PvdA Open Brief aan alle Kiezers

PvdA Open Brief aan alle Kiezers
donderdag 23 maart 2017

genoeg en goed werk is, voor zorg die bereikbaar is voor iedereen en voor leefbare wijken. Allereerst: voor goed werk is een goed vestigingsklimaat voor bedrijven nodig. Maar iedereen moet de kans krijgen om mee te doen. Voor de kwetsbaarste groepen willen we daarom werkbrigades oprichten. Daarin kunnen mensen maatschappelijk nuttig werk vinden tegen een fatsoenlijke beloning. Werk is de beste weg uit de armoede, maar daar blijft het niet bij. Dat iedereen moet kunnen meedoen, betekent ook een ruimhartig beleid om mensen met een laag inkomen of uitkering mee te laten genieten van de groeiende welvaart. Wat Rutte belooft, gaan wij doen.

Om de zorg toegankelijk te maken en te houden, pleiten we voor het wegnemen van (financiële) drempels voor jong en oud. We willen dat de zorgteams in de buurten bijdragen aan het welzijn van iedereen. Tot slot wonen in leefbare wijken.

Fysieke veiligheid en een gevoel van veiligheid in de eigen wijk is belangrijk. Om die reden gaan wij door met onze acties voor veilig verkeer, door het belang van handhaving van de maximumsnelheid en een slimme inrichting van wegen te blijven benadrukken. Voor deze en vele andere zaken zet onze fractie zich iedere dag in. We zullen dit ook blijven doen na 2018. Maar we kunnen alleen iets bereiken als u ons daarbij helpt. Alleen samen met u kunnen we iets bereiken alleen met uw inbreng kunnen we Dordt een betere toekomst geven.

In 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Ook dan hopen we door te kunnen gaan met ons werk, om de bewoners van Dordrecht hun stem terug te geven. De stem die pleit voor solidariteit en tolerantie. De stem die bijdraagt aan een beter Dordrecht. Dat verdient Dordrecht gewoon.

Vriendelijke groet namens bestuur en fractie, Cor van Verk

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid