PvdA Algemene Beschouwingen: Meer geld voor Armoedebeleid: Geen kinderen in armoede

PvdA Algemene Beschouwingen: Meer geld voor Armoedebeleid: Geen kinderen in armoede
donderdag 13 oktober 2016

benaderd worden over welke voorzieningen er voor hen zijn. Armoede kan leiden tot crisissituaties en eenzaamheid. Het beleid moet daarnaast veel meer gericht zijn op het voorkomen van armoede bij kinderen.

Jeugdhulp: Voor kinderen dreigt er een tekort aan specialistische hulp. Er moeten voldoende opvangplaatsen zijn, anders dreigt er verstopping in de hulpverlening. De PvdA wil dat de sociale teams en de jeugdteams worden samengevoegd tot 1 groot team. Dit leidt tot een zachte overgang naar 18 plus en tot een betere dienstverlening in zijn geheel. Nu is die overgang niet goed geregeld en vallen jongeren buiten de boot. Wat betreft Veilig Thuis willen wij het onderzoek van Q Consult kunnen lezen en bespreken.

Experimenten met legale wietteelt: Illegale wietteelt in huizen geeft grote risico's in woonbuurten. Dit moet worden aangepakt. De PvdA pleit ervoor om mee te doen aan experimenten in het land met legale wietteelt.

De PvdA wil dat DuPont/Chemours zich maatschappelijk verantwoordelijk gaat gedragen. Wij zijn geschokt door de onveiligheid van dit ooit zo veilige bedrijf. Zorgen heeft de PvdA om de Omgevingsdienst ZHZ. Je kunt je afvragen of die dienst wel voldoende menskracht en competentie heeft om deze complexe chemische controles uit te voeren. We krijgen het gevoel dat er toch iets lijkt te ontbreken.

Kleine subsidies. We horen er niets meer van. Het is dood stil. Er moet zekerheid gegeven worden aan de vele verenigingen en stichtingen over de financiele bijdrage van de gemeente. Zij hebben vaste lasten, en daaraan moeten zij voldoen.

Bus langs Essenhof: Belangrijk is dat de Essenhof bereikbaar wordt met de bus. Bijvoorbeeld buslijn 5, die een lus maakt langs Essenhof.

Opstelspoor Arriva-trein: Er wordt al lang en veel geklaagd over geluidoverlast van deze Arriva-trein. Wij willen dat er actief gezocht wordt naar een oplossing en daarmee de leefbaarheid vergroten. Dat is ook uw prioriteit 1: Het vergroten van de leefbaarheid in de stad.

Wethouder Mos: De verenigingen weten waar ze aan toe zijn. Er is namelijk een Subsidiekader, daarin staat ook hoe incidentele middelen kunnen worden ingezet.

Wethouder Sleeking: Stadswerven komt op stoom. Door de lage rente hebben we het tij mee. De aanbesteding van de Prins Klausbrug komt er, nu er in ieder geval 70 woningen zijn verkocht (was de voorwaarde).

Wethouder Reynvaan: Prioriteit heeft Leefbaarheid van Veiligheid. Focus ligt nu vooral op Lijnbaangebied en Vogelplein. Er is nu minder afbouw van sociale woningen. Er wordt nauwlettend in de gaten gehouden hoeveel woningen er nodig zijn. Bij het sportbeleid ligt de nadruk op samenwerking en gezamenlijk gebruik. Binnenkort komen er voorstellen met kredietvoorstellen.

Wethouder vd Linden: We willen dat DuPont actief communiceert. We zijn in gesprek, ook met Veiligheidsregio. Er komen zaken om het systeem te verbeteren. Jeugdbeleid gaat goed, er moet goed geinformeerd worden. Nu is er de kick off van Route078. Duurzaamheid is geen hobbyisme, maar bittere noodzaak, we kunnen er niet omheen. Met de buslijnen wordt toegewerkt aan variatie in lijnen en tijden, en samenwerking met doelgroepenvervoer.

Wethouder Lambrechts: Decentralisaties zijn wat snel uitgevoerd, maar het gaat goed. Bij wonen is het lastig de balans te vinden tussen iedereen goed laten wonen. Skave Husen kan daarbij een oplossing zijn.

Wethouder Heijkoop: Ook ik heb zorgen over werk, inkomen en armoede. Duizenden banen zijn verdwenen uit onze regio. Gelukkig is de stijging van uitkeringen aan het stoppen. WW uitkeringen lopen voorzichtig terug. Arbeidsmarkt geeft wisselend beeld. Retail is fragiel. Maritieme sector is ook een moeilijke markt. We willen bedrijven behouden. Er komen wel steeds meer vacatures. Maar dan zie je de mismatch. Minder vraag naar administratie en retail. Veel techneuten en in de logistiek zijn mensen nodig, maar die zijn er weinig in onze regio. Er moet een betere aansluiting komen tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ook voor 50plussers komt er meer aandacht, samen met Stichting 50Plus gaan we mensen aan het werk helpen. Werk en armoede hangt nauw samen. Armoede is toegenomen. Ook veel mensen met een baan hebben moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Dit zijn vaak mensen met kinderen. Dit is onverteerbaar. Binnenkort is er de evaluatie van het Minimabeleid.

Burgemeester Brok: Wat betreft de legalisering van de wietketen het volgende. Ik zit in de Regiegroep om juist dit punt goed te trechteren. Het is een politieke discussie. Het is zomaar denkbaar dat het nieuwe kabinet er anders over denkt. We bedenken een format voor lokaal. Experimenteren buiten het format van het rijk is niet passend. Maar de problematiek is alleen op te lossen als de achterdeurproblematiek wordt opgelost.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid