PVDA stelt vragen aan college over de overlast van de Arriva treinen bij Crayensteinstraat - overgang Krommedijk

PVDA stelt vragen aan college over de overlast van de Arriva treinen bij Crayensteinstraat - overgang Krommedijk
donderdag 7 juli 2016

de indruk gewekt dat er naar oplossingen zocht werd om de Arriva trein te verplaatsen. Ook tijdens de inloopavond in De Prinsemarij onlangs - waar ambtenaren, Platform Spoor en Geluid en ProRail aanwezig waren - was er een levendige discussie, met perspectief op verbetering. Maar wij begrijpen nu dat ProRail zich op het standpunt stelt dat de overlast binnen de wettelijke normen blijft en er dus geen reden is om iets te wijzigen. En nu er een nieuwe vergunning moet komen voor het emplacement bij de Weeskinderendijk, vindt de PvdA de tijd rijp om de Arriva opstelplaats te veranderen.

De PvdA heeft ook aanbevelingen gegeven voor de nieuwe aanbesteding van de concessie van het Openbaar Vervoer, wat nu door Arriva wordt uitgevoerd. De PvdA heeft onder meer aangegeven dat de opstelplaats Crayensteinstraat van de Arriva treinen geschrapt moet worden.

Wij stellen wij het college de volgende vragen:

1. Al geruime tijd is bekend dat de gestalde Arriva trein overlast geeft aan omwonenden, zoals hierboven beschreven. Bent u met ons van mening dat dit een ongewenste situatie is die moet veranderen? Zo nee, waarom niet?

2. Zo ja, hoe gaat u zich inspannen om deze overlastsituatie tegen te gaan, bijvoorbeeld: ProRail is bezig met een nieuwe vergunning voor hun emplacement, waar ook het spoor 32A tussen het station en spoorwegovergang Krommedijk onder valt. Gaat u in overleg met ProRail en Arriva over de situatie van de Arriva trein en de verplaatsing daarvan?

3. Wij zien graag dat u aan het verlenen van de nieuwe vergunning bijvoorbeeld de voorwaarde verbindt om op het emplacement een bovenleiding aan te brengen om o.a. deze Arriva trein te stallen. Bent u voornemens dit mee te nemen in de gesprekken met ProRail en Arriva? Zo nee, waarom niet?

4. Welke andere mogelijkheden ziet u verder nog, zoals bijvoorbeeld op het gebied van het vaststellen van strengere geluidsnormen of andere aanvullende voorwaarden met betrekking tot de vergunning?

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid