Links pleidooi voor verbinding

Links pleidooi voor verbinding
maandag 12 maart 2018
Links verbindt!
Pleidooi voor verbinding: naar een inclusief, duurzaam en sociaal Dordrecht

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Dordrecht is er meer dan ooit iets te kiezen. Tussen een stad die we met elkaar maken, of een stad waarin we mensen buitensluiten. Hard roepen, of werken aan oplossingen. 
De verkiezingsprogramma’s van PvdA, GroenLinks en SP bevatten veel overeenkomsten en een duidelijk alternatief. Wij pleiten samen als politieke partijen voor verbinding in de stad. Een stad waar plek is voor iedereen, ongeacht iemands afkomst, geaardheid of geloof. Een stad waarin we ons hard maken voor een fatsoenlijk bestaan voor iedereen en voor gelijke kansen. Een stad waar we diversiteit juist koesteren als een kracht. 
Maar ook een stad waarin we zorgen voor een eerlijke verdeling van werk en inkomen, betaalbare zorg en huisvesting, schone en veilige wijken. We denken hierbij ook aan toekomstige generaties door te gaan voor een groene, energieneutrale stad met een toekomstbestendige duurzame circulaire economie. 
Wij, PvdA, GroenLinks en SP, gaan gezamenlijk voor de onderstaande prioriteiten en gaan ons gezamenlijk inzetten voor de daarvoor benodigde concrete acties. 

Inclusieve stad - Verbind diversiteit!
• Dordrecht bestrijdt actief discriminatie en streeft ook naar diversiteit in (gemeentelijke) organisaties en instellingen
• Dordrecht stimuleert ontmoeting, begrip en verbinding tussen alle Dordtenaren in al hun diversiteit 
• Dordrecht heet vluchtelingen welkom en steunt statushouders bij huisvesting, integratie en inburgering
• Dordrecht ondersteunt bestaande maatschappelijke en culturele initiatieven en biedt ruimte aan nieuwe initiatieven, ook van jongeren: kunst en cultuur verbindt

Duurzame stad - Verbind stad en natuur!
• Dordrecht haalt in 2040 al zijn energie uit niet-fossiele bronnen en zorgt dat huizen energieneutraal zijn
• Dordrecht zet volop in op de circulaire economie en creëert daarmee nieuwe banen
• Dordrecht streeft naar een aantrekkelijke, autoluwe binnenstad, die uitstekend bereikbaar is per fiets en met schoon openbaar vervoer in combinatie met goede parkeervoorzieningen elders
• Dordrecht realiseert meer groen in de stad, en geeft meer ruimte aan natuurbehoud en -ontwikkeling in het buitengebied, en zal ook niet bouwen in de polders
• Dordrecht gaat het transport van gevaarlijke stoffen door de stad en uitstoot door fabrieken in ons milieu tegen
• Dordrecht gaat bouwen naar behoefte en ontziet daarbij het groen in en buiten de stad
• Dordrecht zet volop in op duurzame vormen van mobiliteit en bereikbaarheid, met ruim baan voor de fiets 

Sociale stad - Verbind arm en rijk!
• Dordrecht streeft naar toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen. 
• Dordrecht voert een offensief tegen armoede en schulden 
• Dordrecht verplicht niet tot tegenprestaties in de bijstand maar bevordert wel werk met een normale beloning volgens de gebruikelijke CAO-lonen
• Dordrecht geeft iedereen een eerlijke kans op een opleiding, stage en baan
• Dordrecht bouwt genoeg woningen om in de behoefte voor alle leeftijden te voorzien en zorgt ervoor dat iedere Dordtenaar betaalbaar kan wonen
• Dordrecht investeert in wijken en zorgt dat deze “schoon, heel en veilig” blijven

Participerende stad – Betrek de burger echt!
• Dordrecht betrekt u als inwoner van de stad  meer bij beleidskeuzes en de uitvoering daarvan, met maatwerk aan de hand van uw wensen en is vooraf helder over de speelruimte.
• Dordrecht informeert zijn inwoners tijdig, actief en langs verschillende wegen over (voor-)genomen plannen en besluiten waar zij direct mee te maken krijgen
• Dordrecht ondersteunt burgerinitiatieven op basis van duidelijke, niet-bureaucratische kaders en denkt actief mee met de betrokken burgers

Hier zetten wij ons de komende jaren voor in. Herkent u zich in onze doelen?
Dan weet u op wie u op 21 maart kunt stemmen. Kies links! 

Namens de PvdA, GroenLinks en SP,

Inge Stevens (lijsttrekker PvdA), Kitty Kruger (lijsttrekker GroenLinks), Ineke Jager (lijsttrekker SP)

Dordrecht sterke Stad! Verandering begint in Dordrecht! Kies voor Elkaar!

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid