Verhuizing Dagopvang Leger des Heils

Verhuizing Dagopvang Leger des Heils
woensdag 12 december 2018
Adviescommissie Sociale Leefomgeving | dinsdag 11 december 2018 | Verhuizing Dagopvang Leger des Heils | Inge Stevens:

Over dit onderwerp is veel te doen geweest in de lokale en zelfs landelijke media. Onderwerp is de verhuizing van de dagopvang Leger des Heils Dubbeldamseweg naar het Kromhout. Veel gaat over de overlast die wordt aangegeven door bewoners uit dit gebied en de reactie vanuit het Leger. Nergens hoor ik de reactie van de dak- en thuislozen zelf. Wat vinden zij ervan? Dak- en thuislozen zijn immers ook bewoners van onze stad en zij zijn een kwetsbare groep. Mensen die om diverse redenen op straat moeten leven. Mensen met veelal een dubbele diagnose, die een kort lontje hebben en gevoelig zijn voor prikkels van buiten af.
Het Leger zorgt al jaar en dag voor deze groep in allerlei projecten. Dit doen zij met volle overgave, alleen verantwoordelijkheid houdt niet op bij de deur. Verantwoordelijk zijn voor eigen cliënten betekent ook het aanspreken op de rommel die zij buiten de deur maken, het gillen en het lastig vallen van mensen op straat. Hier is het Leger ook verantwoordelijk voor en dit is niet gebeurd, waardoor de beeldvorming over dak- en thuislozen negatief is geworden en buurtbewoners er klaar mee zijn. De Beheergroep is opgeheven en hierdoor is er geen sprake meer is van goede communicatie tussen bewoners en het Leger.

Erg jammer dat dit zover is gekomen. Ook roepen een aantal politieke partijen al jaren dat er geen instellingen meer in het gebied moeten zijn. Alleen daadwerkelijke acties of ideeën hoe het anders kan ontbreken. Dit roeptoeteren heeft nog steeds niks opgeleverd. Ja, Jeugdzorg is weg, niet door politieke druk maar het was een eigen keus omdat het pand niet meer voldeed. Kasperspad gaat weg, niet door politieke druk maar door ordinaire bezuiniging van Yulius waarbij zij 2 ton meekrijgen. Dit zijn geen politieke wapenfeiten!

Hebben wij een oplossing? Niet een, twee drie. Maar wel ideeën. Het Leger krijgt ongeveer 2 miljoen subsidie van de gemeente. Deze gelden kunnen via aanbesteding ook aan andere zorgaanbieders worden aangeboden. Het doel is een soort zorgboerderij a la de Hoop aan de rand van de stad. Willen wij nu de dak- en thuislozen de stad uit jagen? Nee. In Rotterdam zijn er projecten voor deze groep waarbij zij door middel van een bus naar en van het centrum kunnen. Het wonen in een zorgboerderij is maatwerk en vraaggericht ipv aanbodgericht. Daarbij krijgen ze minder prikkels en kunnen zij zich op het verbeteren van hun eigen leefstijl focussen.

Elke keer zie je weer dat er van alles wordt beloofd, en dan houdt het weer op. Dak/thuislozen zijn ook bewoners van Dordrecht. Leger zorgt al jaar en dag voor deze mensen. Het Leger is ook verantwoordelijk ervoor. Gebeurt dat niet, dan zorgt dat ervoor dat daklozen slecht imago hebben. 2 miljoen ontvangt het Leger van de gemeente. Bij de nieuwe aanbesteding in 2020 willen wij ook andere partijen uitnodigen en duidelijke criteria opstellen waaraan moet worden voldaan. Zeker wat betreft het voorkomen van overlast en het aanbieden van de juiste zorg.

Commnicatie vanuit het Leger is bar slecht. Er was een Beheergroep met bewoners, maar uiteindelijk zaten er meer professionals dan bewoners in. Extra bveiliging is nodig voor de korte termijn. Prestatieafspraken met Leger moeten sterk verbeteren. Met bewoners wordt gesproken, maar niet met de Daklozen zelf.
We maken een film met Daklozen met RTV Dordrecht. Donderdag 24 januari 2019 organiseren we een Politiek Cafe hierover met bewoners, Daklozen, organisaties, etc. Hoe gaan we verder? Ook de mening van Dag/Thuislozen telt. Visie is nodig op hoe we goede opvang en zinvolle dagbesteding organiseren.

Beluister hier het interview met Inge Stevens door Ben Corino RTV Dordrecht

Wethouder Stam: Het Leger vangt nog steeds goed op. De problemen erkennen wij. Ik heb daar gewoond. Activiteiten die de gemeente gaat doen, zijn niet voldoende. Wij gaan maatregelen inzetten om te proberen het beter te maken. Veel beter kontakten met bewoners zoeken. Dat hebben we de laatste jaren te weinig gedaan. Dat gaan we veel beter opbouwen. Ook met de protestgroep. We gaan handhaving intensiveren. Gaan in gesprek met LdH, zij moeten over eigen grenzen heenstappen. Is dat voldoende? Dat houden we in de gaten. Belangrijkste is kontakt met bewoners. Ik kan met Dirk vd Broek praten, maar kan niet verbieden dat ze bier verkopen. Gebied met gokhallen, coffeeshops, Yulius. Maatregelen zijn niet voor lange termijn oplossing. Een combinatie moeten we zoeken. Een visie is nodig op hoe wij mensen willen opvangen. Zijn niet alleen mensen van LdH. Past het daar nog allemaal, met de huidige mensen? Daar moeten we regelmatig kontakt over hebben. Leefbaarheid moet weer terug op normaal nivo. We moeten een stadsbrede visie maken, anders schuift alles weer naar Beverwijcksplein, en verder.

Wethouder Heijkoop: De groep verandert. De problematiek verandert. Mensen die zwerven, het is van alle tijden. Maatregelenpakket samen met bewoners en Leger vormgeven. Er is wel van alles gebeurd. Housing First. Domus. Yulius vertrekt. Skaeve Husen zijn er. Woonvormen zijn erbij gekomen. Dag- en Nachtopvang zullen altijd bij de stad horen. Die gaan niet naar de polder. Vraag Inge: Hoort dat ook thuis in centrum? Antwoord wethouder: Het hoort ook thuis in centrum. Met busjes werkt niet. Wel bijvoorbeeld bepaalde doelgroepen uit centrum halen.
Gesprekken waren er al in de vorige bestuursperiode. Voornemen van Leger was al aan de orde geweest. Maar we hadden het zorgvuldiger moeten doen, we zijn niet zorgvuldig genoeg geweest. Deze boodschap was altijd lastig geweest. Wij gaan niet de buurt om instemming vragen. Communicatie kan veel beter. We gaan weer in gesprek. De verhuizing is al geruime tijd verkennend besproken. Vanuit de inhoud is het college van mening dat het een goede ontwikkeling is. Dit moeten we niet uitstellen.
Hoe gaan we in de toekomst om met Opvang? In het nieuwe WMO Beleidsplan komt hier aandacht voor. Ja ook andere zorgverleners zullen worden gevraagd een aanbod te doen. LdH probeert samen met de gemeente om mensen na 3 maanden uit de nachtopvang te krijgen. Mensen weer op de rit te krijgen. Wethouder vertelde dat er wel een brief is gestuurd naar bewoners over de verplaatsing van de Dagopvang.

Bewoners ontkennen dit, een aantal loopt kwaad de vergaderzaal uit.

Dinsdagmiddag 18 december 2018 wordt het behandeld in de gemeenteraad.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid