KADERNOTA 2017 - tweede termijn: PVDA is afgestapt van bouwen in de polder en wil meer Blik in Beton

KADERNOTA 2017 - tweede termijn: PVDA is afgestapt van bouwen in de polder en wil meer Blik in Beton
vrijdag 1 juli 2016

gering. Er zit veel emotie bij samenwerking. We moeten de discussie vooral op inhoud voeren, en niet op basis van geld. Zeker niet op basis van ego's. Oplossing zien wij in gemeente of Drechtstedenbestuur (DSB) gesprekken te laten entameren of een rol hierin tegaan spelen.

D66: Discussies parallel aan elkaar? PvdA: Eerst lokaal de zaken op orde, pas daarna als druk bezuiniging is verlicht, de streekomroep discussie. D66: Hoe onderbrengen bij Drechtsteden. Iedere gemeente communiceert op zich. Dit gaat dieper. Drechtsteden zetten zich niet als Drechtsteden in de markt. VSP: Zijn wij al een streek? PvdA: Je kunt wel door iemand uit college of DSB partijen bij elkaar brengen om te bemiddelen of om te kijken of ze meer gemeenschappelijk hebben ipv niet. Gedwongen samenwerking, zeker vanuit de politiek, gaat niet lukken. Niet alles hoeft via Drechtsteden als communicatie. Maar eerst moeten we duidelijkheid hebben over de bezuinigingen. Het beste zou zijn als organisaties zelf daartoe zouden komen, maar de emoties gaan zo diep terug. Die haal je niet weg met een goed gesprek. Iemand is nodig die boven partijen staat.

Kleine subsidies: Verenigingen hebben vaste lasten en zijn steeds meer gebonden aan allerlei veiligheidsvoorschriften die veel te complex worden voor de clubs zelf.

PvdA motie Stadsambassadeurs: Initiatieven worden steeds bureaucratischer benaderd. Daarom willen wij 1 vaste plek in de stad, die makkelijk te vinden en bereikbaar is voor mensen die een initiatief willen gaan beginnen.

Belthurepark: VVD ook heeft hiervan afscheid genomen. PvdA ook, de wereld is veranderd en de situatie in Belthurepark. Best wel bouwen voor arm of riijk. Is er wel behoefte aan dun en duur? Wij zijn afgestapt van bouwen in de polder. Wel bouwen voor jonge afgestudeerden, en jonge gezinnen met kinderen. VVD: Wij willen kijken wat de mogelijkheden zijn, en hebben nog geen afscheid genomen. Voor de hoge inkomens moeten we ook mogelijkheden houden. PvdA: Wij zien af van bouwen in de polder.

Zorg. Crisisdienst is wettelijk verplicht. Het is geen telefonische hulpdienst. Het is complementair aan de Jeugddienst. Structurele teams zijn nodig. Wethouder Lambrechts heeft een optimistische kijk op de zorg en wethouder vd Linden is wat meer realistisch. Vraag leidt op dit moment tot verstopping. Steeds meer mensen die de weg naar de zorgteams weten te vinden.

Motie CDA / BVD: Coffeeshops op bedrijventerreinen: PvdA: We moeten coffeeshops niet verplaatsen naar de buitenkant van onze stad, op bedrijventerreinen en langs de rijksweg. Daar zijn na 6 uur geen mensen meer, wel gebouwen met allerlei spullen erin.

PvdA Motie Grip op Verkeershandhaving. Naar het voorbeeld van Den Haag, Amsterdam en Rotterdam wil de PvdA de handhaving op te hard rijden in het verkeer onderbrengen bij de Stadswachten, zowel opleggen als innen van boetes, evenals bij handhaving op overlast en vervuiling in openbare ruimte. De PvdA wil een onderzoek naar de prakijk in Den Haag en Amsterdam. Het rijk heb je dan niet meer nodig, en je kunt zelf bepalen waar er wordt gehandhaafd, zeker ook in 30 km gebieden.

Wethouder MOS: Er is grote onvrede over verkeershandhaving. Maar er is ook discussie wie dat mag doen. Beter kunnen handhaven is natuurlijk wenselijk. Maar het gepaard met meer middelen en uren. Het college neemt deze motie niet over.

Wethouder SLEEKING: Belthurepark: wij staan een zorgvuldig traject voor, na zomerreces komt presentatie van de nieuwe visie voor dit gebied. Materieel moet alles goed op een rijtje komen.

RTV Dordrecht: Ontraden om als gemeente en DSB te gaan medieren, dat s aan de partners zelf. Toen is dat niet gelukt. Weinig financiele middelen en support in de regio. Eerst afwachten met plan, na zomer in debat gaan. PvdA wil meer cijfers. Die zijn beschikbaar en zullen beschikbaar worden gesteld aan de raad. Dan kan de raad opnieuw conclusies trekken. Bij de Begroting kunnen we dan met aanpassingen komen. Nu bezuinigingen handhaven. Wij verwachtn dan RTV Dordrecht hiermee met energie aan de slag gaan. Venlo is vrij succesvol in ophalen van gelden van derden. Meer geld uit de markt te halen.

Wethouder REYNVAAN: Motie Help VV Dubbeldam aan nieuwbouw: Wat zijn de toezeggingen? Al middelen in 2011 toegekend. Was schadeloosstelling. Wel kaders voor meer samenwerking en besparing van structurele lasten. Per vereniging maatwerk, en per vereniging komt er een voorstel. Met budget. Voor iedere vereniging een ander bedrag. PVDA: Wij willen meer criteria zien, om de redelijkheid te kunnen beoordelen. Wethouder REYNVAAN: Clubs zijn verschillend. Zo duidelijk mogelijke richtlijnen geven. We komen naar u met een voorstel. Komt meer informatie.

Wethouder VD BURGT: Meer informeel onderwijs betrekken bij formeel onderwijs.

Wethouder VD LINDEN: PvdA Motie 30 km, over mogelijkheden van inrichting en aanhaken bij wegonderhoud: ga ik ontraden. Er is al info, die kan beschikbaar gesteld worden.

Wethouder LAMBRECHTS: Motie over ondersteuning MEE.

Burgemeester BROK: Motie Coffeeshops op bedrijventerreinen. PVDA: Een onderzoek kost veel geld. De Nationale Politie is hier absoluut op tegen. Er is risico van ernstige overlast en criminaliteit, en handel in allerlei soort hard drugs. Burgemeester BROK: Motie n.a.v. de discussie in de commissie m.b.t .alternatieven in vestigingsplaatsen. Ik wil dit bestuderen, een ondernemer heeft een aanvraag ingediend. Om de 2 jaar moet een vergunning worden verleend. Dat onderzoeken nog niet wil zeggen dat er je erin mee wilt gaan en dat je dicht bij de rijksweg een locatie gaat maken. Want dat kan overlast geven, ik ken het standpunt van Nationale Politie. Het is een serieuze zaak om naar te kijken. PVDA: Neem dan ook het voorbeeld mee van Hazeldonk en Maastricht, waar het dus fout is gegaan, en het advies van Nationale Politie ook meenemen. Burgemeester BROK: Zal ik doen.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid