Peter van der Velde: Een bloeiende stad is een boeiende stad

Peter van der Velde: Een bloeiende stad is een boeiende stad
woensdag 4 april 2018
Dinsdagmiddag 3 april 2018 presenteerde informateur Peter van der Velden- in de kersverse gemeenteraad - zijn bevindingen voor een nieuwe coalitie, nadat hij met alle raadsfracties gesprekken heeft gevoerd.

Dordrecht als blauw-groene, bloeiende stad!
Doorgaan met de huidige coalitie BVD, VVD, CDA en CU/SGP vindt hij het meest stabiel. Maar het moet wel anders. De informateur constateert dat alle partijen vinden dat het nieuwe college meer dan voorheen moet samenwerken met andere partijen in de raad en met strategische partners in de stad en daarbuiten. Nieuwe samenwerkingsvormen met de raad en strategische partners zijn geen vrijblijvendheid. De VSP (Seniorenpartij) kan een nieuwe rol gaan spelen. Te denken valt aan het uitnodigen van VSP om op onderdelen mee te schrijven aan een coalitieakkoord, vooral op het gebied van Ouderenbeleid. Hierdoor ontstaat een vorm van gedoogsteun aan de coalitie. De VSP reageerde hierop dat men vereerd is te zijn genoemd door diverse partijen, maar dat men mee wil doen als er ook een wethouderszetel voor de VSP beschikbaar komt.

De hoofdlijnen van de Groeiagenda 2030 worden breed gedeeld. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om te bouwen aan een indrukwekkende skyline, maar aan nieuwe straten en buurten die kwaliteit toevoegen. De Groeiagenda kan wat Peter van der Velde betreft ook 'Bloeiagenda' heten. Peter vindt de urgentie groot om goede plannen met grote voortvarendheid samen met strategische partners om te zetten in concrete projecten. Niet over 4 jaar, maar nu. Omdat het aantal inwoners daalt. Dordtse jongeren, studenten en gezinnen vertrekken uit de stad. Men kan geen passende woning vinden. Krimp maakt kwetsbaar en maakt dat het verdienmodel van de stad onder druk komt te staan. Het huidige voorzieningenniveau is straks niet meer te handhaven, waardoor een tekort aan scholen, huisartsen, openbaar vervoer en cultuuraanbod kan ontstaan. En de kosten van zorg en bijstand zullen stijgen als de demografische veranderingen van de laatste jaren doorzetten.

De PvdA en ook een aantal andere partijen misten de sociale paragraaf, het is nu vooral een fysiek document. De informateur reageerde daarop met te zeggen dat het sociale in de genen zit van de raad. 'Ik ben het niet vergeten, maar ik weet juist dat het diep zit'. Een bloeiende stad is een boeiende stad, aldus Peter van der Velde.
Alle partijen zien graag Peter van der Velden nu als formateur aan de slag gaan.

Cor van Verk: De PvdA mist de sociale paragraaf en vraagt zich ook af of de coalitie na 8 jaar regeren wel in staat is tot echt nieuwe ontwikkelingen. Van 6 naar 5 wethouders teruggaan is niet verstandig. Zeker nu Dordrecht wil vernieuwen en ook een sterkere regionale rol wil gaan vervullen. Het is mooi dat de VSP wordt gevraagd voor een soort gedoogsteun, maar waarom niet gedacht aan GroenLinks die stevig heeft gewonnen. U spreekt over een coalititieaccoord, maar wij willen een Raadsprogramma. Dat komen alle partijen zeker aan bod.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid