Herdenking oud PvdA raadslid Leo Bos

Herdenking oud PvdA raadslid Leo Bos
donderdag 27 september 2018
Dinsdagmiddag 25 september 2018 was er gemeenteraad in het Stadhuis. Anders dan gebruikelijk startte de gemeenteraad om 17 uur omdat er geen bespreekstukken waren. Inmiddels waren er wel 2 moties ingediend (vreemd aan de orde van de dag).

Herdenking oud PvdA-raadslid Leo Bos
Burgemeester Kolff begon de vergadering met de herdenking van oud PvdA-raadslid Leo Bos, die onlangs is overleden na een lang ziekbed. Zijn vrouw Akkie en haar dochter waren aanwezig.

De heer Kolff riep in herinnering dat in de tijd dat Leo raadslid was de PvdA uit 19 raadsleden bestond. Leo was idealistisch en principieel. Hij was sterk betrokken bij de anti-apartheidsbeweging. Leo kon niet meestemmen met zijn fractie om de 3e Merwedehaven toe te staan. Hij vond dat dit absoluut niet kon midden in de woonwijk Staart, met allerlei risico's voor de volksgezondheid. Hij volgde daarin zijn geweten. 
De burgemeester noemde Leo een sympathieke man met veel gevoel voor humor. Lang bleef hij na zijn raadswerk actief voor de PvdA. Ook was Leo jarenlang bestuurslid. Na een lang ziekbed is hij overleden.

Motie Kinderpardon
D66, GroenLinks, BVD, PvdA en SP dienden deze dinsdagmiddag de Motie Kinderpardon in. De motie is met een overgrote meerderheid aangenomen. VVD, PVV en een aantal BVD-raadsleden stemden tegen.

De motie roept het college op:
- om bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor de groep jonge kinderen - die al lang in Nederland zijn en hun thuisland niet kennen - bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon;
- en tevens bij de VNC druk uit te oefenen op de staatssecretaris van Jusitie en Veiligheid om een oplossing te vinden voor deze groep kinderen;
- de regering met klem op te roepen werk te maken van het inkorten van de asielprocedures, waarmee we dan rekening houden met de ontwikkeling van de kinderen.

Motie Nu echt aan de slag met de toekomstvisie sportparken
Deze motie werd ingediend door D66, VSP, GroenLinks, Gewoon Dordt en PvdA. Er lijkt geen schot te zitten in de uitvoering van de Toekomstvisie Sportparken. VV Dubbeldam, TTV Dordrecht en MOVADO (de Paraplu) zijn al tijden bezig om op Sportpark Schenkelijk met elkaar een nieuwe accommodatie te gaan bouwen. Maar nog altijd is er geen groen licht om te starten met de bouw.

De motie roep op om:
- het overleg met De Paraplu te intensiveren;
- regie te nemen en voor 1 november 2018 in afstemming met De Paraplu een scenario voor de toekomst te ontwikkelen en deze inclusief een financieel dekkingsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad.

Na overleg met wethouder Marco Stam - die vertelde nog steeds goed in gesprek te zijn met De Paraplu - is door hem toegezegd dat er voor 1 december een voorstel ligt aan de gemeenteraad. Onduidelijk bleef of het voorstel binnen de financiele afspraken blijft of niet.Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid