Nieuwe Drechtraad met Cor van Verk en Inge Stevens (plv. lid) - Groeiagenda Drechtsteden 2030

Nieuwe Drechtraad met Cor van Verk en Inge Stevens (plv. lid) - Groeiagenda Drechtsteden 2030
woensdag 18 april 2018
Dinsdagavond 17 april 2018 was er afscheid in oude Drechtraadleden en plv. Drechtraadleden.

Voor de PvdA was dat Jacqueline van den Bergh (plv. lid). Burgemeester Kolff noemde haar een 'bezige bij', die betrokken en actief blijft in de stad, bij de Drechtraad en gemeenteraad.

Bij de installatie van de nieuwe Drechtraad werden voor de PvdA Cor van Verk geinstalleerd als Drechtraadlid en Inge Stevens als plv. Drechtraadlid.

Geen uitstel van benoemingen
Voorstel van het Drechtstedenbestuur was om de benoemingen voor de Agendacommissie, de Auditcommissie, de voorzitters van de Carrousels en het Presidium uit te stellen tot de gemeenten zich hebben uitgesproken over de gewenste ontwikkeling van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Alleen de Auditcommissie blijft voorlopig in stand, aldus het voorstel. Ook de benoeming van de formateur wordt uitgesteld, volgens het voorstel.
Naar aanleiding van amendementen van D66 - die de PvdA en andere partijen ondersteunden - werd hier een stokje voor gestoken. De benoemingen voor Agendacommissie, Auditcommissie, de voorzitters van Carrousels en Presidium worden nu vastgesteld tijdens de eerstvolgende Drechtraadvergadering. De oude Auditcommissie blijft nog (voor zover mogelijk) in stand tot de eerstvolgene Drechtraadvergadering.
We moeten niet wachten, maar juist aan de slag gaan met de toekomst van onze regionale samenwerking.

Hierna was er aandacht voor de Groeiagenda 2030 'Goed Leven in de Drechtsteden'

Daarin hebben de Drechtsteden het volgende afgesproken en aangeboden aan de Provincie Zuid-Holland:
- Goed wonen: transformatie woonmilieus: 25.000 nieuwe woningen in de regio in de periode tot 2030
- Goede Bereibaarheid: over spoor, betere OV-voorzieningen, over de weg, en over water; minder sterke groei autobezit dan in de rest van Nederland; intercity-kwaliteit verbeteren; duurzamer en schoner vervoer; extra: light rail verbinding en oplossing voor knelpunt A15 Sliedrecht - Gorinchem: experimenteren met Drechtring: A15, A16, N3
- Goed Werken: 30.000 extra arbeidsplaatsen, verdeeld over de sectoren: groothandel/logistiek, ICT en financiele en zakelijke dienstverlening, zorg en welzijn, handel, horeca en persoonlijke dienstverelning, maritieme cluster

Nieuwe Spotlight projecten:
- Campusontwikkeling Leerpark
- Spoorzone aanpak
- Bedrijventerreinen Westelijke Dordtse Oever

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid