"Toxicoloog Martin van den Berg: ""De geschiedenis moet zich niet blijven herhalen"""

donderdag 4 mei 2017
"

giftig, en stapelt niet in het lichaam, wat PFOA wel deed. RIVM hanteert zeer strenge normen voor drinkwater. ""Daar voldoen wij aan"". Helemaal zonder lozing of uitstoot zegt Chemours niet te kunnen produceren, maar er wordt toegewerkt naar steeds lagere afvalstromen. Chemours wil zijn ecologische voetafdruk verminderen en heeft een 4 puntenplan: 1) Dialoog met omgeving verbeteren 2) Zelf vergunning moderniseren 3) Derde partijen laten toetsen nu doet het bedrijf dat voornamelijk zelf 4) Instellen van een Burenraad.

Toxicoloog Martin vd Berg stelde dat de dosis maakt het gif. Niet de stof zelf. GenX lijkt erg op PFOA, maar is zeer goed oplosbaar in water en verdwijnt snel uit het lichaam. Het stapelt niet. Niet bekend is hoeveel GenX werknemers in hun lichaam hebben. Als je dat weet, kun je het risico beter inschatten voor de omwonenden. Of GenX echt toxisch is, weten we niet. Maar het risico wordt laag ingeschat met de gegevens die nu beschikbaar zijn. Ook het drinkwater is veilig met de wetenschap van nu. Maar we zien steeds dat stoffen in gebruik worden genomen, waarvan aangenomen wordt dat het veilig is. Later blijkt dit soms anders uit te pakken, en wordt de stof verboden. Zo ging dat met DDT en zo ging het met PFOA. Maar, vertelde Martin, de geschiedenis moet zich niet blijven herhalen. DuPont/Chemours doet stap in goede richting om uitstoot drastisch te gaan verlagen.

Vraag uit zaal: Waarom helemaal geen lozingen en uitstoot meer?

Martin zei dat zero output volstrekt onmogelijk is. Onze leefstijl heeft allerlei stoffen nodig. Maar we moeten geen gevaarlijke emissies toestaan. ""We moeten ons niet laten sturen op emoties"".

Chemours: GenX vangen we terug, we hebben het al meer dan gehalveerd, nu nog verder reduceren met een proef waar we momenteel mee bezig zijn.

Zaal: DuPont schrijft zelf mee aan de wetten om de industrie te reguleren. Chemours: Alles is goed in EU wetgeving geregeld. Je mag niet zomaar een stof gaan gebruiken. Stapeling van stoffen is niet per definitie versterkend in effect. De politiek heeft zelf geld voor toezicht en onderzoek sterk verminderd.

Zaal: Er is een petitie opgesteld en aan de Tweede Kamer gezonden: Zero Uitstoot m.i.v. 2018. Chemours: Dat gaat niet.

Omgevingsdienst ZHZ vertelde dat overal een vergunning voor moet worden aangevraagd. OZHZ toetst of bedrijven zich houden aan de wet/regelgeving. Goedgekeurde stoffen mogen worden gebruikt. De zeer zorgwekkende stoffen moeten voldoen aan strenge voorwaarden. Maar wet/regelgeving zit complex in elkaar, daar zou nog wel e.e.a. in kunnen worden verbeterd. Maar OZHZ ziet dat niet als zijn taak, zij voeren uit. ""Wij zijn gebonden aan de wet. Niet alles is bekend, maar dan moeten we toch een vergunning geven."" OZHZ gaat uit van de kennis in wetgeving en beleid.

Chemicus, Jacob de Boer: Een chemicus kan goed meten. Heel vaak stelt het niets voor. Maar het is goed voor een early warning systeem. Persistente stoffen gaan stapelen, niet in de mens maar in de natuur om ons heen. Er komen steeds weer andere stoffen. Van te voren zou de check op stoffen veel beter moeten, zodat er meer bekend is over een stof.

PvdA: Het was een zeer goede avond. Goed georganiseerd. Maar er kwamen geen echt duidelijke antwoorden. Vaak is nog niet alles over de werking van stoffen bekend op het moment dat een stof veilig voor gebruik wordt geacht. Dat moet beter. Men gaat uit van zo min mogelijk risico, met de kennis van dat moment. Achteraf bleken sommige stoffen toch gevaarlijker dan ingeschat. De PvdA wil toewerken naar zero emission: geen uitstoot meer. Vergunningen moeten dan ook strenger worden, zeker voor een bedrijf midden in een dicht bevolkt gebied.

Dinsdagavond 16 mei 2017 wordt de discussie voortgezet in de Adviescommissie Fysiek. Veel vragen van deze avond worden dan ook aan de Adviescommissie voorgelegd.

"

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid