Wethouder Sleeking blijft vaag over de realisatie van het Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch

Wethouder Sleeking blijft vaag over de realisatie van het Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch
woensdag 21 juni 2017
"

6 schepen in de Zuidelijke Insteekhaven en zegt geen garantie af te geven voor 10 schepen. Wel zegt hij al jaren in gesprek te zijn met betrokken partijen, in de praktijk is dit de ontwikkelaar op Stadswerven OCW, om te kijken waar nog meer ligplaatsen kunnen worden gevonden in het gebied. De Provincie wil een Varend Erfgoed Subsidie verstrekken en heeft nu een dringend beroep gedaan op de gemeente om zich garant te stellen voor 150.000 euro en om voor 10 schepen ligplaatsen te organiseren. De Provincie gaat dus duidelijk uit van 10 schepen. PVDA: ""U zegt daarop dat u contractuele verplichtingen heeft aan OCW en u wijst op het besluit van de raad van 20 december j.l. Besloten is 6 schepen, maar met de toezegging dat de locatie voor meer schepen in overleg met de andere partijen (lees de ontwikkelaar) worden bepaald"".

Provincie wil nu duidelijkheid voor 1 oktober i.v.m. de Varend Erfgoed Subsidie. Gemeente moet garant staan voor 150.000 euro, en duidelijkheid geven over 10 schepen. PVDA: ""Dat raadsbesluit is uitgegaan dat na uw inspanningen het 10 schepen gaat worden. Zo is het ook in de commissie besproken, waar de initiatiefnemer zelf bij zat. Wat gaat u nu doen om ervoor te zorgen dat er ligplaatsen komen voor die 10 schepen in de wijk Stadswerven ruim voor 1 oktober a.s.? Nogmaals de provincie heeft op u een dringend beroep gedaan. We doen dat ook, en dienen een motie in (PvdA, GroenLinks en D66) om ervoor te zorgen dat het Burgerinitiatief kan worden uitgevoerd. Wethouder wat gaat u doen om het Burgerinitiatief te realiseren?""

Wethouder Sleeking: College heeft toegezegd 25% van de insteekhaven voor 4 of 5 schepen in de Zuidelijke Insteekhaven. Maar ik geef geen garantie voor 10 schepen. We zijn gebonden aan OCW. Daar hangt een rekening aan, bij de Landtong. We hebben nog geen businesscase. Jammer. Op dit moment ben ik bereid tot een intentieverklaring. Ook kan ik geen garantie geven aan de Sigfried dat zij precies op deze plaats kunnen blijven liggen. Wat is een haalbare businesscase? Zijn 10 schepen nodig? Provincie wil garantie op 10 schepen. Omvang Franse Motor is fors. Steun van de raad is er al heel lang. Ik pak die handschoon op. Gesprekken met provincie, initiatiefnemer en gemeente lopen nog. Indien mogelijk ben ik daarbij. Zo snel mogelijk zal ik terugkoppelen. Met elke stap in dit project, gaan de gesprekken met OCW wel wat soepeler. De klus is om tot overeenstemming te komen. Dat betekent wel dat je gaat betalen. We zitten opgesloten in een kontrakt wat ons niet echt helpt. Maar kontrakt is een kontrakt.

AFSPRAAK: Gesprek provincie, gemeente en Leefwerf vindt plaats voor de zomervakantie. Daarna terugkoppeling naar raad. In september definitief besluiten tot een succesvolle realisatie van Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch.

Zie de motie hieronder ...

"

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid