PvdA, D66, VVD en GroenLinks willen bewoners in de Schil meer ruimte geven voor zonnepanelen op hun daken

PvdA, D66, VVD en GroenLinks willen bewoners in de Schil meer ruimte geven voor zonnepanelen op hun daken
zaterdag 24 december 2016

nieuwe Wet Werk en Zekerheid blijken in de praktijk allerlei ongewenste effecten, met name voor het onderwijs. Afgesproken is nu om een aantal bepalingen buiten werking te stellen, totdat een goede evaluatie heeft plaatsgevonden. Bestemmingsplannen kunnen buiten werking worden gesteld om ruimte te geven aan gewenste nieuwe ontwikkelingen (daarvoor zijn we ook op bezoek geweest in Breda).

Dus als we nu met z'n allen afspreken om de Welstandsnota te gaan evalueren met name op het aspect duurzaamheid, kunnen we die beperkende maatregelen - wat betreft de zichtbaarheid van zonnepanelen in De Schil - buiten werken stellen. Dan kan de situatie in de Schil voorlopig zo blijven. Ook de ambtelijke mail bevestigt dit: 'Een schriftelijk gedoogbeschikking lijkt alleen succesvol, indien er op korte termijn zicht is op een beleid waarin zonnepanelen in de binnenstad wel mogen'. We hebben het als raad dus helemaal in eigen hand.

Wethouder Sleeking zei dat al veel mogelijk is. Hij vindt het jammer om op basis van 1 incident nu te willen gaan gedogen en te verruimen. Het gebeurt regelmatig dat activiteiten plaatsvinden, zonder dat belanghebbenden zich erin verdiepen. De wethouder wil geen rechtsongelijkheid. Inhoudelijk is hij het niet met de motie eens. Hij vertelde dat er een tweede zonnepark wordt gerealiseerd. Mensen kunnen daarin participeren. Hij vindt dat beschermd stadsgezicht gebaat is bij handhaving. Er is overgangsrecht voor panelen van voor 2015, die kunnen blijven liggen. En als er niet wordt geklaagd, dan kan alles blijven liggen. En dat vindt de PvdA nu juist rechtsongelijkheid.

Na een vorige bespreking is er een Raadswerkgroep ingesteld. Maar daar bleven grote verschillen. Vooral BVD wil niet tornen aan het feit dat zonnepanelen niet zichtbaar mogen zijn vanaf de straat. CDA en CU/SGP gaan daarin mee. VVD niet.

Jammer dat BVD, CDA en CU/SGP de evaluatie niet willen afwachten en de situatie voorlopig te laten rusten. Ze hebben de motie verworpen. Er is 1 klacht gekomen over zonnepanelen in het zicht. Hoe ongelijk wil je het hebben? En veel bewoners willen zonnepanelen op hun dak, ook in Beschermd Stadsgezicht. Bewoners moeten de mogelijkheid hebben om via zonnepanelen energie op te wekken voor eigen gebruik en om bij te dragen aan het grote geheel.

De evaluatie van de Welstandsnota komt binnenkort op de agenda.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid