Gemeenteraden gaan hoorzittingen organiseren over de ervaringen van clienten Jeugdzorg

Gemeenteraden gaan hoorzittingen organiseren over de ervaringen van clienten Jeugdzorg
vrijdag 21 april 2017

de goede en juiste dingen doet, leidt uiteindelijk tot een werkveld dat onbeheersbaar dreigt te worden. Wij willen dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de manier waarop de jeugdzorg is georganiseerd en wordt uitgevoerd.

De Adviescommissie onderschreef wel het nut van een dergelijk onderzoek maar wil dat in de eerste plaats door de ambtelijke organisatie laten uitvoeren onder begeleiding van een werkgroep uit de Raad. Op zich een eerste stap naar de verbetering van de zorg.

Woensdagavond is er verder gepraat over de jeugdzorg. Op initiatief van de PVDA is er in breder verband, namelijk door raadsleden uit alle zeventien gemeenten uit de regio Zuid Holland Zuid, gesproken over de problemen in de jeugdzorg. Aanleiding voor het gesprek zijn de brieven van het Platform van Ouders in de Zorg waarin zij een aantal knelpunten aandragen. Op deze avond konden de bestuurders van de Serviceorganisatie en de Stichting Jeugdteams hun kant van het verhaal vertellen. De bestuurder van de SOJ schetste in een objectief verhaal de spelregels en richtlijnen waarbinnen hij moet werken. Hij gaf daarbij aan dat er een enorme spanning gaat bestaan tussen werken met een financieel plafond en een forse toename van de vraag. Deze tegenstrijdige beweging leidt tot het dilemma wat moet er voorgaan: het geld of de zorg?

Wij willen daar maar helder en duidelijk in zijn: voor de PVDA kan het nooit zo zijn dat het overschrijden van het budget een reden is om niet te voldoen aan onze wettelijke zorgplicht aan jeugdigen. Na dit verhaal volgde een presentatie van de directeur van de Stichting Jeugdteams. Zij begreep heel goed dat de raadsleden geschrokken waren van de verhalen van de ouders. Vervolgens relativeerde zij dit verhaal waardoor de indruk ontstond dat het slechts om enkele incidenten gaat. De stichting doet haar werk eigenlijk meer dan voldoende (waardering 8,4 bij de geholpen klanten) ze ontvingen zelfs taart van mensen die geholpen waren. Het betoog riep meer irritatie dan vreugde op, want de indruk werd gewekt dat de stichting eigenlijk niet goed had geluisterd naar de kritiek die was geuit. éen van de raadsleden merkte op dat het hele verhaal enorm schuurde met de verhalen van de ouders een andere riep op om eens 'feestje te vieren' over de fouten daarvan kan de organisatie immers leren en zich zelf verbeteren.

Conclusie aan het eind van de avond was dat de raadsleden van de 17 deelnemende gemeenten een volgende keer verder willen praten over de gesignaleerde problemen en dit willen vastleggen in een gemeenschappelijke zienswijze op de begroting van de Dienst Gezondheid & Jeugd, waar de Serviceorganisatie een onderdeel van is.

Daarnaast wachten wij een Rekenkameronderzoek af van de Hoekse Waard, waaruit we wellicht conclusies kunnen trekken naar verbeteringen in de toekomst en gaan we op verschillende plaatsen hoorzittingen organiseren om te luisteren naar de klanten van de jeugdzorg. Op deze manier willen wij onze bestuurders voeden met informatie en opvattingen om zo te zorgen dat de Jeugdzorg van Goed naar Beter gaat. Tegelijkertijd geven de samenwerking van 17 gemeenteraden meer inhoud waardoor de raad inhoud kan geven aan haar opdracht de bestuurders te controleren op hun handelen ook binnen een Gemeenschappelijke Regeling.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid