PvdA wil niet korten op het Persoonlijk Minima Budget (PMB)

PvdA wil niet korten op het Persoonlijk Minima Budget (PMB)
dinsdag 4 juli 2017

systeemwijziging van het rijk, toenemende vergrijzing van bestand SDD (Sociale Dienst Drechtsteden) en onze Statushouders. We moeten stoppen met stigmatisering van deze groep. Motie Alblasserdam zullen wij niet steunen: wij willen juist geen bezuinigingen in het sociale domein. Wij doen daar niet aan mee.

Financiele oplossingen moeten we niet zoeken in sociale domein. Aan het principe van Trap Op Trap Af moeten we ons houden. We moeten effectiever samenwerking. Een onderdeel wordt vermeden, namelijk: 1 bestuur en 1 ambtenarenapparaat, dat levert op. Dat zou minstens 10 miljoen zijn.

Verheugd zijn wij over de verruiming van het gebruik van het SMS Kinderfonds (cultuur, sport, school, etc.) van 120% naar 150% van het sociaal minimum om de armoedeval te verkleinen. Maar dit mag wat ons betreft niet ten koste gaan van het verlagen van het Persoonlijk Minima Budget (PMB). De PvdA denkt aan de toegang te verhogen tot 140% i.p.v. 150%. Twee extra formatieplaatsen communicatie bij SDD wijzen wij af. Wethouder zei dat bijstand terugloopt, dat kunt u dan ook betalen uit de bestaande formatie.

Groeistrategie: het is niet goed alleen te focussen op Top Maritiem: ook zorg en welzijn zijn belangrijke sectoren. 30.000 woningen bijbouwen, dat is de omvang van Papendrecht. Regionale afstemming is bitterhard nodig. Alleen maar bouwen om krimp tegen te gaan, zal volstrekt averechts werken.

De amendementen van SGP/CU en CDA zijn aangenomen:

1): Mensen met een loonwaarde van 40% kunnen ook bemiddeld worden naar werk (dat is nu alleen vanaf 50%).

2): Toegang tot SMS-Kinderfonds gaat van 120% naar 140% (niet meer 150%) en het PMB wordt van 40% naar 35% verlaagd van de bijstandsnorm en de toelatingstermijn gaat van 3 maanden naar 1 jaar. PvdA heeft hier toch mee ingestemd, omdat dit beter is dan het raadsvoorstel. Daar zou PMB worden verlaagd naar 25% van de bijstandsnorm.

Motie CDA, VVD, PVDA, SGP, CU, PAB, OP, GROENLINKS, D66 is aangenomen:

Wij houden ons aan de financiele afspraken Trap Op om als regio samen te investeren bij toenemende Rijksbudgetten. De afspraak met betrekking tot Trap Op Trap Af als nog na te komen en het benodigde geld later dit jaar voor onze prioriteiten (lokaal) vrij te maken en te verwerken in de geactualiseerd GRD-Begroting 2018.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid