Oranjelaan: hoofd stadsroute moet overzichtelijk zijn met veilige kruisingen bij Bankastraat en Noordendijk - PvdA: handhaaf de zebrapaden

Oranjelaan: hoofd stadsroute moet overzichtelijk zijn met veilige kruisingen bij Bankastraat en Noordendijk - PvdA: handhaaf de zebrapaden
woensdag 22 maart 2017

een 30 km route voor fietsers en bestemingsverkeer voor de zijstraten, en met parkeerstroken. De stoplichten vervallen bij de kruising Bankastraat, Oranjelaan en Stooplaan. Volgens de projectleider Peter de Vet gaat het oversteken en invoegen vanzelf. Met allerlei verkeerssimulaties zijn de verkeersstromen en verkeersbewegingen getest. De inspreker van het bewonerscomite hier was een andere mening toegedaan, en vreesde voor de veiligheid van fietsers, ouderen en mensen met kinderwagens die zich niet zomaar in het verkeer storten om over te steken. Zij vroeg om zebrapaden, om nog enig houvast te hebben. Maar liefst weer de stoplichten terug.

Een andere inspreker van bewonerscomite Groenedijk was bang dat auto's vanaf de Noordendijk liever via de Groenedijk naar de Burg. de Raadtsingel gaan dan via de nieuwe inrichting op de Oranjelaan, die onoverzichtelijk is. Met autoweg en ventweg. Dat betekent voor de Groenedijk (30 km weg) meer sluipverkeer, en dat willen de bewoners uiteraard niet.

Volgens de nieuwe verkeersopvattingen moeten er zomin mogelijk zebrapaden komen. En ook stoplichten vervallen. Dat is begonnen bij de 30 km inrichting, maar nu dus blijkbaar ook bij de 50 km inrichting.

De PvdA is daar niet blij mee. Ook op Sumatraplein verdwijnen de zebrapaden. De PvdA vindt dat zebrapaden juist een belangrijke functie hebben en houvast en veiligheid bieden bij het oversteken. Het is een illusie dat auto's langzamer gaan rijden als het een 1 baansweg wordt. Ook is er het risico van toenemende files. Dat zie je nu ook op de Burg. de Raadtsingel, die voor een deel een 1 baansweg is geworden.

Bij de presentatie zagen de kruisingen bij Noordendijk - Oranjelaan en Bankastraat - Oranjelaan er onoverzichtelijk uit. Daar moet - vindt de PvdA - juist de veiligheid van de overstekende fietser en voetganger centraal staan. De PvdA wil hier dan ook zebrapaden, ook bij het Sumatraplein. De PvdA is huiverig voor experimenten met overstekende fietsers zonder zebrapaden en zonder stoplichten. We hebben duidelijk aangegeven dat we deze kruisingen veel beter uitgewerkt willen zien, voordat we een beslissing nemen over de inrichting.

 

Ook willen wij dat het sluipverkeer via Hallincqlaan, Stooplaan en Groenedijk wordt voorkomen bij de nieuwe inrichting.

 

PvdA vraagt zich af of het 1 baans maken van een deel van de Oranjelaan, met daardoor moeilijke kruisingen (zonder stoplichten en zebrapaden), een goede oplossing is. De Oranjelaan is onderdeel van de hoofdroute door de stad om van Burg. de Raadtsingel naar N3 te gaan. Maar wij laten ons graag overtuigen.

Belangrijk vinden wij dat de fietsroutes veilig en breder zijn, met veilige en overzichtelijke kruisingen.

 

Tot slot: 5 Ton uitgeven voor design lantarenpalen is op zich leuk, maar niet noodzakelijk. Dat geld kun je beter besteden aan inrichting van wegen in andere delen van de stad, zoals 30 km gebieden.

 

De ambtenaar heeft wel afspraken gemaakt met de insprekers om hun voorstellen te bespreken. Zo werden zebrapaden en tegengaan sluipverkeer maatregelen min of meer al toegezegd.

 

Er komt een nieuw verder uitgewerkt voorstel voor het Voorlopige Ontwerp in mei a.s. Dan gaat de PvdA het opnieuw bekijken.

 

 

 

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid