"Wat is Krispijn u waard?"

vrijdag 2 maart 2018
Op een ijskoude donderdagavond 1 maart 2018 vond een verkiezingsdebat plaats in Wijkcentrum De Koloriet georganiseerd door OKBZ, de Oud Krispijn Bewoners Zelforganisatie.

Zowel van de kant van bewoners als van de kant van (kandidaat-)politici was er een hoge opkomst. Onze kandidaat op plaats nr. 4 Alexander Jansen nam voor ons aan het debat deel en verdedigde in de levendige discussie de wijkrelevante speerpunten in ons programma “Dordrecht Sterke Stad”. Ook raadsleden Cor van Verk, Jacqueline van den Bergh en Peter Puik en kandidaat op nr. 7 Herman van der Plas waren aanwezig.

Verkeer in en door de wijk
Eerst ging de discussie over verkeer in en door de wijk. Hier kwamen behalve Krispijn - specifieke punten zoals het harde rijden op de Krispijnseweg en de Brouwersdijk - ook zaken aan de orde die eigenlijk in heel Dordrecht spelen. Zoals handhaving op 30- en 50-km straten en het snelheidsonvriendelijk inrichten van 30-km straten. Alexander wees op de aandacht die de PvdA deze raadsperiode - de laatste tijd ook samen met andere partijen - ruimte heeft gegeven aan deze problemen. 

Leefbaarheid
Het tweede thema was “Leefbaarheid (schoon heel en veilig)”. Dat thema was scoren voor open doel voor Alexander, want onze inzet in ons programma onder Wonen en Wijken is glashelder. Zo moeten wijkbrigades hier flink aan bijdragen. Dit zijn mensen in participatiebanen die de wijk schoon houden.
Een interessant dilemma dat aan de orde kwam was wel de vraag of je bijvoorbeeld zwerfafval niet veel meer aan de bron moet bestrijden. Niet alleen door aandacht hieraan op school te geven, of afval via statiegeld tegen te gaan, maar ook door burgers meer aan te spreken op hun gedrag en ook door zelf het goede voorbeeld te geven gedrags- en mentaliteitsverandering te bevorderen. Alexander wees daarbij wel op het feit dat een vervuilde omgeving eerder vervuilend gedrag uitlokt dan een opgeruimde omgeving.

Communicatie met gemeente en burgerparticipatie
In de discussie over communicatie met de gemeente kwam vanzelfsprekend de situatie rond het Movadoterrein en de Patersweg aan de orde. Alexander wees aan ons bezoek aan de bewoners rond de Patersweg die aanvankelijk een tijdelijke bestemming aan het braakliggend terrein hebben gegeven. Maar die na de overdracht aan de gemeente niet meer als relevante partij zijn betrokken bij de definitieve herontwikkeling van het gebied. Alexander verwees naar de aandacht die de PvdA hiervoor heeft gevraagd bij de gemeente. Ook BVD-raadslid Marco Stam gaf aan dat de situatie hun aandacht had. Verder was de teneur van de discussie dat de gemeente burgers serieuzer moet betrekken, maar aan de voorkant ook heldere randvoorwaarden moet stellen om ernstige teleurstelling te voorkomen. Het dilemma dat aan bod kwam was ook in hoeverre je zaken vooral in de wijk zou moeten regelen, zonder de rol van de gemeenteraad uit te hollen. Die kan immers bredere afwegingen maken. En zoals Joost Veldman (CU/SGP) uit eigen ervaring benadrukte: het gebeurt maar zelden dat alle bewoners in een wijk het met elkaar eens worden. Er moet dus altijd wel een democratisch gecontroleerde knoop doorgehakt worden.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid