Waar wilt u dan die dure woningen in het groen gaan bouwen? - 6000 banen verloren gegaan in 2015

Waar wilt u dan die dure woningen in het groen gaan bouwen? - 6000 banen verloren gegaan in 2015
zaterdag 18 juni 2016

klachten naarvoren. Zorg is er niet altijd voldoende op het niveau van de vraag. En er is onvoldoende maatwerk. Alleen de regels zijn leidend. De PvdA heeft dan ook zorgen om de uitvoering van de Zorg.

Ons 2e punt van zorg is het onderhoud van de stad. Het groen staat er zo bij dat je je afvraagt of er wel onderhoud wordt gepleegd. Ook het zwerfvuil. In het gastvrije stad moet dat juist heel goed op orde zijn. Wij zien weinig actie op dit punt. Daarnaast is er slechte onderhoud van de verlichting in onze stad. Bij klachten duurt het bijzonder lang voordat iets wordt gemaakt.

Kortom: PVDA ziet veel reden tot tevredenheid, maar ook veel reden tot zorg.

Wethouder MOS: Aantal zaken vallen op. Dienstverlening aan ondernemers is behoorlijk op orde. Steeds zijn we in gesprek met ondernemers. Samenwerking ROM-D en HbR. Geen kavel is uitgegeven op Kil3 in 2015. ROM-D presteert hier niet. Dat geeft zorgen. Havenbedrijf Rotterdam doet veel aan onderhoud en overleg met bedrijven. Kleine subsidies: We willen bezuinigen. Lastig om opjectieve criteria te vinden. Er is nu een nieuw voorstel vanuit college. Opzeggen subsidie is vooral een formeel aspect. College is bewust dat het tot onzekerheid leidt.

PvdA: Laat u het criterium los of clubjes bijdrage aan de ontwikkeling van de stad? Wethouder MOS: Nee, gaat altijd om maatschappelijke doelen te bereiken. Er is iets meer geld om ook aan subsidies uit te geven.

Wethouder SLEEKING: It's getting better all the time. Maar met oog voor wat er allemaal nog ontbreekt. Dordt van 30 naar 14 in Atlas. Ons past een complimenten naar onszelf. Geniet vooral van het mooie in de stad. Complimenten naar vrijwilligers, die al die evenementen mogelijk maken. Zonder die inzet zou het toch maar een hele schrale boel worden. Zorgen om de organisatie. Niet omdat er onvoldoende wordt gepresteerd, er wordt toch kans gezien om doelen te behalen ondanks krimp. Wordt wel druk gevoeld, en met hoog ziekteverzuim. Er komen verzuimcoaches om het management meer input te geven om verzuim aan te pakken. Ook aardig wat langdurig verzuim. Verzuimcijfer moet echt omlaag. Het gaat goed. Afgelopen jaar 2e bij beste binnenstad. Er wordt veel geinvesteerd. Nog veel te doen, o.a. aanpakken leegstand. We zijn actief aan het aanschrijven. We zien ondernemers die de handschoen aanpakken, zoals Spuiweg. We zien panden die lang leegstaan die worden gerenoveerd. Leegstandverordening, binnenkort stand van zaken. Wervenpark maakt straks Stadswerven veel beter.

Wethouder REYNVAAN: Blij met uw kritische houding over onderhoud, ook groenonderhoud. Ik heb die zorgen ook, maar over het algemeen ben ik zeer te spreken. We betrekken de bewoners erbij. Zwerfvuil vinden wij niet te tolereren. Ondergrondse containers zijn wel goed, maar men moet niet het vuil ernaast stallen. Wij hebben er nadrukkelijke afspraken over met HVC. Lampen niet altijd snel vervangen, dat ligt aan het nutswerk dat eronder zit. Wijklijn: we zijn bezig met een analyse van het gebruik van Wijklijn. Wij blijven bovenop de woningmarkt zitten. Samen met woningcorporaties. Er komen nog woningen bij. Plannen worden nog uitgevoerd. Er is ontzettend veel belangstelling voor kavels voor zelfbouw. Wij komen steeds weer met nieuwe locaties.

PVDA: Hoe realiseert u dan ruim 200 woningen in dure segment? Want dit zijn allemaal kleine zelfbouwkavels.

Wethouder REYNVAAN: Wij hebben aandacht voor de dure kwalitatieve toevoeging. Geen aanbod meer van sport voor speciale doelgroepen. Wel in de wijken om sport te initieren. Ook Denk sporten. Of Bridge. Moet leiden tot meer beweging van ouderen.

Wethouder VD BURGT: In de Sociaal economische paragraaf gaan we van plaats 46 naar 44 van de 50. Daar zijn we niet tevreden over. Naast 4000 in WW, nu in totaal 8000 mensen incl. Bijstand. 25.000 gezinnen moeten rondkomen van een uitkering. Op de 55.000 huishoudens. Urgentie, is goed, goed dat de PvdA zich daar zorgen over maakt. Afgelopen jaren zo'n 6000 banen verloren zien gaan.1,8% van de banen is verdwenen. Urgentie om de koek te vergroten is de grote maatschappelijke opgave. Meer banen: sociale banen, maar de echte baan moet gloreren. Dan staan we er pas goed voor. Overheid laat niet die banen ontstaan. Dat moeten ondernemers doen. Dat zijn de banen. Van uitkering naar werk. Uitstroom van uitkering naar werk blijft op nivo. Jeugdwerkloosheid daalt op HBO nivo, maar niet op MBO nivo. 367 banen gerealiseerd, met behoud van uitkering. Maar er moet meer gebeuren. Veel is op basis van vrijwilligheid. 2600 mensen met loonwaarde van minder dan 50%. Eerst naar participatiebaan, dan naar reguliere baan. Moeten we niet meer verplichting opleggen? Dat is de politieke vraag.

Wethouder VD LINDEN: 3,4% duurzame energie op dit moment. Dat is niet veel, maar wel veel meer dan andere gemeenten. Na 2020 gaan we grote slagen maken. We halen niet de percentages. Wij doen heel veel op heel veel vlakken. Maar we moeten gaan versnellen. Doelensteyn: uitsspraak rechter is dat indieners niet ontvankelijk waren. Parkeerterrein realiseren is onherroepelijk. Bij HVC zijn geen extra meldingen binnengekomen, wel bij de Wijklijn over vervuiling van de stad.

Wethouder LAMBRECHTSE: Zorgzame stad een van onze speerpunten. De decentralisaties zijn gelukkig redelijk geruisloos gegaan. Nu gaan we over naar de transformatie. Daar moeten we hard aan trekken. Niet alleen fysiek is onze stad goed in beeld, ook op het sociale domein. Heel veel steden komen kijken naar onze Sociale Teams. En nu weer een deel afschaffing eigen bijdrage bij de WMO. Daar krijgen we reacties op uit andere regio's. Er zijn vooral overschotten bij de Maatwerkvoorzieningen. Afschaffing daarvan nu voor de meest kwetsbare groepen. Er is maar 1 wachtlijst bij beschermd wonen. We hebben extra geld gevraagd aan rijk hiervoor en gekregen. We gaan nu de wachtlijst wegwerken. Meer mensen gaan opvangen in de wijken en minder intramuraal, 30%. Met dat extra geld gaan we nieuwe arrangementen ontwikkelen. Niet iedereen is even redzaam. Ofwel netwerk versterken, of wel anders ondersteunen. De zorgbehoefte is leidend en niet perse de kosten. Raad heeft beleid vastgesteld. Wij krijgen geen signalen dat mensen geen ondersteuning krijgen of te weinig. Ik hoor graag als er belemmeringen zijn. Dat is juist de menselijke maat. Ondersteuningsplan wordt samen met de bewoners opgesteld.

PVDA 2e termijn: Cor van Verk: Wat betreft lobby'en: doen we toch niet zo goed: rechtbank is uitgekleed, en hebben alleen een boemeltje nog naar Breda. Ik verwacht daar geen verandering in. Minder coffeeshops kan, maar VNG nu pleit voor legale wietteelt. Meer aandacht voor risico's alcohol. Een keer moeten we een discussie hebben over aantal coffeeshops. Crowdfunding is niet zo succesvol. Kijk naar de tuin van Onderwijsmuseum. Alles ziet er zonnig uit in het Zorgdomein, zegt de wethouder. Wijn zijn verbaast dat u zich de ogen sluit voor de donkere wolken die mensen aangeven. Blijkt ook dat u onderzoek afwijst. Komt wel evaluatie. Is vergelijkbaar met het weer: soms zonneschijn soms een flinke bui. We zullen dus zeker een paraplu nodig hebben.

PVDA vraag aan VVD: Waarom geen Belthurepark van de grond? Waarom dan zoveel behoefte aan dit soort woningen? Waar wilt u dan bouwen? VVD: Golfbaan draait niet zo goed. Niet zo'n goed voorbeeld. PVDA: Waar dan die 200 woningen wel? VVD: Is een doelstelling van college. Huidige plannen zwaar overtekend. Wethouder MOS: Meer pioniers en meer ruimte bij ontwikkelingen voor bouwen van eigen woningen. Wethouder SLEEKING: Wilgewende toch woningen voor 7 ton, trekt nu verder aan. Gebied Spuiboulevard, wel dure woningen. Ambitie is er nog steeds. Niet meer in enorme aantallen. PVDA: Ambitie om groots en meeslepend te bouwen na crisis minder. U geeft nu aantal locaties aan. Maar dun en duur voldoet daar niet aan. Wethouder SLEEKING: Daar heeft u een punt. De raad is aan zet. Drijvend terras in Voorstraathaven is al 2 jaar aan de gang. Veel weerstand.

Burgemeester BROK: Cannabisbeleid. Ik heb ingestemd met die notitie. Hoe we de dicussie moeten voeren. Kern is dat de hele problematiek van de achterdeur is niet aan te pakken om de handel aan te pakken. Kweek, verwerking en koop zit aan elkaar vast. Moeten discussie voeren over coffeeshops. Door minder coffeeshops neemt handel op straat toe. Als ondernemer een coffeeshop wil starten, dan gaan we daar gewoon mee in overleg. Waar we het niet mee eens zijn, is dat we als gemeente een coffeeshop gaan beheren en uitbaten. Dat moeten we niet doen. Rechtbank is geen bijkantoortje. Onze rechtbank zou afglijden tot bijkantoortje. Dat is gekeerd. T/m 2018 blijft de rechtbank een volwaardige rechtbank.

PVDA: We blijven het jammer vinden dat Dordrecht halsstarrig is om die achterdeur nu eens goed aan te pakken. Rechtbank staat wel erg leeg. Activiteiten zijn aanzienlijk vermindert is mijn waarneming.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid