Wethouder geeft geen garantie voor 10 historische schepen

Wethouder geeft geen garantie voor 10 historische schepen
donderdag 21 december 2017
Gemeenteraad dinsdag 19 december 2017: Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch - Jacqueline van den Bergh:

Over het Burgerinitiatief Leefwerf de Biesbosch wordt al jaren gesproken. Ook vorig jaar zaten we hier als raad om over exact hetzelfde te praten. Maar nu moet er echt een beslissing komen. Kan het Burgerinitiatief na al die jaren nu echt aan de slag gaan? Wat de PvdA betreft zeker. Het gaat erom om 10 ligplaatsen voor historische schepen in en rondom de Stadswerven ter beschikking te stellen en om een huurovereenkomst voor 10 ligplaatsen voor de periode van 30 jaar. De Provincie vraagt hiervoor aan de gemeente een garantie af te geven, zodat het burgerinitiatief succesvol aan de slag kan gaan.
Zodra die garantie er komt, geeft de Provincie een subsidie voor Varend Erfgoed van 2 ton. De Provincie stelt de subsidie beschikbaar in de overtuiging dat Leefwerf de Biesbosch een belangrijke bijdrage zal leveren aan het cultureel erfgoed in Dordrecht en de Waterdriehoek.

Er is ruimte voor 5 Schepen in de Zuidelijke Insteekhaven, en De Rene Siegfried en de Veerdienst 3 in het Wantij. De overige 3 kunnen er niet bij en voorlopig ook niet elders langs de Wantijkade, want dat wordt geclaimd door OCW (de ontwikkelaar). Deze 3 schepen kunnen tijdelijke ligplaatsen krijgen in de Kalkhaven en de Riedijkshaven. Dat vinden wij een goede oplossing.

De PvdA gaat er dan ook van uit dat de wethouder die garantie aan de Provincie afgeeft wanneer de gemeenteraad accoord gaat met het besluit voor 10 historische schepen. En dat de Provincie de subsidie voor Varend Erfgoed van 2 ton dan ook beschikbaar stelt. 

Dit type Burgerinitiatieven heeft het lastig, omdat het Grondbedrijf en andere commerciele partijen erbij betrokken zijn. Het is dat Leefwerf het al die jaren heeft volgehouden, zich steeds heeft aangepast en met informatie is blijven komen. Dat vinden wij best knap. Een ander had allang de handdoek in de ring gegooid. De PvdA wil dat Burgerinitiatieven eerder vanaf de start worden bijgestaan door ambtenaren. Zodat sneller kansen en knelpunten worden ingeschat. Ook afspraken kunnen dan beter met de diverse partijen worden gemaakt.

Wij hebben van bewoners op de Stadswerven reacties ontvangen. Zij uiten hun zorgen en vrezen overlast van de historische schepen. Zij willen veel meer betrokken worden bij de verdere uitvoering en planning. De PvdA onderschrijft dit.
Wat ons betreft komt er een vast overleg met bewoners over de ligplaatsen en op welke wijze overlast voorkomen kan worden. De bewoners moeten prettig kunnen wonen op de Stadswerven. Juist deze wijk zou een mix worden van wonen en andere functies, zodat er een duidelijke binding is met de binnenstad. Het was ook vanaf het begin duidelijk dat er in de wateren rondom Stadswerven ruimte zou komen voor historische schepen. Historische schepen geven juist iets extra’s en houden de herinnering levend aan het verleden op deze locatie. Uiteraard wel met een goede afgestemming met betrokken partijen en bewoners.

Hoewel er nog wat haken en ogen zijn bij de uitvoering, vinden wij toch dat wij als raad vanmiddag het Burgerinitiatief groen licht moeten geven. Want het zou toch wel uiterst teleurstellend zijn als we nu na al die jaren het initiatief kopje onder laten gaan. En het belangrijkste is dat de Provinciale subsidie ter beschikking wordt gesteld. 

Wethouder Sleeking zei zich uitvoerig te hebben beraden. Maar hij heeft toch geconcludeerd dat 10 schepen op dit moment niet gerealiseerd kunnen worden. Dus kan hij ook geen garantie geven. Het college kan geen toezeggingen doen die niet uitvoerbaar zijn. Hij wil naar een praktisch uitvoerbaar plan. Eerst de Zuidelijke Insteekhaven. De druk van de Provincie ervaart de wethouder als klemmend en belemmerend voor een oplossing. Het college gaat door met het plan voor 5 historische schepen in de Zuidelijke Insteekhaven. Cofinanciering is nu dan niet mogelijk. We hopen dat de Provincie het toch nog wil steunen. Wij willen het varend erfgoed plekken geven en willen recht doen aan het breed gedeelde verlangen om aan het initiaitef te voldoen. Maar binnen onze kaders. 

De gemeenteraad heeft een gezamenlijk Amendement gesteund om gefaseerd 10 historische schepen mogelijk te maken: met eerst 5 historische schepen in de Zuidelijke Insteekhaven, daaraan toe te voegen ook de ligplaatsen in het Wantij voor de Rene Siegfried en de Veerdienst 3. En roept het college op om mee te werken aan de maximale inspanningsverpichting voor het realiseren van minimaal 7 en maximaal 10 ligplaatsen voor historische schepen voor 2020 (incl. De Siegfried en de Veerdienst 3).

De PvdA vindt dat deze manier van werken uiteindelijk op hetzelfde neerkomt als wat de Provincie wil en waar ze de garantie voor vraagt: nl. uiteindelijk 10 ligplaatsen voor historische schepen.
De PvdA vindt het dan ook zeer teleurstellend dat de wethouder die garantie niet geeft en 2 ton subsidie in het water gooit.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid