Preventie Kinderleed door Vrijwillige Anticonceptie

Preventie Kinderleed door Vrijwillige Anticonceptie
donderdag 22 februari 2018
Gemeenteraad dinsdag 20 februari 2018: Preventie Kinderleed door Vrijwillige Anticonceptie - Cor van Verk:

PvdA in laatste Raad tegen CDA voorstel beperking kinderleed

In de laatste gemeenteraad in de huidige bestuursperiode kwam een initiatiefvoorstel ‘Preventie van kinderleed door vrijwillige anticonceptie’ van het CDA aan de orde. Het is een plan om mogelijke onmachtige personen voor te lichten over anticonceptie en/of gratis anticonceptie te verstrekken, om een omslag te maken van beperking van kinderleed naar preventie.

We hebben in de fractie zorgvuldig naar dit voorstel gekeken, maar uiteindelijk de afweging gemaakt om tegen te stemmen. De PVDA is uiteraard tegen elke vorm van kinderleed maar vraagt zich ernstig af of dit de juiste weg naar het gestelde doel is. Het voorstel werd uiteindelijk dan ook verworpen. Behalve PvdA stemde ook BVD en GroenLinks tegen.

We vinden dat vrijwilligheid eigenlijk al een raar begrip is bij onmachtige personen. Verplichte anticonceptie raakt niet alleen de persoonlijke integriteit; het is in strijd met artikel 11 van de grondwet. Andere overwegingen zijn dat kinderleed veel breder is dan de geschetste doelgroepen; kinderleed komt voor bij alle gezindten; in alle inkomensgroepen en in alle milieus van de maatschappij. De mate en het risico van kinderleed is niet af te meten aan de mate van intelligentie of juist het ontbreken daarvan. Maar ook de PvdA wil er alles aan doen om kinderleed te voorkomen.

Het element van goede en persoonlijke gesprekken met vrouwen, maar ook met mannen, om hen goede keuzes te laten maken is prima natuurlijk. Sterker wij vonden dat elke hulpverlener, wanneer hij hulpvragers in een kwetsbare situatie tegenkomt, dit onderwerp ter sprake zal moeten brengen. Dit zou als voorwaarde in aanbestedingen kunnen worden opgenomen. Opmerkelijk dat het CDA juist op dit onderdeel, zo essentieel voor dit onderwerp, problemen voorzag bij de professionals en daar aandacht voor vroeg in de vorm van een aandacht functionaris vrijwillige anticonceptie. Dat kost wel extra gelden natuurlijk.

Het tweede onderdeel betrof het gratis verstrekken van anticonceptie aan kwetsbare mensen. Dit onderschreven wij mits er voldaan wordt aan twee, voor ons belangrijke, voorwaarden. Dat iedereen die geacht wordt te behoren tot de doelgroep van kwetsbare mensen aanspraak kan maken op gratis anticonceptie. Ten tweede, dat ook de mannen binnen deze groep dienen te worden aangesproken op hun gedrag en dat ook zij aanspraak kunnen maken op gratis anticonceptie. Verder hebben we nog een aantal financiële kanttekeningen gemaakt.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid