Slotdebat in gemeenteraad

Slotdebat in gemeenteraad
donderdag 15 februari 2018
Slotdebat in gemeenteraad, dinsdag 13 februari 2018:

Peter Puik: Leefbaarheid en veiligheid
De PVDA staat voor een sterke en veilige stad. Dit college had de veiligheid hoog in het vaandel. Helaas bleek dit vooral een reclame plaatje. Na onze oproep om een sprekersplein omtrent de coffeeshops is de aanpak tegen de overlast verbeterd en worden bewoners meer gehoord. Veiligheid is ook goede voorzieningen bieden voor speciale doelgroepen. Gelukkig heeft het college op de valreep de skeave huse nog kunnen plannen. De bewoners op de staart hebben hier nog veel vragen en bezorgdheid over, helaas heeft het college te weinig met bewoners van de staart hierover gesproken. Veiligheid is ook zorgen voor veilig verkeer. Dit college heeft een poging gedaan maar deze poging om straten veiliger te maken is niet gelukt. Veilig verkeer betekent straten inrichten zodat mensen zich automatisch houden aan de gegeven snelheid. Onze tip voor het volgende college: pak door!

Inge Stevens: Arbeidsmarkt
De PVDA staat voor een sterke stad met een goed vestigings klimaat. Met een fatsoenlijk bestaan voor iedereen. Dus weinig armoede en een eerlijke verdeling van werk en inkomen. In deze periode is het gelukt om 2500 mensen uit de bijstand naar werk te helpen. Daarom blijft de PVDA zeggen werk is een manier om uit bijvoorbeeld armoede te komen. Toch missen wij alternatieve manieren om mensen aan werk te helpen. Zo willen wij werkbrigades voor bijvoorbeeld in de wijken. Door bezuinigingen is overlast van zwerfvuil toegenomen. Wijkbrigades kunnen diensten verlenen aan bewoners. De teams kunnen bestaan uit mensen die weinig kans maken op de arbeidsmarkt maar zich wel willen inzettren voor de samenleving. Zij maken wijken schoon, heel en veilig en doen het onderhoud. en in plaats van een uitkeringing krijgen zij een fatsoenlijk salaris.

Jacqueline van den Bergh: Duurzaamheid
De PVDA staat voor een sterk, gezond en duurzaam Dordt. We hebben besloten om in 2050 een volledige duurzame energievoorziening te hebben en daarmee volledig onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Vooral belangrijk is de samenwerking met bedrijven en initiatieven en gesprekken met bewoners. Want er is heel veel onduidelijkheid en onwetendheid over wat er gaat gebueren, wat de mogelijkheden zijn en wat het kost. We moeten echt in de gaten houden dat het betaalbaar is voor iedereen. Niet iedereen kan investeren in een nul op de meterwoning. Hierdoor dreigen de energielasten en energietarieven te hoog te worden voor mensen met een lager inkomen. Een nieuwe tweedeling tussen bewoners in onze stad ligt op de loer als we niet oppassen. Dit moeten we samen met andere overheden aanpakken. De energietransitie zorgt voor nieuwe duurzame banen. Die extra werkgelegenheid kunnen we goed gebruiken, gecombineerd met goed onderwijs. Meer groen en schone lucht zorgt ervoor dat we gezonder kunnen leven en wonen op ons Eiland. Dat betekent dat we in de komende priode ook toe moeten naar een veiliger Chemours zonder uitstoot.

Peter Puik: Levendige binnenstad
De PVDA staat voor een sterke en levendige stad. De afgelopen jaren is er in de binnenstad veel gebeurt. Zo is het museum vernieuwd en is het Energiehuis gegroeid naar een bruisende culturele instelling. Helaas is er ook nog veel wat moet gebeuren en waar in de afgelopen jaren maar weinig succes is geboekt. Daarom 3 tips aan het huidige en toekomstige college om de binnenstad levendig te maken: 1) Geef ondernemers de ruimte en laat de bureaucratie niet leidend zijn. 2) Maak een plan en voer het uit. 3) Toon lef en wees creatief.
Op deze wijze werken we aan een levendige binnenstad waar meer ruimte is voor ondernemers, culturele en creatieve initiatieven. Kortom niet lullen maar poetsen!

Inge Stevens: Zorgzame stad
De PVDA staat voor een sterke zorgzame stad. Bewoners moeten kunnen rekenen op een overheid die hen ondersteund in moeilijke tijden. Het College meldt dat dit allemaal uitstekend verlopen is; en ja, veel zaken zijn goed gegaan; dit dankzij de inzet van de vele beroepskrachten. Tegelijkertijd maken wij onze grote zorgen. In de Jeugdzorg werkt het bestuur als koude kille financiële manager waarbij zij, eenzijdig, vaststellen dat er een X-aantal jongeren in de loop van de jaren niet kunnen instromen. Zij gaan daarbij volstrekt voorbij dat jongeren met problemen gewoonweg recht hebben op passende hulpverlening. In de WMO lijken intussen de eerste tekorten zich aan te dienen. Hier horen wij net even teveel dat mensen worden afgeknepen op hun indicatie. Beide zaken zijn in strijd met onze visie op een sterke zorgzame stad.

Slotwoord door Inge Stevens:
De PVDA wil dit college kenschetsen als een college van veel woorden maar weinig daden. De gemeenteraad werd vaak veel te laat geinformeerd of zelfs moesten we regelmatig in de krant de standpunten van college lezen.
Als er al sprake was van nieuwe ideeën dan bleken dat oude plannen te zijn die weer eens werden opgepoetst. De Leerparkcampus is een idee dat getuigt van een zekere lef, maar stamt al uit het begin van deze eeuw. De Spoorzone is een andere naam voor het Maasterras. Zonde dat wij daarvoor dadelijk weer de huizen moeten terugkopen die wij een paar jaar geleden, tegen het advies van de PVDA in, hebben verkocht. Een oud plan met een nieuwe naam is zoiets als oude wijn in nieuwe zakken. Het gebrek aan visie wordt voor een deel gecompenseerd door de inzet van leden van het college: Als eerste noemen wij Peter Heijkoop, de verrassing van dit college. Jong en ambitieus heeft hij in korte tijd een aantal zaken op de kaart gezet met een ongeëvenaarde werklust en passie voor zijn portefeuille. Ten tweede Rik van der Linden met de bijzonder moeilijke portefeuille Jeugd, Verkeer en Milieu. Feitelijk is deze wethouder overvraagd bij het samenstellen van zijn portefeuille. Desondanks is hij op onderdelen met horten en stoten gegroeid in zijn portefeuille. En tot slot de wethouder waar we afscheid van gaan nemen Rinette Reynvaan. Zij is het vleesgeworden voorbeeld van samenspel en verbinden. Wij willen haar hierbij in ieder geval bedanken voor haar onvermoeibare inzet op dit punt.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid