PvdA: Oranje kliko op vrijwillige basis en grijze kliko blijft om de 14 dagen worden geleegd

PvdA: Oranje kliko op vrijwillige basis en grijze kliko blijft om de 14 dagen worden geleegd
zondag 19 maart 2017

plaatsje en willen niet alleen maar containers in de tuin. Men wil de plastic zak blijven gebruiken, en de PvdA vindt dat dat moet kunnen. Je moet mensen niet tegen heug en meug dit opdringen. Wel voor diegenen die dat willen en kunnen. Anderen moeten de plastic zakken kunnen blijven gebruiken. Het gaat uiteindelijk om de afvalscheiding. En als dat met een zak of met een container kan is dat veel beter, dan mensen te dwingen tot het gebruik van een extra kliko. Dan gaat afvalscheiding irriteren en roept negatieve reacties op.

2) Grijze bak (restafval) wordt voortaan dan 1 x per 4 weken opgehaald. Ook hier gaat de PVDA niet mee accoord. Dat is veel te weinig. Vooral voor gezinnen met kinderen is dit een hard gelach. Het moet niet onhygienisch gaan worden. Of dat mensen hun afval zomaar elders gaan dumpen.

PVDA voorstel: Stip op de horizon moet zijn: ondergrondse containers: papier, plastic en restafval. Alleen groene bak niet, is te gevoelig voor bederf.

Maar voor nu wil de PVDA: Container voor plastic afval op vrijwillige basis: voor wie dit wil en kan hebben in de tuin bewoners die dit niet willen of kunnen blijven de plastic zakken gebruiken. En de grijze bak blijft om de 14 dagen geleegd worden en dus niet om de 4 weken

Wij verwachten van de wethouder dan ook een nieuw voorstel over hoe we alles via ondergrondse containers kunnen gaan organiseren op termijn, en tot die tijd is de oranje container op aanvraag (mensen die niet willen of kunnen blijven plastic zak gebruiken). Grijze bak blijft iedere 2 weken worden geleegd.

Het ophalen van grofvuil is nu gratis voor wie niet zelf het kan wegbrengen naar de vuilstort. In de voorstellen moet daar betaald voor gaan worden, 25 euro per kuub. De PvdA vindt dit niet verstandig. Niet iedereen is in staat om het grofvuil weg te brengen naar de Staart. SP stelde voor weer 1 x per maand grofvuil op te gaan halen, gratis. Net als vroeger. GroenLinks stelde een schillenboer voor. Ook in Rotterdam heeft de schillenboer zijn intrede gedaan.

Alle partijen waren overigens tegen de voorstellen.

Wethouder van der Linden zei dat er meer afval gescheiden moet worden, want in de toekomst moet er meer voor het ophalen door HVC betaald gaan worden. Onduidelijk bleef waarom dit was. Hij had er wel oren naar om de oranje container op vrijwillige basis aan te bieden, en de plastic zakken ook de behouden, zodat bewoners kunnen kiezen. Wel wilde hij vast blijven houden om de grijze container om de 4 weken te laten legen. Zodat mensen een reden hebben om meer afval te gaan scheiden. Maar na discussie in de commissie zegde hij toe met nieuwe voorstellen te komen en vroeg aan de politieke partijen om hun ideeen door te geven, zodat hij die kon verwerken in de nieuwe voorstellen.

De PVDA heeft aan de wethouder doorgegeven:

1) Keuze tussen zak of oranje bak voor plastic afval

2) Het legen van de grijze bak blijft om de 14 dagen zoals het nu is

3) Grofvuil: 1 x per maand ophalen op een vaste dag (gratis) voor alles dat buiten deze vaste dag moet worden opgehaald kan dan worden betaald

4) Verder uitbouwen van afvalscheiding bij hoogbouw

5) Toewerken naar ondergrondse containers in heel Dordrecht

6) Mogelijkheden van nascheiding in beeld brengen in relatie tot de voorscheiding

7) PVDA wil duidelijkheid waarom het ophalen van afval straks veel duurder zou worden

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid