Waar zijn de daklozen onder Zwijndrechtse Brug naartoe?

Waar zijn de daklozen onder Zwijndrechtse Brug naartoe?
donderdag 12 januari 2017

zou gaan en dat deze - op één na - geplaatst zijn in de maatschappelijke opvang. Nu blijkt het om meerdere mensen te gaan en deze mensen zijn op dit moment uit beeld van het Leger des Heils. Klopt het bericht dat het om meer mensen gaat dan de vier waar de wethouder het over had?

2) Door maatschappelijke organisaties is gevraagd om zorgvuldigheid en om met beleid deze locatie te ontruimen. Om de kontakten met deze groep niet te verstoren. Wij hebben evenwel nu de indruk dat snelheid van handelen meer prioriteit had dan het zoeken naar oplossingen voor de groep daklozen. Wat heeft u gedaan met de adviezen van o.a. het Leger des Heils? Heeft de snelheid van handelen de gevraagde zorgvuldigheid niet in de weg gestaan?

3) De kans is erg groot dat deze mensen nu op een andere plek buiten slapen. Welke stappen worden ondernomen om deze mensen weer in beeld te krijgen? Het is bekend dat er mensen in deze groep medische verzorging nodig hebben. Hoe wordt dit nu gerealiseerd?

4) Het Leger des Heils geeft duideljk aan dat er mensen uit deze groep niet in de reguliere opvang passen. Door de PvdA is een aantal keren gevraagd naar de zogenaamde skaeve husen. In hoeverre is hier met de maatschappelijke opvang over gesproken en zijn hier al concrete plannen voor?

5) Ook is er in de Adviescommissie Sociaal en in de gemeenteraad door de PvdA en GroenLinks gevraagd naar de opvang voor mensen uit de zogenaamde MOE-landen. Deze zouden geen gebruik mogen maken van maatschappelijke opvang. De wethouder heeft schriftelijk bevestigd dat deze groep wel gebruik mag maken van de opvang. Het was bekend dat onder de Zwijndrechtse Brug ook mensen uit deze landen bivakkeerden. Is deze groep geplaatst in de maatschappelijke opvang, of worden zij geholpen bij het terugkeren naar hun thuisland?

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid