Is de bestemming voor Kil 4 als logistiek bedrijventerrein dan nog wel noodzakelijk?

Is de bestemming voor Kil 4 als logistiek bedrijventerrein dan nog wel noodzakelijk?
woensdag 21 juni 2017
"

willen werken en nu een uitkering hebben. Dit project is juist belangrijk voor de extra werkgelegenheid die het zou opleveren en de duurzaamheid: het zou een duurzaam bedrijventerrein worden. Maar de situatie is inmiddels wel veranderd, en nu zitten we met vele vragen. De Provincie kwam ineens met een zienswijze waarin werd gesteld dat n.a.v. een provinciaal behoeftenonderzoek naar bedrijfsterreinen in Zuid Holland er ineens minder behoefte is aan nieuwe bedrijventerreinen. Dat er nauwelijks vraag is naar nieuwe bedrijfsterreinen in onze regio. Er is al een overaanbod. Wel zit er toename in de vraag naar vervangingsruimte voor bestaande bedrijven, vooral naar locaties aan het water. De opdracht voor nieuwe 10.000 woningen voor Dordrecht zou gecombineerd kunnen worden met het verschuiven van zittende bedrijven naar Kil 4. Oude terreinen zouden dan geschikt gemaakt moeten worden voor woningbouw. Kortom: is de bestemming voor Kil 4 als logistiek bedrijventerrein dan nog wel noodzakelijk?

Veel bewoners waren naar het Stadskantoor gekomen om hun ongenoegen en kritiek te uiten over de aanleg van Kil 4.

Wij vragen ons af: waarom komt de Provincie nu ineens met deze informatie? Zij is al lang onze partner in dit project. Is hierover nooit eerder met elkaar overlegd? Wat die vervangende vraag betreft willen wij weten: Welke bedrijven hebben plannen om te verhuizen, welke bedrijven willen uitbreiden en hoeveel werkgelegenheid levert dit dan extra op? Want die bedrijven zijn er al.

67 ha is nu beschikbaar op Kil 4. Volgens het STEC rapport (onderzoeksrapport) is er veel minder nodig (48 ha). Maar als je uitgaat van 67 ha en gemiddeld 3/4 ha per bedrijf (want we hebben het over grote logistieke bedrijven) dan zou je op maximaal 20 bedrijven komen. Moeten we voor 20 bedrijven dit allemaal gaan ondernemen?

Werkgelegenheid. Wat leveren 20 logistieke bedrijven op aan extra werkgelegenheid? Waar zitten die extra werkplekken?

Milieucategorieen. Er wordt gewerkt met diverse categorieen, t/m 4.2. Logistieke bedrijven zijn niet duurzaam. De PvdA wil niet nog meer vuile bedrijven in onze stad. We hebben al genoeg aan DuPont, goederen/gevaarlijke stoffen vervoer over weg, water en spoor. Wij willen maximaal 3. En wij zoeken het meer in duurzame, innovatieve bedrijven. Wat voor vraag is er uit deze sectoren? Komen die naar Kil 4?

Stel nu dat het met het bedrijventerrein niets wordt, wat zijn de gevolgen als we niets doen? Wat zijn de alternatieven? Wat is het gevolg voor de aanpak van de infrastructuur A16/N3, want zowiezo is die aanpak nodig ivm de files die er nu al dagelijks zijn. Wat zijn de gevolgen voor de afspraken met rijk, provincie, en Havenbedrijf Rotterdam?

De PvdA wil dan ook een goed nieuw omgevingsonderzoek, naar de werkelijke behoefte en vraag van bedrijven, wat voor bedrijven willen zich daar vestigen en wat is de vervangingsvraag, wat levert het op aan werkgelegenheid, wat zijn de gevolgen voor de infra? Wat wil men precies met Duurzaamheid?

Er komt een aanvullend Bestuurlijk Convenant met nieuwe afspraken over de betrokkenheid van de provincie bij het duurzaam realiseren van Kil 4. Wij willen eerst dat Bestuurlijke Convenant afwachten.

Wij willen dat u meer aandacht geeft aan de leefbaarheid en bewoners die daar wonen serieus neemt: geen overlast nachtritten van vrachtwagens - afstand van woningen tot bedrijven moet 100 mtr zijn, maar de tuinen van bewoners niet meerekenen - er moet een gemeenschappelijke parkeerruimte komen voor vrachtwagens en auto's van bedrijven - bijna alle bomen worden weggehaald vanaf Mc Donalds, terugplaatsen of laten staan zoveel mogelijk - geen vuile industrie

A16/N3: -geen racebaan, 80 km weg maken, snelle verbinding A16-A15 niet gewenst - maatregelen overleggen met bewoners, ook die van Oudelandshoek, overlast moet afnemen, en niet toenemen - veel groen, geluidschermen

Volgens wethouder Mos is er juist vraag naar grotere logistieke bedrijven, bij voorkeur langs het water. ""Daar kunnen wij nu in voorzien"". Volgens de wethouder is 4,2 een lage milieucategotie, DuPont is 5.2. Wat de PvdA betreft ligt dat toch dicht bij elkaar. Hij herinnerde de commissieleden er nog eens aan dat er al langlopende bestuurlijke afspraken zijn gemaakt, die je niet zomaar kunt verbreken. Ook als de aanpak van de A16/N3 gekoppeld zitten aan de Kil 4. Zonder Kil 4 geen aanpassingen.

Wethouder Sleeking zei: ""We gaan hier gaan park aanleggen"".

De PvdA wil eerst duidelijk antwoord op al onze vragen alvorens wij definitief gaan besluiten wat te doen. Volgens ons is de situatie wel degelijk verander vergeleken bij 10 jaar geleden.

Woensdagmiddag 28 juni 2017 vindt de vervolg bespreking plaats in de Gemeenteraad, vanaf 14 uur 's middags in Stadhuis. De PvdA overweegt motie(s) in te dienen.

"

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid