Klimaatrechtvaardigheid: Energieneutraal worden moet betaalbaar zijn voor iedereen - voorkom tweeling

Klimaatrechtvaardigheid: Energieneutraal worden moet betaalbaar zijn voor iedereen - voorkom tweeling
maandag 27 november 2017
Energiestrategie Drechtsteden Energieneutraal 2050: Het gaat erom om de CO2 uitstoot uit te bannen en nieuwe energiebronnen te gaan gebruiken. Het is belangrijk dat we energieneutraal worden, maar we moeten de mensen die het financieel niet makkelijk hebben niet uit het oog verliezen. Daar moet aandacht voor zijn, want zij kunnen niet zomaar investeringen doen in hun woningen. Dat is voor de PvdA een belangrijke voorwaarde dat iedereen moet kunnen meedoen in het energieneutraal worden in 2050. Voorkom de tweedeling in arme en rijke wijken. Zij die wel kunnen investeren en profiteren en zij die dat niet kunnen en met steeds hogere energiekosten te maken krijgen. Op de bijeenkomst van het Platform Duurzaamheid in Milieucentrum Weizigt een tijdje geleden waren ook ondernemers, die zeiden dat er veel partijen zijn die willen investeren in duurzaamheid. Maar dat vraag en aanbod bij elkaar gebracht moeten worden. Daar kan de overheid een rol in spelen.

Het is belangrijk dat er zoveel mogelijk draagvlak is voor het energieneutraal worden in 2050 en de maatregelen die daarvoor nodig zijn. Het energieneutraal maken van sociale woningen door de Woningcorporaties mag niet leiden tot hogere woonlasten voor de huurders. Wij willen dat de wethouder dit meeneemt in de afspraken met corporaties. De corporaties ondervinden veel hinder van regelgeving die de transitie en de overstap naar alternatieven belemmeren, schrijft u: 70% van de huurders moet ermee instemmen om investeringen gedeeltelijk te kunnen doorbelasten met minimaal gelijkblijvende woonlasten aan huurders. Deze 70% regeling (BW art. 220 lid 3) zegt u werkt vertragend om energiebesparing te realiseren en vraagt om intensieve bewonersbegeleiding. Dat kunt u wel zeggen, maar de PvdA vindt dat u gehouden bent aan deze wettelijke regeling. Dan kost het maar tijd, maar bewoners hebben het recht zich hierover uit te spreken. Wij willen dat de woningcorporaties en u daar niet aan gaan tornen.

Doelstellingen zijn goed, maar het moet concreter worden: Wij denken aan een Uitvoeringsprogramma met Prestatieafspraken. Hoe worden de doelstellingen gehaald, hoe verdelen we de kosten en wie doet wat en wanneer? Wij willen dat burgerinitiatieven betrokken blijven bij deze Strategie en bij de verdere uitvoering (zoals bijv. Drechtse Stromen en Drechtse Wind).

Gasloos worden op termijn: bij nieuwbouw is dat te realiseren, maar bij bestaande particuliere woningen is dat lastiger: als je nu een nieuwe verwarmingsketel wilt vervangen, dan krijg je er nog steeds een die werkt op gas. Ook gaat Stedin op veel plekken de oude gasleidingen vervangen, die voorlopig wel 30 jaar mee kunnen.

De transitie vraagt nogal wat van particuliere woningeigenaren en VVE’s. U gaat ze intensief ondersteunen en begeleiden door met hen in gesprek te gaan en te blijven. Dat is allemaal wel aardig, maar onze regio kent veel lage inkomens. Een grote groep bewoners heeft geen toegang tot financiering, terwijl energiebesparing juist (financieel) voordeel op kan leveren door lagere maandlasten en verhoging van comfort. Maar je moet wel eerst kunnen investeren. Juist voor deze groep moeten financiele ondersteuning komen. Het rijk heeft subsidieregelingen voor aanschaf installaties die duurzame energie opwekken en energie besparen. Ook is er de Stichting Nationaal Energiebespaarfonds Duurzaamheids - leningen met een lage rente voor duurzaamheidsmaatregelen. PvdA wil ook de mogelijkheid van een Drechtstedenfonds onderzocht hebben, als aanvulling, dat is dichterbij de mensen.
Het gaat om stimuleren tot investeringen in energieneutraal en belonen: Zo kunnen bijvoorbeeld Groene Leges voordeel bieden aan woningeigenaren die hun huis willen aanpakken: een initiatiefvoorstel hiervoor van D66, PvdA en GroenLinks komt er binnenkort aan.

Het energieneutraal worden is iets dat we met z’n allen doen. Maar het moet niet zo zijn dat alles terecht komt op onze inwoners. Ook bedrijven moeten volop meedoen. PvdA wil vooral bedrijven en organisaties aantrekken die duurzaam willen investeren in gebouwen en in personeel korting geven op grondlasten bijvoorbeeld.

U noemt ook Landschap als energiebron: Dat betekent voor de PvdA veel meer groen in stad en wijken behouden en stimuleren; zoals bijvoorbeeld ook geveltuinen (groen langs muren van gebouwen en parkeergarages) .

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid