Verhuizing Dagopvang Leger des Heils

Verhuizing Dagopvang Leger des Heils
woensdag 19 december 2018
Gemeenteraad dinsdag 18 december 2018 | Verhuizing Dagopvang Leger des Heils | Cor van Verk:

PvdA: Over de verhuizing van de Dagopvang is veel te doen. Bewoners zijn de overlast zat en hen was beloofd dat er geen voorzieningen meer bij zouden komen. Nu komt toch de Dagopvang erbij in het Kromhout. Er ontstond discussie in gemeenteraad over wanneer het college al op de hoogte was van de verhuizing. Wethouder Sleeking noemde juni en wethouder Heijkoop zei dat het college hiermee al een jaar bekend was. Cor suggereerde dat het misschien niet bekend is gemaakt naar de stad en de raad vanwege de gemeenteraadsverkiezingen. BVD had namelijk meerdere malen geroepen dat het Kromhout niet verder belast mocht worden. Maar college is er wel aan gehouden om de raad te informeren, aldus Cor. 
1. Rol Leger des Heils: Het Leger vangt sinds jaar en dag daklozen op. Maar de groep is sterk veranderd. Mensen met dubbele diagnoses en verslavingsproblematiek komen er bij. Is het Leger wel deskundig genoeg? Ze zijn monopolist van zeer moeilijke groepen. Dat leidt tot een minder kritische cultuur op eigen functioneren. Er moet breder worden gekeken dan alleen naar het Leger. Het leidt nu tot een werkhouding die minder kritisch is dan wanneer je moet concurreren met anderen.
2. Rol gemeente: u moet meer in kontakt te treden met gehele buurt. Het enthousiasme van college is misplaatst, het zou een meer kritische houding moeten hebben. Met name wethouder Sleeking heeft toezeggingen gedaan om overlast te voorkomen. Dat schaadt het vertrouwen in de politiek. Cor adviseerde om in gesprek te gaan met hele buurt, op basis van een kritische grondhouding. In alle buurten krijgen we te maken met kritische bewoners die bang zijn voor overlast. Heel goed luisteren naar bewoners om vertouwen te herstellen en om een veilige leefomgeving te realiseren.
3) Communicatie: die was belabberd. Er werd een overvaltechniek gebruikt in die buurt. Cor ervaarde weinig empathie in de Adviescommissie Sociaal vanuit het college.

De PvdA vindt dat het tijd is voor een nieuwe Visie op Opvang, hoe gaan we dit beter organiseren. Betrek bewoners en meerdere organisaties hierbij. Ga in gesprek met de buurt. Daarnaast wil de PvdA een Feitenrelaas hoe de hele gang van zaken is verlopen: wanneer wist wie van de verhuizing tot nu toe.

Wethouder Heijkoop: We moeten omzien naar de daklozen, maar zeker ook oog hebben voor de veiligheid van alle bewoners. Ik heb een goed gesprek gehad met Leger, Handhaving en Bewoners. Zij willen deelgenoot zijn van de oplossing. Inmiddels is de locatie Dubbeldamseweg gesloten. We gaan nu met elkaar aan de slag om de leefbaarheid en veiligheid te waarborgen. Laten we dat goed in de gaten houden. Aantal voorzieningen willen we beter spreiden. Het is een collectieve verantwoordelijkheid om onze binnenstad leefbaar te houden. We hebben inderdaad in de vorige periode met Leger gesproken. Ik sta hier namens het college. Met college, met u, met elkaar, met bewoners moeten we tot oplossingen komen. Het is niet het meest relevant wanneer ik precies wist van de verhuizing. Wij zijn bezig hoe we het probleem gaan oplossen. We kunnen op een rijtje zetten hoe het gelopen is. Daar hebben we verantwoordelijkheid voor te dragen. Begin dit jaar heb ik gehoord van de verhuizing.
Wat kunnen we doen om kwetsbare mensen gespreid op te vangen? Jonge volwassenen horen daar absoluut niet thuis in Kromhout, evenmin de economische daklozen (werkende daglozen). Ik ga ermee aan de slag. Er komt een Visie en Startnotitie. College staat nog steeds achter de verhuizing.

PvdA: U benoemt een aantal groepen die daar niet zouden thuishoren. Maar die groepen veroorzaken juist de minste overlast. Anderen veroorzaken veel meer overlast.
Wanneer wist u van de verhuizing? Er speelde toen ook de verhuizing van Yulius. Aan de verhuizing uit het Kromhout van Yulius is veel ruchtbaarheid gegeven. Ook speelde er toen de verkiezingen.
Mevrouw Reynvaan (voormalig wethouder BVD) was in de Beheergroep in januari 2018 en zei dat er geen overlastgevende activiteiten bij zou komen.

Wethouder Heijkoop: Genoemde groepen trekken ook dealers e.d. aan. Daklozen opvang is een centrumfunctie. Wat wel kan, daar gaan we mee aan de slag.

PvdA: Feitelijk is nog niet vastgesteld welke groepen er zijn. Na onderzoek dan de meest overlastgevende uitplaatsen. Ook de steun aan deze verhuizing zou ik wat matigen, aldus Cor.

Wethouder Heijkoop: De bewoner bestaat niet. Ik ga met een brede groep bewoners in gesprek. We hebben nu het huidige college. Ik weet niet hoe het precies is gelopen. Ik heb ook met Yulius gesproken. Er is een Beleidskader over Beschermd Wonen gekomen: hoe om te gaan met wachtlijsten. Wat is er nodig, welke ontwikkelingen zien we? Goed voor een chronologisch Feitenrelaas. Daar gaan we mee aan de slag. Gaat naar u toekomen.

Wethouder Sleeking: Onze inzet is erop gericht geweest het aantal zorginstellingen in De Schil terug te dringen. Ik was betrokken bij de situatie bij Yulius, de Brandweerkazerne en mogelijke gebiedsontwikkelingen. Huisvesting Leger des Heils Dubbeldamseweg is opgenomen in gebiedsontwikkeling. De verhuizing van Yulius was een van de voorwaarde om iets daar toe te voegen. Blij met overeenstemming met Yulius, zou voor een enorme verlichting zorgen voor dit gebied.
Besluit Leger om Dagopvang te verplaatsen is een eigenstandig besluit van het Leger geweest. Het was geen verzoek van college. In juni de bevestiging van Leger gekregen dat men wilde verhuizen. Ambtelijk kan het iets eerder zijn geweest.
Het Leger hoeft geen instemming te krijgen van college voor de verhuizing. Is een eigenstandig besluit. Yulius zit daar nog wel een tijd, maar voor ons was dat geen reden om verhuizing Dagopvang uit te stellen. Een deel van Yulius ging al weg. Dat heb ik toegelicht in de brief.

PvdA: Er zit enig licht tussen de heer Sleeking en Heijkoop. Wethouder Sleeking zegt juni. Wethouder Heijkoop: vorige bestuursperiode.

Wethouder Sleeking: In de gesprekken met Yulius en Leger was dat een van de varianten. Dat was eerder dan juni. Wij hebben dat steeds afgehouden omdat er eerst iets moest vertrekken voordat je dit beslist. 2e Variant was dat Leger de Dagopvang zou handhaven.

PvdA: Dan komt het formele moment van de mededeling van het Leger over de verhuizing Dagopvang, dan ineens enthousiaste steun van het college. Dat is niet te rijmen. Want Yulius sluit pas eind 2019. Dat is dan toch een extra last, en dat steunt u.

Wethouder Sleeking: Een deel van de activiteiten van Yulius was als verdwenen. Die zekerheid moest er eerst zijn. Ik woon in de Schil. Ik heb volledige erkenning van de zorgen. Met de uitplaatsing van Yulius en beperking De Hoop aan Spuiweg, wordt het minder.

MOTIE: Visie Opvang Kwetsbare Groepen (ondertekend door PvdA) is aangenomen door de gemeenteraad.

Klik hier voor overzicht alle Moties en Amendementen Gemeenteraad dinsdag 18 december 2018

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid