Let op dat nieuwe Spuiboulevard de binnnstad niet leegtrekt met nieuwe commerciele winkels en voorzieningen

Let op dat nieuwe Spuiboulevard de binnnstad niet leegtrekt met nieuwe commerciele winkels en voorzieningen
donderdag 5 oktober 2017
"

ontmoeting. Met veel ruimte voor stadsinitiatieven, grote bijeenkomsten, raads/commissie en Drechtraad vergaderingen.

De PvdA wil geen groot massaal dominant gebouw, maar meer een campusachtige ontwikkeling, niet te hoog en passend in de omgeving. De PvdA wilde niet het volledige voorbereidingskrediet in een keer beschikbaar stellen van 1,6 miljoen - maar 3 ton - en diende hiervoor een amendement in. Dit amendement werd gecombineerd met eenzelfde soort amendement van CU/SGP. Dit amendement is unaniem aangenomen.

De PvdA vroeg ook aandacht voor erop te letten dat de nieuwe Spuiboulevard de binnnstad niet leegtrekt met nieuwe commerciele winkels en voorzieningen.

Nieuwe Windmolen op Krabbegors

Uiteindelijk is - na een flink debat - de gemeenteraad akkoord gegaan met het mogelijk maken van een 5e windmolen op Krabbegors, die door HVC wordt gerealiseerd. Het Bestemmingsplan kan worden aangepast. Een nieuw voorstel hiertoe met eventuele ingebrachte zienswijzen komt naar de gemeenteraad ter besluitvorming. PvdA is hier een groot voorstander van omdat dit weer een extra bijdrage levert aan de energietransitie. Het is op een bedrijventerrein en uit onderzoek blijkt dat bewoners in Zwijndrecht er nauwelijks last van zullen ondervinden. Aan de slag, vindt de PvdA.

Aanpassen Oranjelaan

PvdA blijft kritisch op onderdelen van de aanpassingen aan de Oranjelaan. Vooral op het nieuwe Verkeersplein bij kruising Bankastraat/Hallinqlaan. Risico van opstoppingen, en onoverzichtelijkheid voor fietsers die moeten oversteken. Er zijn geen stoplichten meer. Ook de Ventwegen bezien wij kritisch. De PvdA had liever langs heel de Oranjelaan brede vrije fietspaden gezien.

Waar wij niet mee eens zijn, is dat de uitritten voor bewoners tegenover Villa Augustus verdwijnen. Hier komt een 2 richtingen fietspad, en de bewoners zouden met hun auto eerst een deel over het fietspad moeten rijden om op de autoweg te komen. Dat vindt de PvdA volstrekt ongepast. VVD diende hiervoor een amendement in, dat De PvdA en ook andere partijen steunden. Dit amendement is aangenomen.

Zienswijze Regionale Woonvisie

Een aantal opmerkingen van de PvdA zijn nu verwerkt in deze Zienswijze van college. De PvdA vindt dat er veel aandacht moet zijn voor gemeleerde wijken. Eenzijdige wijken zijn niet wenselijk. Kijk naar de grote herstructureringen die we net achter de rug hebben die nodig waren vanwege verouderde en eenzijdige woningtypen. Ook het grote aantal van 10.000 te bouwen woningen is niet meer hard.

""Het realiseren van kwalitatief goede woningen die aansluiten bij de bouwbehoefte is daarbij belangrijker dan het realiseren van dit exacte kwantitatieve aantal.' Lezen we in de Zienswijze.

In de Drechtraad zal de PvdA met een definitief standpunt komen over de Woonvisie Drechtsteden.

"

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid