Motie Bloedproeven voor bewoners op de Staart om nu meer duidelijkheid te bieden - RIVM steekproef duurt ruim een jaar

Motie Bloedproeven voor bewoners op de Staart om nu meer duidelijkheid te bieden - RIVM steekproef duurt ruim een jaar
zaterdag 18 juni 2016

duidelijkheid aan de individuele bewoners over hun gezondheid. Inmiddels blijkt ook dat (ex-)werknemers van HVC hoge waarden van PFOA in bloed hebben, terwijl die pas jaren later bij HVC werkten. Is de uitstoot wel in 2002 gestopt, vragen wij ons dan ook af. Minister Asscher start een diepgaand onderzoek aangaande de gebeurtenissen bij DuPont/Chemours, naar de uitstoot, de gevolgen voor de gezondheid en naar de rol van overheden als toezichthouders.

Ook de Provincie, incl. gedeputeerden en Statenfracties - waaronder die van de PvdA die ook aandringt op bloedtesten voor bewoners - zijn betrokken. Hieruit blijkt wel dat deze hele kwestie grotere porporties aanneemt, en onze gemeentepolitiek overstijgt. De PvdA vindt dat de omwonenden van DuPont/Chemours niet de dupe mogen worden van deze langlopende onderzoeken bij het bedrijf DuPont/Chemours en overheden, wat hun onzekerheid alleen maar vergroot. DuPont/Cemours beleidt met de mond dat zij verantwoording neemt voor de omwonenden en dat veiligheid hun topprioteit is. De heer Erik Meijer (directeur) zei op de bewonersbijeenkomst in De Merwelanden dat hij weer een goede relatie wil opbouwen met bewoners. Een risicovol chemisch bedrijf dat inmiddels midden in een woonwijk en pal tegenover Sliedrecht staat geeft extra verantwoordelijkheden. Die veiligheid moet gewaarborgd zijn, daar moeten we vanop aan kunnen. En vanuit 'goed huisvaderschap' past het nu duidelijkheid te geven aan omwonenden door het aanbieden van bloedtesten.

Wij verwachten dan ook van DuPont/Chemours dat zij dit gebaar naar de bewoners zal maken. Hun argument dat overheden hun dat ernstig ontraden - woorden van de directeur - accepteren wij niet. DuPont/Chemours, dat zegt dat veiligheid altijd hun topprioriteit is, en een gulle gever is van subsidies voor activiteiten in onze stad om zijn betrokkenheid te tonen: dit is uw kans om te laten zien dat u ook echt begaan bent met de omwonenden van uw fabriek in onze stad: biedt de bloedtesten aan en geef bewoners duidelijkheid.

Tot slot roepen wij hier de raad op om een beroep te doen op hun fracties in Provincie en Tweede Kamer om ons bij te staan in deze hele kwestie en om met elkaar tot een rechtvaardige en veilige uitkomst te komen voor onze stad en regio. De PvdA is bezig met het opstellen van een brief aan Tweede Kamer en Provinciale Staten. Wij willen dit met elkaar oppakken. Net zoals bij het Intercity en Rechtbank dossier.

Wethouder van der LINDEN: Dit is een complex dossier. We zijn nog lang niet mee klaar. Zorgen voor onze inwoners hebben we. Dat is vanaf begin de insteek van college. Wat kunnen we vertrouwen. Wat weten we wel en wat niet. Bewoners willen een bloefproef. Hoe ver zijn we nou, wat weten we uit Amerika. Kosten spelen niet de maatgevende rol. Wat kunnen we weten van grenswaarden? Wat betekent een bepaalde waarde in het bloed? Daar geeft het vervolgonderzoek antwoord op. Dat duurt anderhalf tot 2 jaar duurt te lang. Maar het is wel wetenschap. Daar is deskundigheid voor nodig. In overleg met provincie, DuPont en Sliedrecht. Hoe het onderzoek is ingericht. Betrek de bevolking daarbij (steekproef). DuPont aanspreken op zijn verantwoordelijkheid. Hield zich aan afspraken. Zij vervullen een rol in deze stad. Maar we zien nu ook de andere kant. RIVM kan concluderen dat er meer nodig is. DuPont zegt zich aan de aanbevelingen te houden van RIVM. Bedrijf neemt actie met werknemers en ex-werknemers. Er is heel veel informatie. Willen we ook betrekken bij discussie. Eerst in commissieverband. Moeten we met z'n allen goed doorleven en discussie voeren.

Wethouder LAMBRECHTS: Ook als je een test doet, en er komt iets uit, weet je niet wat je ermee moet. Je kunt niets met die uitkomst. Goed onderzoek kost tijd. Eerst wachten op ander onderzoek. Dit geeft geen oplossing voor mensen die in onzekerheid zitten.

PVDA - COR: Heb ik het in mijn bloed op niet? Daar gaat het om, om die onzekerheid. In Adviescommissie: snel in commissie, met bewoners.

Motie is ingetrokken in afwachting van discussie in Adviescommissie op donderdag 13 juni 2016.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid