Onoverzichtelijke kruispunten: er komen nu toch zebrapaden en stoplichten blijven mogelijk

Onoverzichtelijke kruispunten: er komen nu toch zebrapaden en stoplichten blijven mogelijk
woensdag 24 mei 2017
"

zebrapaden. Bij de vorige behandeling zijn insprekers geweest, met ook uitgebreide aandacht voor Groenedijk. Die veel overlast van sluipverkeer vreest. Zij vroegen om verkeersontmoedigende aanpak, mogelijk zelfs afsluiting. Ambtenaar zou met hen in gesprek gaan. Nu lees ik in stukken dat het college voorstelt om deel Noordendijk tot aan Groenedijk pas na 2022 aan te leggen als Stadswerven is afgebouwd. Dat betekent dus ook geen maatregelen ter ontmoediging. Dat vinden wij geen goede oplossing. We denken dat het beter is om de Groenedijk nu ook direct mee te nemen. Bewonerscomite's in Schil hebben ook gemaild dat men vreest voor meer sluipverkeer in de 30 km Schil-straten (Hallinclaan etc.) vanwege de ventstraten (1 x gewone weg, 1 x ventweg). Ik wil dit ter sprake brengen, want hoe te voorkomen dat autoverkeer de 30 km straten gaan gebruiken, via ventwegen of vanaf Noordendijk als kruispunt onduidelijk is.

Daarnaast vinden wij dat we goed op de financien moeten letten, nu het college weer bezuinigingen aankondigt. De design lantarenpalen zijn geschrapt, dat scheelt aanmerkelijk. De hele Oranjelaan gewoon goed opknappen i.p.v. 1 x rijweg en 1 x ventweg is minder kostbaar en toch ook veilig in onze ogen. 1 Rijbaan voor auto's wil niet zeggen dat men daardoor automatisch langzamer gaat rijden. Ook kan er risico op files zijn, zoals nu dagelijks bij de Burg. de Raadsingel.

Volgens wethouder Reynvaan zal de nieuwe Oranjelaan zelfs de doorstroming bevorderen, ""daar vertrouw ik op"". Nieuwe doorstroomberekeningen hebben aangetoond dat het allemaal klopt. Zelfs bij een eenvoudige uitvoering wordt het toch een stuk duurder. Er komen inderdaad weer zebrapaden, na gesprekken met bewoners. Dit is veiliger voor de voetgangers. Ook blijven de aansluitingen voor de stoplichten. De stoplichten bij de kruisingen verdwijnen, maar mocht dat toch nodig zijn, dan kunnen zij weer in gebruik gesteld worden.

Met bewoners in de 30 km straten wordt met de wijkmanager steeds overlegd over maatregelen om sluipverkeer tegen te gaan, volgens de project-ambtenaar. Ook met bewoners van de Groenedijk.

Er komt nu een Definitief Ontwerp, dat ter inzage wordt gelegd. Zienswijzen kunnen hierop worden ingediend. In september/oktober komt de aanpak van de Oranjelaan weer terug in de Adviescommissie Fysiek. We zijn benieuwd naar de zienswijzen.

"

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid