PvdA op bezoek in de wijken

PvdA op bezoek in de wijken
donderdag 1 februari 2018
PvdA Dordrecht begint reeks wijkbezoeken op 3 februari 2018 in De Staart en Krispijn met thema “Dordrecht, sterke stad”

Tot de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. zal de PvdA Dordrecht met (potentiële) raadsleden en enthousiaste vrijwilligers een groot deel van Dordrecht bezoeken, en sommige wijken zelfs twee maal. Het niet te missen, rood gekleurde PvdA “Team Dordrecht” zal zich vooral op de fiets verplaatsen, waaronder ook op de opvallende rode PvdA-verkiezingsfiets met informatie. De wijkbezoeken beginnen op zaterdag 3 februari a.s. met bezoeken aan De Staart en Krispijn en gaan door tot en met 10 maart.

De PvdA wil graag met zoveel inwoners en ondernemers in gesprek over ieders behoeften en ideeën om samen van Dordrecht een sterke(re) stad te maken. 

Onze overtuiging en inzet
De Partij van de Arbeid staat voor een sterke stad met een fatsoenlijk bestaan voor iedereen, voor zelfontplooiing en voor gelijke kansen. Maar ook voor een sociale en inclusieve stad met een eerlijke verdeling van werk en inkomen, en een vangnet voor wie het moeilijk heeft. Het hebben van werk is belangrijk voor iedereen. De PvdA zet zich daarom in voor een sterke economie met aandacht voor duurzame ontwikkeling.

PvdA Dordrecht: we staan voor sterke wijken!
Voor de PvdA is aandacht voor de leefbaarheid van alle wijken in Dordrecht van groot belang:
- De PvdA vindt dat de gemeente meer aandacht aan de wijken mag schenken dan in de afgelopen jaren. Vroeger was ‘schoon, heel en veilig’ het streven, nu gaat het meer om ‘veilig’, ten koste van ‘schoon’ en ook wel van ‘heel’. 
- De PvdA ziet graag dat er in elke wijk wijkhuiskamers komen waar maatschappelijk werkers en buurtwerkers aanwezig zijn, en wijkbrigades die zorgen dat buurten niet alleen veilig, maar ook schoon en heel zijn. In die wijkhuiskamers zouden activiteiten georganiseerd kunnen worden waardoor mensen elkaar beter leren kennen en er minder eenzaamheid is. 
- De PvdA zal zich ook inzetten voor meer aandacht voor cultuur en voor voldoende speel-, groen- en sportvoorzieningen in de wijk. 
- Een probleem dat overal in de stad wel speelt is dat er te hard gereden wordt door auto’s en er ook vaak parkeeroverlast is. Dat leidt tot veel ergernis en onveiligheid, ook voor kinderen en jongeren op weg naar school. Daartegen mag best strenger gehandhaafd worden, terwijl soms een andere inrichting van de straat nodig is. 

Voor verdere informatie:
Campagnecoördinatoren: Remco van der Sluis (06-52054017),
Herman van der Plas (06-54624028). Volg ook onze website www.pvdadordrecht.nl voor wijzigingen!  


Planning wijkbezoeken PvdA Dordrecht #GR2018

Zaterdag 3 februari 2018: Staart en Krispijn
- 10.30 - 12.30 uur Staart/Merwedepolder (start bij Jumbo Merwedestraat)
- 13.00 - 14.30 uur Oud en Nieuw Krispijn (start bij winkels Krispijnseweg)

Zaterdag 10 februari 2018: Wielwijk en Crabbehof
- 10.30 - 12.00 uur Wielwijk (start op het Admiraalsplein)
- 12.30 - 14.00 uur Crabbehof (start op het Winkelcentrum Crabbehof)

Zaterdag 17 februari 2018: Binnenstad en Reeland
- 10.30 - 12.00 uur Binnenstad (start op het Scheffersplein) 
- 12.30 - 13.30 uur Reeland (start op het Vogelplein)
- 14.00 - 15.00 uur Staart/Merwedepolder (start op het Winkelcentrum Rivierenplein)

Zaterdag 24 februari 2018: Wielwijk en Crabbehof
- 10.30 - 12.00 uur Wielwijk (start op het Admiraalsplein)
- 12.00 - 13.30 uur Crabbehof (start op het Winkelcentrum Crabbehof)

Zaterdag 3 maart 2018: Sterrenburg en Stadspolders
- 10.00 - 11.00 uur Sterrenburg (Winkelcentrum/Dalmeijerplein)
- 11.15 - 12.30 uur Sterrenburg 3 (Kleine Jumbo)
- 13.00 - 14.30 uur Stadspolders (Pearl Buckerf resp. Bieshof Van Eesterenplein)

Zaterdag 10 maart: collectieve campagne in de wijken samen met andere politieke partijen 
- Crabbehof, Wielwijk, Krispijn en Sterrenburg / Staart, Dubbeldam en Stadspolders 

Zaterdag 17 maart: verkiezingsmarkt binnenstad

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid