PvdA: Samen optrekken met Havenbedrijf Rotterdam

PvdA: Samen optrekken met Havenbedrijf Rotterdam
donderdag 29 september 2016

ontwikkelt en exploiteert de Dordtse Zeehaven voor eigen rekening. Hoewel die presentatie niet is geagendeerd, en wij daar uiteraard niet over besluiten geeft het wel een helder beeld. Ook het Havenbedrijf speelt een zeer actieve rol in de totale ontwikkeling van het WDO gebied, niet alleen in de Zeehaven. Men heeft daar duidelijke ideeen over. Het gaat om het faciliteren van zittende bedrijven, die groter willen groeien naar een andere locatie in Dordrecht of Drechtsteden. Rotterdam wil een steeds beter overzicht hebben van het hele haven/maritieme gebied (van Hoek van Holland tot Moerdijk), om zodoende bedrijven beter te kunnen plaatsen en herplaatsen. Men noemt dit 'schuifruimte'. En hoe groter het gebied, hoe beter je bedrijven kunt plaatsen. Bijv. het verplaatsen van bedrijven die niet aan het water hoeven te zitten naar droge gebieden, en andersom. Daarin speelt het Havenbedrijf een grote rol in de hele WDO, ook in de verdere herstructurering. Het Havenbedrijf is al bezig met de marketing in de Zeehaven en het 'creeren van waarden voor Dordrecht Inland Seaport'. Met DEAL wil men beter samenwerken, eventueel ook investeren in DEAL.

 

Daarnaast zei het Havenbedrijf niet blij te zijn met het Welstandsvrij maken van WDO gebieden. Men vindt het er niet uitzien, en wil het dan ook een betere uitstraling geven. Het Havenbedrijf is bezig met het maken van een BeeldkwaliteitsKader, Inclusief een Qualiteits Team, dat door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd. Men is in gesprek met bedrijven over eigen uitstraling en uitstraling bedrijventerrein.

 

VOORSTEL PVDA: De PVDA voelt er wel voor om het hele haven/maritieme gebied als een geheel te zien, van Hoek van Holland tot Moerdijk. Ook vinden wij het belangrijk om de acquisitie van onze belangrijke bedrijventerreinen niet te versnipperen over allerlei partijen met eigen marketingplannen. U heeft het in de antwoorden op de vragen van BVD over het nieuw te vormen 'Acquisitieteam WDO, waarin de belanghebbende acquisitiepartijen gezamenlijk optrekken'. Dat klinkt wel mooi, maar dat houdt wel het risico van een praatclubje in, met allerlei belangen.

Is het niet verstandiger - vragen wij ons af - om als gemeente samen met het Havenbedrijf Rotterdam in het hele WDO gebied, incl. Zeehaven, de acquisitie en herontwikkeling aan te pakken. Het Havenbedrijf is een grote partij, heeft de kennis en de kracht om dingen mogelijk te maken, daarmee moeten we samen optrekken, en moeten we goed in beeld blijven. En het Havenbedrijf is er toch al mee bezig. Wij wachten uw reactie af, maar vooralsnog stellen wij de 3 ton voor acquisitie niet ter beschikking. We dienen een motie om samen op te trekken met Havenbedrijf Rotterdam wat betreft acquisitie en ontwikkeling WDO.

 

Wethouder Mos: Het hele WDO: 750 bedrijven. Hele forse omvang. 14000 arbeidsplaatsen. Hebben we voldoende capaciteit op de taken? We hebben een heleboel clubjes. Relatief weinig mensen die bedrijven kunnen bezoeken, en acquisitie te doen. We zijn beperkt. Samenwerking met HbR vorm kunnen geven. Wij willen een aantal zaken gaan doen, maar dat kost wat. LouterBloemen komen zaken in beweging. Geld nodig om met HbR te werken. Kan de gemeente nog wat doen met het uitplaatsen. HbR wil ontwikkeling. Onze afdeling niet op voorbereid. De Zeehaven doet HbR. Maar het gaat erom het hele gebied beter weg te zetten. We willen best in meedenken met HbR. Aantal werkzaakheden doen we al. Waar hebben we het dan over? Wat kost het?

Jacqueline: Dat kunt u toch in beeld brengen.

Wethouder Mos: Ja, dat kan. Behoefte aan terreinen, is die er? Met Provincie: 1) heeft onvoorwaardelijke commitment, met 10 tallen miljoenen erin. 2) Herijking bedrijventerreinen in hele provincie. Daar komt nog gesprek over. In ZH vooral op kleinere en middelgrote kavels is er overaanbod. Er zijn al 3 behoefteramingen gedaan. Er is marktbehoefte bij Kil 4. Nu die wegen aanpassen is nodig. Er zijn partijen die serieus willen kijken wat Dordrecht te bieden heeft. Dordrecht stond op Vastgoedbeurs Provada. En heeft met allerlei partijen gesproken. We doen het steeds beter. Regio wil daar ook graag aan meedoen.

 

Zienswijze Provincie: Volgens BVD zou Provincie in een zienswijze kritisch zijn op Kil 4. Niemand in de raad had deze zienswijze gezien.

Wethouder Sleeking: Zienswijze is nog niet door College behandeld.

Wethouder Mos: Zienswijze is een ambtelijke zienswijze. Gedeputeerde heeft in een brief aan Dordrecht zijn vertrouwen uitgeproken in Kil 4.

Cor van Verk: Ambtenaar overruled door gedeputeerde.

Wethouder Mos: Motie PvdA: Met Havenbedrijf Rotterdam willen we samen optrekken. We moeten nadere afspraken maken. PvdA Motie is accoord. Het gaat allemaal best goed bij WDO. Er komt een behoefteraming provincie breed. Verzoek Provinciale Staten om het in maart te bespreken.

 

PvdA heeft de motie ingetrokken, omdat wethouder Mos de motie over heeft genomen. Binnenkort wordt WDO in Adviescommissie Fysiek besproken, tezamen met de resultaten van het overleg met Havenbedrijf Rotterdam en de zienswijze van de Provincie.

Bekijk hier het filmpje van RTV Dordrecht, met ook interviews met raadsleden, onder wie Jacqueline van den Bergh

 

 

 

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid