Verslag Drechtsteden Dinsdag 16 januari 2018

Verslag Drechtsteden Dinsdag 16 januari 2018
donderdag 18 januari 2018
Verslag Drechtsteden Dinsdag 17 januari 2018 - gemeentehuis Zwijndrecht

Themabijeenkomst: Integratie Statushouders
Dordrecht en regio huisvesten 752 huishoudens. Dat zijn ca. 1000 personen. Eerst werd de integratie en het leren van de Nederlandse taal veel meer gestuurd door de overheid. Maar dankzij Rita Verdonk moesten de mensen het zelf maar regelen. Dat heeft in de praktijk niet goed gewerkt, waardoor schulden ontstonden en integratie niet snel genoeg tot stand is gekomen. Mensen werden aan hun lot overgelaten.
Nu wordt het weer teruggedraaid en hebben de overheden weer de regie. Vooral de Drechtsteden hebben een strak programma inmiddels opgetuigd om de nieuwkomers zo snel mogelijk de taal te leren en te helpen bij stage of werk. Niet iedereeen kan gelijk werken, maar veel meer dan vroeger wordt daarnaar toe gewerkt. Werkgever Buitenhek (garagebedrijf) heeft een statushouder in dienst. Hij is zeer tevreden: hij is altijd op tijd, nooit ziek en zeer enthousiast. "Ze leren het beste de Nederlandse taal op de werkvloer, daar kan geen taalcursus tegenop". Hij riep werkgevers in de Drechtsteden op om per bedrijf 1 of 2 statushouders in dienst te nemen of stage te laten lopen.
Tips van de aanwezige statushouders waren: Hard studeren, initiatief nemen en de Nederlandse taal leren ...

Carrousel Sociaal: PvdA tegen Stopzetten Verkoop WMO Zorgvouchers/Dienstencheques - Cor van Verk
De PvdA was onaangenaam verrast dat we uit de krant moesten lezen dat de Dienstencheque Huishoudelijke Hulp wordt afgeschaft per 1 juli a.s. Omdat de beoogde werkgelegenheid niet werd gehaald. Volgens ons ligt dat toch wat anders. Er is wel degelijk gebruik gemaakt van de cheques, vaak ook om extra hulp te kunnen inkopen omdat er fors is gezuinigd en mensen voor minder hulp werden geindiceerd. Ook mocht de Huishoudelijke Hulp ineens niet meer ramen lappen, balkons schoonmaken, of kastjes uitboenen. De tevredenheid is hoog van de clienten en er is - dat zien we in de rapportage - een toenemende vraag. De PvdA wil de Dienstencheque dan ook voortzetten.

Ook de WMO adviesraad Drechtsteden adviseert om de Dienstencheques te continueren. Zij hebben daarvoor de volgende argumenten, die wij ondersteunen: Dienstencheuque is een goede en gewenste aanvulling op de huishoudelijke ondersteuning als maatwerkvoorziening; het gebruik van de Dienstencheque neemt nog steeds toe en voorziet in een behoefte om bij te dragen aan de kwalitatieve verhoging van de leefomstandigheden; de werkgelegenheid voor kwetsbare werknemers in de thuiszorg kan behouden blijven; de financiele dekking is tot eind 2018 aanwezig.

Na discussie met de andere Drechtraadleden en wethouder Lambrechts - die zei dat het een financieringsvraagstuk is - is besloten dat er een evaluatie komt. Bekeken zal worden hoe ook meer lagere inkomens gebruik kunnen maken van de cheques. Maar er zal extra geld beschikbaar moeten komen. De raad kan een voorstel doen voor het benodigde budget.

Komt terug in Drechtraad.

Hardinveld-Giessendam toegetreden tot de Drechtsteden - Niek Verkaik (PvdA) opgenomen in Drechtraad
Hardinxveld-Giessendam is bij de Drechtsteden gekomen. Dat betekent dat ook raadsleden uit deze gemeente zitting krijgen in de Drechtraad. Voor de PvdA is dat Niek Verkaik. Op de foto achter de bloemen.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid