Verkiezingsdebat over Energie en Duurzaamheid

Verkiezingsdebat over Energie en Duurzaamheid
zondag 11 maart 2018
Woensdagavond 7 maart 2018: Verkiezingsdebat over Energie en Duurzaamheid in Milieucentrum Weizigt. Jacqueline van den Bergh was er namens de PvdA.

Het was het goed druk in Milieucentrum Weizigt. Politieke partijen en belangstellenden waren aanwezig om met elkaar te praten over de energietransitie o.l.v. Anneke van Veen. Gaat het goed, moet het sneller, wordt de kennis en burgerinitiatieven die er zijn voldoende benut? Dit waren onderwerpen die aan de orde kwamen. Er waren wel verschillen tussen partijen, met name over tempo en over financiering. Maar over de grote lijnen is er veel overeenstemming.

De PvdA ziet wel wat in een Energiefonds om de omschakeling naar nieuwe energiebronnen en om huizen energieneutraal te maken. Maar vooral belangrijk is dat bewoners, ondernemers, woningcorporaties, gemeente en burgerinitiatieven bij elkaar worden gebracht en met elkaar dit gaan aanpakken. De PvdA denkt dan bijvoorbeeld aan een Energieraad waar al deze partijen in zijn vertegenwoordigd en die met elkaar afspraken kunnen maken. Know how moet veel meer worden gedeeld en verspreid.

Veel bewoners hebben geen idee wat er allemaal op hen af komt, en wat er moet gebeuren. Die kennis is nodig, evenals energiezuinige producten. Het is niet alleen een zaak van bewoners, maar zeker ook van ondernemers die voor de innovatie en de techniek moeten zorgen, en die ook financieel moeten bijdragen. Zo ook moeten woningcorporaties betrokken worden, die hun hele woningbestand om moeten zetten naar energiezuinig, zonder dat de lasten worden verzwaard voor de huurders, vindt de PvdA. De betaalbaarheid om tot energiezuinige woningen te komen is belangrijk. Ook lagere inkomens moeten kunnen profiteren van de omschakeling. Niet iedereen kan fors investeren in 0 op de meter woningen. Een Energiefonds kan daarbij helpen.

Dat Energiefonds kan gevuld worden uit Enecogelden. Ofwel bij verkoop (waar PvdA tegen is) een deel hiervoor bestemmen, ofwel via het jaarlijkse dividend dat Dordrecht ontvangt. Ook Provincie, ondernemers en Rijk moeten hieraan bijdragen.

Er werd een soort Energiemanifest opgesteld, waarin de politieke partijen het volgende afspraken:

- samenwerking stimuleren tussen burgerinitiatieven, NGO's, VVE's, corporaties, ondernemers en overheden
- het ondeerwerp voedsel krijgt meer aandacht; er komt een plek voor een voedselbos en er komt meer eetbaar groen in wijken
- ter bevordering van schone lucht in onze stad wordt het vervoer zo georganiseerd dat er zo weinig mogelijk belasting is voor omgeving en lucht; langzaam verkeer krijgt meer voorrang en staat centraal
- er komt een Energiefonds, gefinancierd vanuit een deel van de Enecogelden (ofwel uit de verkoopopbrengsten ofwel via jaarlijkse dividend)
- voorkom energiearmoede en tweedeling in onze stadFoto van Rien Val

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid