Gerichte aanpak snelheidsduivels door samenwerking politie en bewoners - meld ons locaties waar gecontroleerd moet worden

Gerichte aanpak snelheidsduivels door samenwerking politie en bewoners - meld ons locaties waar gecontroleerd moet worden
dinsdag 16 mei 2017

Geachte burgemeester, geacht college,

Regelmatig horen wij van bewoners dat er gevaarlijk hard door enkele woonstraten in onze stad wordt gereden. Tegelijkertijd bestaat de indruk dat de politie weinig prioriteit geeft aan snelheidscontroles om autobestuurders eraan te herinneren dat zij op een veilige snelheid door de woonstraten moeten rijden. Graag willen wij uw aandacht dan ook vestigen op een zeer positief voorbeeld dat wij hiervan afgelopen week voorbij zagen komen op de Facebook pagina van de politie in de Hoeksche waard. Politie Hoeksche Waard is gestart met gerichte snelheidscontroles op die plekken waar bewoners signaleren dat er structureel gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan door automobilisten die veel te hard rijden. Betreffende Facebook bericht hebben wij als bijlage toegevoegd.

In België konden bewoners via het project 'Ik Flits Mee' locaties aanwijzen voor controle op de naleving van de snelheid. De PvdA heeft in 2014 gevraagd om ook in Dordrecht dit te organiseren, maar tot op heden is heeft het nog geen navolging gekregen.

Wij vinden het belangrijk dat onze bewoners veilig over straat kunnen fietsen en de kinderen veilig in de straat kunnen spelen. Een politiemacht die haar handhaving op dat vlak afstemt op signalen van bewoners en hier via social media actief aandacht aan besteed, lijkt ons een zeer effectief middel.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

1) Hoe vaak heeft u of een andere vertegenwoordig(st)er van het college contact met de politie over hun inzet in de stad en hun prioriteitsverdeling binnen hun diverse takenpakket?

2) Kunt u aangeven wat het beeld is van de conclusies uit deze overleggen en welke prioriteit er wordt gegeven aan snelheidscontrole?

3) Kunt u aangeven hoe vaak de politie in het afgelopen jaar op snelheid heeft gecontroleerd binnen onze gemeentegrens, op welke locaties en met welk resultaat?

4) Kunt u aangeven hoe de werkwijze van de politie is als het gaat om het bepalen van de locaties voor deze snelheidscontroles, zoals ook in de 30 km gebieden?

5) Bent u bereid om de politie te vragen in Dordrecht op soortgelijke wijze als in de Hoeksche Waard op te treden waar het gaat om het verrichten van gerichte snelheidscontroles in samenspraak met bewoners? Wilt u ons op de hoogte houden van de wijze waarop de politie in Dordrecht hieraan vervolg gaat geven?

Met vriendelijke groet,

namens Gemeenteraadsfractie VVD Dordrecht, Maarten Burggraaf en Gemeenteraadsfractie PVDA Dordrecht Jacqueline van den Bergh

 

Klik hier op de link van de Politie Facebookpagina Hoeksche Waard

 

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid