PvdA vragen over Visbrug

PvdA vragen over Visbrug
woensdag 31 januari 2018
Adviescommissie Fysiek, dinsdag 30 januari 2018: Art. 40 vragen PvdA, Varianten Visbrug en brief van Dhr. Tran (Loempiakiosk) - Jacqueline van den Bergh:

Wethouder Sleeking heeft voorafgaand aan de bespreking in de gemeenteraad een tijdje geleden de voorstellen voor de Varianten Visbrug plotseling ingetrokken, nadat duidelijk was gebleken dat ook de Variant Gat in de Visbrug niet de goedkeuring kon krijgen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Wij blijven vinden dat hierover duidelijker had moeten worden geproken, eerder in Fysiek. De hele gang van zaken vinden wij teleurstellend.

Het debat over de Visbrug, waarvan wij allen vinden dat er iets mee moet gebeuren, werd plotseling afgekapt. En daarmee heeft ook de stad de mogelijkheid niet gekregen om zich uit te spreken over de toen voorliggende varianten.

De 3 doelstellingen zijn: - verbeteren kwaliteit openbare ruimte - versterken relatie met water - verbetering verbinding kernwinkelgebieden en havengebied.
Wij begrijpen dat de wethouder met nieuwe voorstellen wil komen. De PvdA vindt nu vooral het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte - met meer ruimte voor horeca, groen en fietsers - belangrijk om weer op te pakken.
De ondernemers moeten hier uitdrukkelijk bij betrokken worden. De PvdA wil niet dat ondernemers opnieuw worden overvallen - zoals de vorige keer -  door allerlei wilde plannen voor hun omgeving. Wij geven u dat alvast mee.

Omdat de Gelderse kade eerst wordt aangepakt, zit er geen druk op de Visbrug. Er kan alle tijd voor genomen worden. Ook het standbeeld van de gebroeders De Witt kan wat ons betreft meer accent krijgen, bijvoorbeeld met een festival.

De inspreker vroeg aandacht voor de positie van de heer Tran van de loempiakiosk op de Visbrug. De heer Tran had een oud kontrakt voor 5 jaar, dat jaarlijks opgezegd kan worden. Dat is door de gemeente gecancelled vanwege de plannen met de Visbrug, en hij heeft een kontrakt voorgelegd gekregen dat per maand kan worden opgezegd. Dat weigert de heer Tran te tekenen, omdat zijn positie daarmee wel erg onzeker wordt. Hij is daar ziek van geworden, aldus de inspreker.

Bij de vorige discussies is meerdere malen gesproken over de kiosk. De kiosk stond in alle varianten ingetekend. Het is belangrijk dat er duidelijkheid komt voor de heer Tran. Wij vinden dan ook dat het oude huurkontrakt moet worden hersteld. Zodat er weer rust komt in het leven van de heer Tran.

Wethouder Sleeking vertelde met nieuwe voorstellen bezig te zijn en alleen met varianten te komen voor de Visbrug, waarbij een positief advies ligt van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Mijn suggestie om de ondernemers er duidelijk bij te betrekken vanaf het begin neemt hij over. De nieuwe voorstellen zullen na de verkiezingen komen.
Naar het huurkontrakt van de heer Tran gaat hij kijken, met de intentie om het oude huurkontrakt, dat jaarlijks opzegbaar is, weer te laten gelden.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid