Themabijeenkomst: Dordrecht een Fietsveilige stad

Themabijeenkomst: Dordrecht een Fietsveilige stad
vrijdag 9 februari 2018
Themabijeenkomst van Adviescommissie Fysiek, woensdag 7 februari 2018:
Dordrecht: Een fietsveilige stad waar snelheidsduivels geen kans krijgen


Deze avond werd georganiseerd door de Adviescommissie Fysiek, met als voorbereiders Jacqueline van den Bergh (PvdA), Maarten Burggraaf (VVD) en Guido Frantzen (SP). Ook bewoners waren uitgenodigd en flink wat bewoners waren naar het Stadskantoor gekomen.

Jacqueline van den Bergh opende de avond: "Hoe maken we van Dordrecht een Fietsveilige stad waar snelheidsduivels geen kans krijgen. De grootste ergernis van Dordtenaren is het veel te hard rijden. En de inrichting van straten is ook een aspect waar veel over te doen is. Steeds meer fietsers komen er bij op de weg (= gezond en schoon), en ook meer andere, bredere voertuigen. Ook willen we Fietsstad van het jaar worden. Dat betekent meer ruimte voor de fiets. 

Deze avond gaat over weginrichting en de verkeerscontroles. Hierover is veel discussie in de stad, er is veel onduidelijkheid. Hoe richten wij onze straten veilig in voor fietsers en voetgangers en met minder ruimte voor auto’s om hard te rijden:
- via een vaste en standaard inrichting met brede fietsbanen en smalle autobanen
- zoals het nu gaat in Dordrecht, met wisselende inrichtingen 
- of bijvoorbeeld shared spaces - met minimale inrichting, of op andere manieren.
Met voorbeelden uit Houten - fietsstad van het jaar 2018 - en voorbeelden van Verkeersadviesbureau Goudappel Coffeng.

HVC met het Warmtenet is op veel plaatsen in Dordrecht aan de slag, waardoor veel wegen opengaan. Dan kan de weginrichting meteen worden aangepast. HVC regelt dat en betaalt dat ook. Des te belangrijker om hierover duidelijke afspraken te maken. De politie vertelt tenslotte hoe we effectief kunnen handhaven op snelheidsduivels. Vanavond gaan we het erover hebben, samen met u. Om te komen tot eem duidelijk beleid en aanpak en met voldoende budget. Er zijn presentaties, maar er is ook ruimte voor de discussie hierover." 

De gemeente Houten is al jaren bezig de fiets veel meer ruimte te geven op de weg. Hele brede fietsroutes worden aangelegd. Houten heeft ook de ruimte om uit te breiden, en dan alles om de fiets heen te organiseren. Bijna overal hebben fietsers voorrang.

Goudappel Coffeng gaf voorbeelden van fietsstraten, rotondes, en brede overzichtelijke fietspaden, etc. 

De Fietsersbond wil dat het veilig is op straat voor mensen van 8 tot 80. Er moet toe gewerkt worden naar bredere fietspaden en smallere autobanen.

De politie vertelde dat een 30 km weg zo ingericht moet worden dat het verkeer niet hard kan rijden. Dan kunnen zij ook beter handhaven. Wijkagenten letten in buurten nu ook op te hard rijden en beboeten ook. Ook houdt de poltie periodieke verrassings- controles. 
De politie wees met allerlei voorbeelden op verwarrende en nietszeggende verkeersborden en hamerde op duidelijkheid in weginrichting en bebording.

De bewoners kwamen met voorbeelden (Minnaertweg, Copernicusweg, Singel, Hallincqlaan, Havenstraat). 

Conclusie van de avond: Het is hard nodig om serieus werk te maken van de inrichting van de straten, met goed beleid en een goed budget.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht