PvdA neemt afscheid van Belthurepark

PvdA neemt afscheid van Belthurepark
woensdag 23 november 2016

verwoord in Coalitieprogramma, Structuurvisie en Woonvisie?

Al eerder is besloten - bij de bijstelling van Grote Projecten in de crisisjaren - om de ontwikkelaar bij BelthurePark tot 2014 de tijd te geven om met een ontwikkelplan te komen. Zo niet, dan waren er gronden aanwezig om te stoppen met BelthurePark. Er ging gezocht worden naar een goede oplossing voor beide partijen. Is dat gebeurd? Waren er concrete plannen? De SamenwerkingsOvereenKomst is wel ontbonden. Maar wat is er verder gedaan? Want nu ineens is er wel een plan van BPD ontwikkelaar. Wanneer zijn die plannen ingediend?

 

Voorbereidingsbesluit: Er is op dinsdag 15 november 2016 een Voorbereidingsbesluit genomen in afwachting van een nieuw Bestemmingsplan. Een Voorbereidingsbesluit duurt 1 jaar, en er is geen bezwaar tegen mogelijk. Het Voorbereidingsbesluit sluit 'ongewenste bebouwing' uit, lezen wij in de stukken. Wij interpreteren dit als dat er nog een 'gewenste' bebouwing mogelijk is. Bedoelt u daar nieuwbouw mee van bestaande woningen of bedoelt u iets anders? Ook tijdens het Voorbereidingsbesluit kan er worden gebouwd, zijn er afwijkingen mogelijk volgens de wet.

 

Stevensweg: Er wordt voorgesteld achter Stevensweg beperkte woningbouw in dun en dure segement mogelijk te maken (35 woningen), om nog in beperkte mate aan de woningbouwbehoefte in dit segment te voldoen. Die paar woningen lijken ons daar nauwelijks invloed op te kunnen hebben. De PvdA ziet hier dan ook vanaf. Voor ons is wel onduidelijk wat er gebeurt met vergunningen die inmiddels zijn afgegeven voor het bouwen van woningen.

 

Woonvisie: De PvdA vraagt zich af of die woningbehoefte aan dun en duur er uberhaupt wel is. Wij zien die niet en kiezen er niet voor. Het polderlandschap moet open blijven, we moeten ons meer richten op andere stedelijke locaties en daar meer werk van maken. Binnenkort behandelen wij de nieuwe Woonvisie. Wij willen het vooral hebben over de woningen die we nodig hebben. Dit zijn voor de PvdA betaalbare huurwoningen, ook huurwoningen voor de middengroepen (meer vrije sectorwoningen), en koopwoningen. Er is namelijk een gat na sociale huurwoningen, er is toenemende behoefte aan huren tussen 700 en 1000 euro. Daarnaast neemt de vraag toe naar meer experimentele woningbouw, met andere materialen, technieken en afmetingen.

De Provincie heeft bij het Rijk aangedrongen op ca. 230.000 extra woningen in de Randstad Zuid, waar ook de Drechtsteden toe behoren. Tot aan 2030 moeten deze woningen erbij gebouwd worden, voornamelijk binnen de kernen van steden en dorpen. Dit willen wij dan ook betrekken bij de nieuwe Woonvisie: Hoe gaan we dat doen?

PvdA wil dat er juist meer werk gemaakt wordt van Stadswerven, Wilgenwende, Refaja-locatie, herstructueren Crabbehof en Vogelbuurt, en de nieuwe Spuiboulevard en omgeving, Noordendijk-locatie, Smitsweg-locatie . Ook het opknappen van onze binnenstad is van groot belang om aantrekkelijk te zijn voor bedrijven en bewoners.

 

Wateropgave Dubbeldam: Nog een opmerking over de Wateropgave. U stelt dat de wateropgave voor Dubbeldam (waar Belthurepark een bijdrage aan zou leveren) op een andere manier opgelost moet worden. De totale wateropgave voor het Eiland van Dordrecht gaan we binnenkort behandelen. De wethouder had eerder aangekondigd hierover met een notitie te komen. En dan willen we Dubbeldam ook meenemen in deze discussie.

 

Wethouder Sleeking vertelde dat ontwikkelaar BPD op dinsdag 15 november 2016 zijn plannen heeft ingediend voor het bouwen van 109 woningen in zowel het noordelijke als het zuidelijke deel van het gebied Belthurepark. Er moet onderzocht worden of deze plannen gehonoreerd moeten worden. Want ze zijn ingediend onder het geldende bestemmingsplan dat bebouwing toestaat. Op dinsdag 15 november 2016 heeft de raad besloten - op voorstel van het college - om een Voorbereidingsbesluit te nemen. Dit betekent dat het huidige bestemmingsplan wordt bevroren in afwachting van een nieuw bestemmingsplan waarin de bestemming woningbouw is veranderd in agrarisch/natuur gebruik. De CU/SGP zei dinsdag 15 november duidelijk gevraagd te hebben aan de wethouder of dat er plannen waren ingediend. Wethouder zei toen dat hij daarvan niet op de hoogte was. Hij had ook de Omgevingsdienst niet geraadpleegd, die over die aanvragen gaat. Dit vindt de PvdA wel merkwaardig, want een wethouder moet de raad actief informeren.

Wethouder Sleeking vertelde de aanwezige raadsleden en de vele bezoekers op de tribune dat hij altijd zelf tegen bouwen in de polder is geweest, maar dat het plan nog een erfenis uit het verleden was, toen er ook betere economische tijden waren. Na 2010 is hij gesprekken aangegaan met de eigenaren in dit gebied om over aanpassingen te gaan praten. De Samenwerkingsovereenkomst is wel ontbonden. Maar volgens de wethouder is er wel behoefte aan dun en duur bouwen, maar niet in deze mate. Hij gaat zoeken naar onverwachte plekken waar dun en duur bouwen mogelijk kan worden, zoals PAP locatie, Iepenlaan en Wilgenwende. Kleinschalige initiatieven. Wethouder Sleeking wil wel beperkte bouw in de polder. Hij kon nog niet zeggen wat er met de reeds afgegeven vergunningen gaat gebeuren.

 

VVD, CDA en CU/SGP zouden graag Belthurepark nog willen behouden, in ieder geval die paar woningen nog laten bouwen achter Stevensweg. Ze namen de BVD dan ook zeer kwalijk dat die partij met een Amendement kwam die het bouwen achter de Stevensweg in het besluit schrapt. Want in het Coalitieakkoord staat heel duidelijk dat beperkte woningbouw, dun en duur in de polder, mogelijk is. De PvdA heeft dit Amendement wel gesteund, evenals het Amendement van D66 dat alleen nog herbouw mogelijk wil maken in de polder van bestaande gebouwen. BVD was hier weer tegen, omdat men toch de mogelijkheid van het beperkt bouwen in de polder wil openhouden.

 

Er gaat nu gewerkt worden aan een nieuw bestemmingsplan voor het Belthurepark-gebied, de Structuurvisie moet worden aangepast en de Woonvisie gaat gewijzigd worden.

 

Bekijk hier het filmpje van RTV Dordrecht over de raadsbehandeling

 

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid