het nieuwe college. 

Maar terug naar de Krabbegors. In de meeste Nederlandse zeehavens zijn windturbines een gebruikelijk fenomeen, maar hier in Dordrecht wordt het enige voorstel voor plaatsing in de Dordtse haven bekritiseerd door sommige bedrijven waaronder ook het Havenbedrijf Rotterdam.  • Dat laatste verbaast ons wel. Onze fractie vindt dat het Havenbedrijf – toch een semipublieke organisatie - ook vanuit de eigen bedrijfsmissie (“wij willen koploper in de duurzaamheidstransitie zijn”) het duurzaamheidsargument zwaarder zou moeten wegen dan een argument gericht op de mogelijke uitgifte van de belendende grond of voor een mogelijk gebruiksdoel.

Voor zover bedrijven zich niet willen vestigen naast een windturbine, dan is het wat ons betreft “jammer maar helaas”, en verwelkomen wij liever een bedrijf met meer maatschappelijke verantwoordelijkheid. En bij voorkeur ook een bedrijf dat bijdraagt aan een duurzame en circulaire economie! Bedrijven zijn wettelijk minder beschermd dan huishoudens bij de plaatsing van windturbines, maar gevaarlijke situaties moeten natuurlijk voorkomen worden. Wat dat betreft bedanken we voor de geruststellende beantwoording op de vraag van de fractie SGP/CU. Wat betreft hinder van naastgelegen bedrijven lijkt ons de overlast voor kraanmachinisten wat theoretisch. Verder vernamen we tijdens het sprekersplein dat een deel van de slagschaduwoverlast voor een van de buurbedrijven kan worden voorkomen door de windturbine een beperkt aantal uren per jaar stil te zetten. Daarover moeten afspraken te maken zijn lijkt ons. 

We hebben ook de bezwaren gehoord van inwoners uit Zwijndrecht, maar we zijn gezien de afstand tot de betreffende woonwijk, de omstreden overlast van laagfrequent geluid en ook de tussenliggende industrie niet erg overtuigd van de beargumenteerde overlast. En daarnaast, laten we niet vergeten dat 350 Dordtenaren achter deze windturbine op Krabbegors staan!

Kortom, wij zien alles afwegende geen bedenkingen tegen het plan voor deze windturbine, maar denkbaar is dat er nadere afspraken over de exploitatie-uren van de turbine gemaakt kunnen worden zoals ook elders in Nederland niet ongebruikelijk. Daarnaast zien wij graag de verklaring van geen bedenkingen opgerekt tot een verklaring van geen bedenkingen en wensen. En dan wensen wij dat door het nieuwe college opnieuw gekeken zal worden naar mogelijkheden om zonder geweld te doen aan de belangen van burgers en landschappelijke belangen een ruimer aantal windturbines te realiseren in Dordrecht, zo mogelijk binnen een nationale windvisie of provinciaal plan.

Na discussie in de commissie tekende zich toch een meerderheid af voor plaatsing van de windmolen op deze locatie. Het voorstel gaat nu als Hamerstuk naar de gemeenteraad van dinsdag 19 juni 2018.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid