PvdA stelt vragen over wegvallen gespecialiseerde jeugdhulp

PvdA stelt vragen over wegvallen gespecialiseerde jeugdhulp
donderdag 12 oktober 2017

voor ouders en kinderen op de korte en langere termijn als organisaties die dit voorheen wel deden nu niet meer intekenen op de uitvraag van de Serviceorganisatie Jeugd?

2. Kan middels een PGB continuïteit geborgd worden bij organisaties die zich terugtrekken en zo ja, wordt dit actief aan de betreffende ouders gecommuniceerd?

3. De William Schrikker Groep is één van de weinige gecertificeerde instellingen die gedwongen jeugdhulp mogen leveren. In hoeverre kan worden geborgd dat deze doelgroep de zorg blijft krijgen die zij nodig heeft, op korte en lange termijn?

4. De Serviceorganisatie stelt de tarieven vast. Hoe worden die tarieven opgebouwd ten opzichte van de aangeboden zorg? Graag krijgen wij inzage in de onderliggende stukken voor wat betreft de zorginkoop.

5. Welke maatregelen kunnen getroffen worden om te voorkomen dat meer aanbieders zich terugtrekken?

6. In hoeverre is het feit dat aanbieders zich terugtrekken wenselijk en voorzien in het kader van de transformatie?

7. Waar ligt, in het licht van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op 17 mei 2017 inzake verboden delegatie, de bevoegdheid voor het vaststellen van de tarieven? Hoort dit een bevoegdheid van de raden te zijn?

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid