Proeven Grondstoffenbeleidsplan 2016-2020

Proeven Grondstoffenbeleidsplan 2016-2020
vrijdag 23 februari 2018
Gemeenteraad dinsdag 20 februari 2018: Proeven Grondstoffenbeleidsplan 2016-2020 - Jacqueline van den Bergh:

Het nieuwe Afvalstoffenbeleidsplan wil bereiken dat meer bewoners en bedrijven in onze stad hun afval vaker en meer gaan scheiden. Zodat er minder restafval (grijze bak) overblijft. Het uiteindelijke doel moet zijn: helemaal geen afval meer, en dat alles hergebruikt wordt.
De Dordtse ambitie is; - in 2018 wordt 60% van al het huishoudelijk afval gescheiden; - in 2020 stijgt de afvalscheiding naar 75% ; - in 2020 is er maximaal 130 kg restafval per inwoner per jaar.
Ophaalfrekwentie wordt: Oranjebak/Oranjebak: Per 14 dagen - Grijze bak: Per 4 weken

Dit streven is goed, maar moet wel realistische zijn en we moeten oog hebben voor ook andere alternatieven, die terrein winnen. Ons alleen blind staren op steeds meer afval scheiden in eigen huis zoals nu beschreven, vindt de PvdA te beperkt. Voor een gemiddelde huishouden is steeds meer afval scheiden een lastige zaak, zeker als je kinderen hebt en drukke banen. Ook willen wij voorkomen dat er veel afval op straat terechtkomt of in buitengebied wordt gedropt.

Daar komt bij dat er steeds meer informatie komt over nascheiding van afval (scheiding in de fabriek). Uit het collegestuk blijkt dat nascheiding duurder is. Maar dat wordt verder niet onderbouwd en dat vinden wij te kort door de bocht. Landelijk pleit men steeds meer voor nascheiding (is goedkoper en voor afvalverwerkingsbedrijven makkelijker en efficienter). Onlangs stonden er uitgebreide artikelen in het Financieel Dagblad over de landelijke discussies die nu gevoerd worden over Nascheiding. Het argument dat de burger dan lui wordt vinden wij niet overtuigend. Het strijden tegen afval is niet alleen een zaak van de burger, maar ook van de industrie die ander verpakkingsmateriaal kan gebruiken. Wat overigens steeds meer gebeurd.

Er wordt volgens ons nu een te ingewikkeld systeem opgetuigd voor gezinnen met luiers: daarvoor worden aparte (op acceptabele loopafstand) bovengrondse verzamelcontainers geplaatst, of wordt in overleg voor een maatwerkoplossing gezorgd. Zorgen zijn er dan over de geuroverlast.

Er komen afvalcoaches die bewoners moeten begeleiden naar betere afvalscheiding. Dit is voor ons helemaal niet nodig. Beide zaken vinden wij geen goede oplossingen en dat geld kunnen we beter besparen.

Wel goed is dat er nu de keuze is voor plastic afval: of een plastic zal of een container.

De PvdA vindt dat de discussie over de afvalscheiding nog lang niet volledig is gevoerd. Voordat we defintieve besluiten nemen over afvalscheiden, en zeker in relatie tot de de grijze bak, willen we alle mogelijkheden van afvalscheiding in beeld hebben. 
De PvdA wil de varianten van Nascheiding, Ondergrondse containers in alle wijken en het gebruik van gekleurde zakken goed uitgewerkt zien in een volgend voorstel.

Je kunt ook denken aan statiegeld op plastic flessen, de motie van GROENLINKS, voorstel om mee te doen aan de landelijke Statiegeld Alliantie, ondersteunen we en dienen we mede in.

Dordrecht heeft zich inmddels aangesloten bij de Statiegeld Alliantie, om te bewerkstelligen dat op plastic flesjes en op blikjes  statiegeld wordt geheven.

Uiteindelijk bleek er geen meerderheid in de raad voor het voorstel van het college. Vooral de frekwentie van het ophalen van de grijze bak was - net als bij de PvdA - een brug te ver. 
Dit is nu geschrapt uit het voorstel door een Amendement van CU/SGP.

De proef gaat nu starten in de Hoven en in Oudelandshoek. Maar weten de bewoners dit al? De PvdA drong aan op goede communicatie, wat niet bepaald de sterkste kant is van het college. "Of moeten de bewoners weer uit de krant vernemen dat ze aan een proef mee moeten gaan doen?" vroeg Jacqueline zich af. Wethouder van der Linden beloofde goed in overleg te gaan met bewoners.
Later wordt over de ophaalfrekwentie besloten. Ook de alternatieven van de PvdA komen terug in een volgende rapportage, heeft wethouder van der Linden toegezegd.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid