Veilig drinken uit de kraan en eten uit eigen tuin

Veilig drinken uit de kraan en eten uit eigen tuin
donderdag 31 augustus 2017

signalen afgeven over GenX in drinkwater en in bodem vinden wij dat er duidelijkheid moet komen. Het moet schoon en veilig.

Uiteindelijk moeten we toe naar het stoppen van de lozingen in lucht, bodem en water, te beginnen met GenX. Dat is nu zeker te rechtvaardigen. Hiervoor moet een planning komen, samen met Provincie, Rijk, Gemeenten, DCMR Milieudienst Rijnmond en RIVM. Veilig drinken uit de kraan en groenten eten uit eigen tuin. Dat moet leidend zijn. Geen verschil moet er zijn tussen onderzoeken van RIVM (valt wel mee) en VU (eet geen groenten uit eigen tuin). Ook de signalen van de waterleidingbedrijven zijn verontrustend over GenX in drinkwater. Men is ongerust over de toekomst als het zo doorgaat. Dan zouden zij zwaar moeten investeren in extra zuiveringsapparatuur. Maar dat is de omgekeerde wereld.

Het RIVM doet vanaf woensdag 30 augustus 2017 bodemonderzoek op verschillende locaties in Dordrecht, zoals ook bij Vlijpark Volkstuinen, waar grote onrust is ontstaan over de uitlatingen van VU toxicoloog Jacob de Boer om geen groenten uit eigen tuin meer te eten. Ik ben vrijdag 25 augustus op bezoek geweest bij het Vlijpark en daar vertelde men dat RIVM bodemonderzoek ging doen op 30 augustus. De PvdA wil de uitslag van dit onderzoek bespreken, met RIVM en met Jacob de Boer.

Toezicht en controle moeten strenger. Onze gezondheid moet centraal komen te staan. Bescherming van schoon drinkwater en van eten uit eigen tuin moet in vergunningen worden opgenomen en in beleidsplannen. De taakuitvoering, verantwoording en kwaliteitsborging voor grotere chemiebedrijven ligt nu in handen van één gespecialiseerde omgevingsdienst. Dat is de DCMR Milieudienst Rijnmond. Vanaf juli 2017 is DCMR het aanspreekpunt voor provincie, gemeenten, bedrijven, omwonenden en andere belanghebben. Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving ligt vanaf juli bij DCMR, en niet meer bij Omgevingsdienst ZHZ.

Wij willen dan ook op korte termijn een gesprek met DCMR Milieudienst Rijnmond in deze commissie over hoe verder met Chemours. Over hoe zij hun VTH-taken uitvoeren bij Chemours.

PvdA wil informatie over de vergunning die is afgegeven door Omgevingsdienst Haaglanden voor het exploiteren van een chemische fabriek en het uitbreiden met twee stookinstallaties met stoomboilers bij Chemours. Wat houdt dit in? Waarom Omgevingsdienst Haaglanden? Volgens wethouder van der Linden is deze nieuwe fabriek er voor het opwekken van stoom en is het een samenwerkingsproject met HVC. Omdat de nieuwe fabriek in een natuurgebied ligt, heeft de vergunning betrekking hierop. Vandaar Omgevingsdienst Haaglanden, die hiertoe bevoegd is.

Tot slot nog een opmerking over de werknemers die werken bij DuPont/Chemours. Voor hen zouden de chemiebedrijven goede werkgevers zijn. Zij werken er graag, hebben wij begrepen. Er is aandacht voor gezond en veilig werken. Wij gaan er dan ook vanuit dat Chemours zich ook maatschappelijk als een goede werkgever gaat gedragen en dat gezond en veilig ook geldt voor de omgeving: Schoon drinkwater en veilig eten uit eigen tuin: dat is van levensbelang. Wij roepen Chemours op het beroep tegen de Provincie in te trekken om tot een bevredigende oplossing te komen voor ons allemaal, zoals stoppen met lozingen GenX. Ter scherming van onze inwoners. Ook met onze PvdA Tweede Kamerfractie (Attje Kuiken) en PvdA Statenfractie (Willem Minderhout) zijn we in gesprek over hoe dit te bereiken.

Afgesproken is om een bijeenkomst te organiseren in Fysiek, met RIVM, Vrije Universiteit toxicoloog Jacob de Boer en DCMR Milieudienst Rijnmond.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid